• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Birgitta Elfström om domen mot Migrationsverket

Birgitta Elfström, jurist och tidigare under 16 år anställd på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare, har varit arbetskamrat med Lennart Eriksson, vittnade i tingsrätten till hans fördel. Idag kom domen som slog fast att Migrationsverket handlat felaktigt och ålade verket att dels betala honom ett skadestånd på 100.000 kronor; dels ersätta honom för hans rättegångskostnader på 150.000 kronor. Läs här.

Så här skriver Birgitta Elfström:

Migrationsverkets asylverksamhetschef Eugene Palmér är ute och reser. Det bevisar de tre domarna i Mölndals tingsrätt när de fastställer att verkets omplacering av Lennart Eriksson skall betraktas som en ogiltig uppsägning.

Eugene Palmér erbjöd Lennart två årslöner om Lennart slutade sin anställning. I rätten vitsordade Eugene Palmér att det inte förelåg saklig grund för en uppsägning.

Det är beklämmande att Eugene Palmér och hans verksjurister inte känner till att det finns arbetsrättsliga lagar som begränsar arbetsgivarens möjlighet att fritt disponera över sina medarbetare. Att hävda att både en enhetschef och en beslutsfattare har att utarbeta riktlinjer, arbeta med metodutveckling och utvärdering, leda projekt, ansvara för verksamheten och personal och dess utveckling samt svara för långsiktig planering och formulera mål och strategier för verksamheten är mer än nonsens.

Det är befogat att ställa frågan om inte Eugene Palmér borde bli föremål för en resa långt ner i hierarkin? Varför inte en statistroll i en Hollywoodfilm?

%d bloggare gillar detta: