• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Apropå ”Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion”

Läs först Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion. En migga skriver så här:

När det gäller de åsikter Ulrika Karlsson och andra moderata riksdagsledamöter för fram så tycker jag att de måste engagera sig mer om de vet att att det finns människor i Sverige som gömmer sig därför att DE INTE FÅTT EN RÄTTSSÄKER PRÖVNING i asylprocessen.

Om man är riksdagsledamot, alltså förtroendevald, och känner till sådant så är det nästan brottsligt att inte agera. De asylsökande de talar om måste givetvis få resning, om den tidigare prövningen av deras rätt till uppehållstillstånd inte varit rättssäker.

Jag har själv, precis som riksdagsledamoten Ulrika Karlsson och andra, sett fall där man starkt har kunnat ifrågasätta om verkligen alla skäl för skydd eller rätten till uppehållstillstånd på andra grunder har prövats. Även om det varit svårt, tungt och har tagit lång tid så har jag i sådana fall arbetat för att rätta till det som varit fel, vilket ibland också har lyckats.

Man kan inte komma med sådana krav som gruppen moderata riksdagsledamöter nu framför, d.v.s. att man ska ”belöna” asylsökande med uppehållstillstånd som arbetskraft när de valt att stanna kvar trots lagakraftvunna beslut om utvisning uppehållstillstånd, med vaga hänvisningar till att de inte skulle ha fått en rättssäker behandling i asylprocessen! Man kan inte bekämpa en sorts felaktigheter med en annan sorts felaktigheter! Och det faktum att man rakt över tycker att de asylsökande som ska utvisas men som arbetar här (illegalt!) ska få stanna medan de som inte arbetar men kanske också är offer för en asylprocess som inte varit rättssäker ska utvisas, visar att det här inte är helt genomtänkt.

Hur ska man någonsin komma till rätta med problemen kring asylsökeriet när lagstiftarna själva ”obstruerar” och agerar i strid med de lagar de själva stiftat? Vilka signaler ger det till Migrationsverket som har att tillämpa de lagar som riksdag och regering stiftat? Vilka signaler ger det till asylsökande?

%d bloggare gillar detta: