• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Kommentar från en major om den svenska ”värdegrunden” inom försvaret

Så här skriver en man med majorsgrad och med 36 år inom den svenska förvarsmakten apropå det som Bikupan sysslar med och som försvaret (och regeringen!) sanktionerat: fluffigt ”värdegrundsarbete” (lär här först):

Värdegrundsarbetet syftar till att undersöka vilka värderingar som Försvarsmaktens anställda har och sedan vid behov ändra dem. Det gräsrötterna drabbas av är enkäter. Enkäterna har flera hundra frågor och rör ämnen som hbt, mångfald och genus.

Av frågorna förstår man att önskad bild är en genusmedveten officer som helst vill tjänstgöra utomlands och då gärna med kamrater som är någon av bokstäverna h, b eller t.

Den som fyller i enkäterna inser naturligtvis snabbt att det gäller att svara ”rätt” om behovet av t ex kvinnor och invandrare i Försvarsmakten. Om tillräckligt många svarar ”fel” så innebär det att personalen måste förmås att tänka ”rätt” och det kan bara ske genom utbildning, d.v.s. att värdefull tid tas från värnpliktsutbildningen så att man istället kan gnuggas i bl.a. genusfrågor.

Vissa kamrater har varit ärliga och redovisat sin uppriktiga uppfattning men det gör de nog inte om…

Ingen av de som drabbats tycker att de fyller någon funktion men Försvarsmaktens ledning vill gärna visa att de ”är med i tiden” och har de för stunden rätta åsikterna. Vi som fyller i blanketterna är nästan aldrig helt ärliga men som i de flesta yrken i Sverige gäller att säga rätt saker och endast i den trängre kretsen vara helt uppriktiga.

Dessutom: en god värdegrund skapas underifrån i kontakten med de värnpliktiga eftersom det är ur dagens beväringskull vi rekryterar morgondagens officerare. En värdegrund som kommer från HKV innebär bara att man längre ner i hierarkin anpassar sig och lär sig säga rätt saker.

Är Sverige ter sig allt mer som en sekt, snarare än ett demokratiskt land…