• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

“Jaså, du är moderat också, det är ju också lite apart”

Läs detta först!

“Jaså, du är moderat också, det är ju också lite apart”. Så sa chefen för asylverksamheten på Migrationsverket, Eugène Palmér, till enhetschefen Lennart Eriksson. Dessutom gillade nämnde Palmér inte att Lennart Eriksson på sin privata blogg uttryckte pro israeliska åsikter. Palmér tyckte att Lennart skulle säga upp sig och erbjöd honom (av skattepengar…) två årslöner om han gjorde det. Men det gjorde Lennart inte.

Nästa steg blev att Palmér degraderade Lennart Eriksson från positionen som enhetschef till beslutsfattare. Utan grund. Lennart gick till domstol och stämde Migrationsverket. Så här står det i domen om Lennart Eriksson:

Under 2004 gjorde Migrationsverket en utredning om det förhållandet att Lennart Eriksson offentliggjorde sin apolitiska åsikter. Denna utredning kom fram till att hemsidan var ett utslag av hans grundläggande yttrandefrihet och att den inte på något sätt hade påverkat hans arbete. Vid tiden för utredningen fanns en länk till Migrationsverket på hemsidan. Lennart Eriksson anmodades att ta bort denna länk, vilket han också gjorde. Saken ansågs då vara ur världen.

Lennart Eriksson har inte ägnat sig åt politik på sin arbetstid och har inte använt arbetsgivarens utrustning för att arbeta med hemsidan.

Under den tid Lennart Eriksson hade ett friår tillträdde en ny verksamhetschef för asylprövning, Eugène Palmér. Inför sin återgång i tjänst under hösten 2007 kallades Lennart Eriksson till två möten med Eugène Palmér. Denne förklarade vid dessa möten att han inte tyckte om det som stod på Lennart Erikssons hemsida och att han saknade förtroende för honom. Eugène Palmér anmodade Lennart Eriksson att sluta på Migrationsverket och erbjöd honom 24 månadslöner för att säga upp sig från sin anställning.

Skrämmande interiörer från ett statligt verk vars uppgifter är så oerhört viktiga för så många människor och för landet Sverige! Hanteringen av Lennart Eriksson har kosta skattebetalarna minst en halv miljon kronor, troligen mer. I onödan. För ingenting. För att en okunnig och arrogant nyanställd person ville demonstrera sin makt. Och trodde att han hade rätt att lägga sig i en anställds privata åsikter och politiska färg. Trots att vi har både åsikts- och yttrandefrihet i Sverige och även har rätt att ha vilken politisk inriktning som helst.

Eugène Palmér bör ha vett att göra det han felaktigt krävde av Lennart Eriksson: att säga upp sig och lämna  Migrationsverket. Utan en krona av skattebetalarnas pengar, han har redan slösat med dem mer än nog.

Birgitta Elfström om domen mot Migrationsverket

Birgitta Elfström, jurist och tidigare under 16 år anställd på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare, har varit arbetskamrat med Lennart Eriksson, vittnade i tingsrätten till hans fördel. Idag kom domen som slog fast att Migrationsverket handlat felaktigt och ålade verket att dels betala honom ett skadestånd på 100.000 kronor; dels ersätta honom för hans rättegångskostnader på 150.000 kronor. Läs här.

Så här skriver Birgitta Elfström:

Migrationsverkets asylverksamhetschef Eugene Palmér är ute och reser. Det bevisar de tre domarna i Mölndals tingsrätt när de fastställer att verkets omplacering av Lennart Eriksson skall betraktas som en ogiltig uppsägning.

Eugene Palmér erbjöd Lennart två årslöner om Lennart slutade sin anställning. I rätten vitsordade Eugene Palmér att det inte förelåg saklig grund för en uppsägning.

Det är beklämmande att Eugene Palmér och hans verksjurister inte känner till att det finns arbetsrättsliga lagar som begränsar arbetsgivarens möjlighet att fritt disponera över sina medarbetare. Att hävda att både en enhetschef och en beslutsfattare har att utarbeta riktlinjer, arbeta med metodutveckling och utvärdering, leda projekt, ansvara för verksamheten och personal och dess utveckling samt svara för långsiktig planering och formulera mål och strategier för verksamheten är mer än nonsens.

Det är befogat att ställa frågan om inte Eugene Palmér borde bli föremål för en resa långt ner i hierarkin? Varför inte en statistroll i en Hollywoodfilm?

Åsiktsfriheten segrade!

Läs här först.

MIG logo

Migrationsverket förlorade i Mölndals tingsrätt och tvingas nu betala skadestånd till Lennart Eriksson med 100.000 kronor samt hans advokatkostnader med 148.775 kronor. Tingsrätten har därmed slagit fast att Lennart Eriksson har samma åsiktsfrihet som alla andra. Migrationsverket har klantat sig igen, och slösat med skattemedel: dels nära 250.000 kronor till Lennart Eriksson; dels säkerligen minst 150.000 – 200.000 kronor ytterligare, för sitt eget försvar. Summa närmare en halv miljon kronor. I onödan…

Så här lyder slutklämmen i domen:

Tingsrätten fastställer att Migrationsverkets omplacering av Lennart Eriksson är att betraktas som en uppsägning och att denna uppsägning är ogiltig.

Migrationsverket skall utge allmänt skadestånd med 100.000 kronor och Migrationsverket skal betala Lennart Eriksson rättegångskostnader med 148.775.

Hela domen läggs snart ut här på bloggen.

Det hjälper inte med dyra utomstående konsulter på Migrationsverket!

Läs här om dyra, utomstående konsulter på Migrationsverket!

ThanhEfter nära sex år i Sverige sedan han inte kunnat utvisas trots att han medverkade på alla tänkbara sätt själv, fick Thanh PUT (uppehållstillstånd) i Sverige den 10 juli 2008. Han har aldrig gömt sig, han har kommit på alla kallelser (även de onödiga…), han har svarat på alla frågor, han har besökt sitt lands ambassad otaliga gånger för att försöka få ett pass eller någon form av resehandling. Han har alltså hela tiden funnits tillgänglig för Migrationsverket och för Polisen och har sedan flera år bott på Värmdö. Läs förresten gärna hans historia – det är en helt horribel berättelse om felaktighet på felaktighet, slarv, agerande bakom ryggen och vägran i flera år att bevilja PUT trots att lagen uttryckligen stadgar att det ska beviljas  i ett fall som Thanhs. Samt om  en reprimand från JK gentemot både Migrationsverket och Polisen för att de lämnat ut sekretessbelagd information om Thanh till hans ambassad. Det handlar också om hur Thanh, på felaktiga grunder till en kostnad av minst 800.000 kronor för skattebetalarna, helt i onödan och till stort lidande för honom själv, hölls inspärrad på förvaret i Märsta i åtta månader.

Alla misstag och fel och allt slarv i detta ärende är så många att det kunde bli en lärobok i hur man inte ska hantera ett asylärende. Det mesta finns att läsa under kategorirubriken Vietnamesen i vänsterspalten.

Men tro inte att misstagen och slarvet från Migrationsverkets sida tog slut när Thanh fick PUT! Nej, verkligen inte. Thanh ansökte om främlingspass så snart han hade fått PUT. Det skedde redan den 28 juli. Han väntade och väntade på att få sitt pass. Inget hördes från Migrationsverket. ”Det är sommar, de har semester. Men mer än tre månader tar det knappast”, lugnade jag honom. Så Thanh väntade. Han hade ju fyllt i och personligen lämnat in sin ansökan och även betalat 750 kronor för passet i förskott. Och behållit kvittot.

I mitten av oktober fick Thanh plötsligt en blankett med posten som  Migrationsverket uppmanade honom att fylla i. Trots att han fyllt i exakt en sådan blankett nära tre månader tidigare och även betalt avgiften. Jag, som hans ombud under fyra år, fick rycka ut igen, Gud allena vet hur mångte gången, och förklara för Migrationsverket att ”ni har gjort fel (igen)!” Thanh undrade hur det går för alla de asylsökande och ny-PUT:ade människor som inte har någon som orkar hjälpa dem (och som inte har lärt dem att behålla kopior och kvitton på allt vilket jag predikat för honom i fyra års tid). Det undrar jag också…

mig-logo-3010-2008Miggan som skickat blanketten medgav sitt misstag och lämnade ärendet vidare till någon annan. Man kunde tro att det skulle vara slut på galenskaperna nu, men icke. Häromdagen damp ett nytt brev ner i Thanhs brevlåda. Där uppmanas han att resa till Malmö för att hämta ut sitt främlingspass!!!  Alla dessa virrpannor till miggor som rör till, begår fel, slarvar, struntar i att göra vad de ska göra och/eller inte använder ens en gnutta sunt förnuft ger också alla de duktiga, kompetenta, seriöst arbetande miggorna som harvar på ett dåligt rykte. Läs förresten också ”Du har en realiserbar tillgång”, apropå klanteri…

Så här skriver miggan i Solna, där Thanh har varit registrerad de senaste två, tre åren och där han också lämnade in sin ansökan om främlingspass:

mig-om-ts-framlpass-3010_1