• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

“Jaså, du är moderat också, det är ju också lite apart”

Läs detta först!

“Jaså, du är moderat också, det är ju också lite apart”. Så sa chefen för asylverksamheten på Migrationsverket, Eugène Palmér, till enhetschefen Lennart Eriksson. Dessutom gillade nämnde Palmér inte att Lennart Eriksson på sin privata blogg uttryckte pro israeliska åsikter. Palmér tyckte att Lennart skulle säga upp sig och erbjöd honom (av skattepengar…) två årslöner om han gjorde det. Men det gjorde Lennart inte.

Nästa steg blev att Palmér degraderade Lennart Eriksson från positionen som enhetschef till beslutsfattare. Utan grund. Lennart gick till domstol och stämde Migrationsverket. Så här står det i domen om Lennart Eriksson:

Under 2004 gjorde Migrationsverket en utredning om det förhållandet att Lennart Eriksson offentliggjorde sin apolitiska åsikter. Denna utredning kom fram till att hemsidan var ett utslag av hans grundläggande yttrandefrihet och att den inte på något sätt hade påverkat hans arbete. Vid tiden för utredningen fanns en länk till Migrationsverket på hemsidan. Lennart Eriksson anmodades att ta bort denna länk, vilket han också gjorde. Saken ansågs då vara ur världen.

Lennart Eriksson har inte ägnat sig åt politik på sin arbetstid och har inte använt arbetsgivarens utrustning för att arbeta med hemsidan.

Under den tid Lennart Eriksson hade ett friår tillträdde en ny verksamhetschef för asylprövning, Eugène Palmér. Inför sin återgång i tjänst under hösten 2007 kallades Lennart Eriksson till två möten med Eugène Palmér. Denne förklarade vid dessa möten att han inte tyckte om det som stod på Lennart Erikssons hemsida och att han saknade förtroende för honom. Eugène Palmér anmodade Lennart Eriksson att sluta på Migrationsverket och erbjöd honom 24 månadslöner för att säga upp sig från sin anställning.

Skrämmande interiörer från ett statligt verk vars uppgifter är så oerhört viktiga för så många människor och för landet Sverige! Hanteringen av Lennart Eriksson har kosta skattebetalarna minst en halv miljon kronor, troligen mer. I onödan. För ingenting. För att en okunnig och arrogant nyanställd person ville demonstrera sin makt. Och trodde att han hade rätt att lägga sig i en anställds privata åsikter och politiska färg. Trots att vi har både åsikts- och yttrandefrihet i Sverige och även har rätt att ha vilken politisk inriktning som helst.

Eugène Palmér bör ha vett att göra det han felaktigt krävde av Lennart Eriksson: att säga upp sig och lämna  Migrationsverket. Utan en krona av skattebetalarnas pengar, han har redan slösat med dem mer än nog.

%d bloggare gillar detta: