• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

1,2 miljoner kronor för att komma fram till vad miggorna själva har sagt i åratal

MIG logoMigrationsverket meddelar den 11 november bland annat följande:

Den grundläggande delen i översynen av asylprocessen är nu i stort sett genomförd i en bred och heltäckande kartläggning av processen från ansökan till bosättning eller återvändande.

Kommentar: Det gick ju snabbt, med tanke på att det inte var klart att McKinsey fick uppdraget förrän den 14 oktober…

Nu övergår arbetet i en fas där det samlade materialet ska detaljstuderas, analyseras och sammanställas i en rapport med förslag på hur verket ska gå vidare för att korta väntetiden för de som söker asyl.

Kommentar: Jaha. Och kostar det extra miljoner eller ingår det i de 1,2 miljonerna som McKinseys anbud låg på?

– Det är ett  intensivt arbete som har pågått under hösten och det har resulterat i ett gediget underlag som ger en heltäckande bild av de flesta flödena i asylprocessen. En första, övergripande analys visar att det finns stor potential att korta verkets handläggningstid som i dag är i snitt nio månader, bland annat genom att lägga mer kraft i början av processen och satsa mer på stöd och uppföljning. Ytterligare analyser och diskussioner ska utmynna i ett förslag på hur vi kan utveckla vårt arbetssätt för att korta handläggningstiderna, säger Christina Werner som leder arbetet med översynen.

Kommentar 1: Vad då ”gediget arbete som pågått under hösten”? En månad (från 14 oktober) är väl inte ”under hösten”? Eller har kanske Migrationsverkets egen personal gjort en massa arbete redan innan konsulterna kom in?

Kommentar 2: ”… bland annat genom att lägga mer kraft i början av processen och satsa mer på stöd och uppföljning”. Detta har jag sagt otaliga gånger under flera år, men främst har miggorna själva sagt det – GRATIS!. Varför har Migrationsverket inte brytt sig om det, medan man nu tar det till sig när dyra konsulter säger samma sak?

Det är en omfattande kartläggning som har genomförts med stöd av konsultbolaget McKinsey. Den bygger på ett helhetsperspektiv för att genomlysa hela kedjan i processen.

Kommentar: Som sagt, varför har Migrationsverket inte brytt sig om vad miggorna själva har sagt i åratal – GRATIS? Varför skulle man prompt uppfinna hjulet igen och det för skattepengar som kunde ha använts till viktiga saker? Hur uppskattade tror Migrationsverkets ledning att miggorna känner sig när deras åsikter först nu ges vikt och värde när de filtreras via konsultrapporter?

Och allt detta hade knappast behövts göras av utomstående:

• intervjuer med ett hundratal  medarbetare inom olika funktioner och med olika befattningar på ett 30-tal enheter inom asylprocessen (mottagning, prövning och förvaltningsprocess)
• intervjuer med projektledare för aktuella utvecklingsprojekt i asylprocessen
• studier av cirka 200 ärenden/dossierer
• statistik insamlad från systemen Stamm, Skapa, Wilma och Palasso
• möten med en referensgrupp med representation från berörda verksamhetsområden, fackliga representanter och huvudskyddsombudet.

Vidare meddelar Migrationsverket att:

I kartläggningen ingår också ett externt perspektiv för att definiera andra intressenter som polis, migrationsdomstolars och ombuds påverkan på väntetiderna för asylsökande. Även en analys av pågående utredningar inom regeringskansliet och eventuella effekter som dessa kan föra med sig finns med i underlaget.

Kommentar 1: Miggornas förslag som de genom åren framfört borde ha implementerats för länge sedan. I stället har man, tvärtemot vad de själva sagt, fortsatt att flytta kunnigt och kompetent folk från ”frontlinjen” till andra befattningar och ersatt dem med nya, ofta unga och inte erfarna personer. Hade man lyssnat på vad de, som sysslar med själva asylprocessen, haft att säga, hade man sparat mycket tid och pengar.

Kommentar 2: Analyser av pågående utredningar etc borde ha gjorts av personal på Migrationsverket. Den kompetensen måste finnas där, så många chefer och grupper och experter som verket stoltserar med.

Resultatet av översynen kommer att presenteras i en rapport med förslag på hur en snabb och rättssäker asylprocess på Migrationsverket kan utformas. Rapporten ska  presenteras för GD senast den 15 december.

Kommentar: Men svaret är ju redan givet, sätt de kompetenta i första linjen! Dessutom finns ett förslag som kan innebära en stor förbättring och rejäl kortning av asylprocessen. Om Migrationsverket sätter in 1,2 miljoner kronor på mitt konto så ska jag tala om vad det är.

Läs också vad miggorna berättar här:
Asylsökande kommer inte till asylutredningar – del 1 – 25 augusti 2008
och
Asylsökande kommer inte till asylutredningar – del 2
– 25 augusti 2008

© Merit Wager
%d bloggare gillar detta: