• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Birgitta Elfström ”Utvisning till Hamas-stan”

birgitta-elfstromSå här skriver juristen och f.d. beslutsfattaren vid Migrationsverket, Birgitta Elfström, om utvisning av statslösa palestinska asylsökande till Gaza och Saudiarabien:

Utvisning till Hamas-stan

Sedan jag slutade som beslutsfattare på Migrationsverket för ett år sedan har jag agerat som ombud för asylsökande och då i synnerhet för statslösa palestinier från Gaza och Saudiarabien.

Migrationsverket utvisar statslösa palestinier till Gaza men nämner inget i besluten om att Gaza styrs av en organisation som av EU är stämplad som en terroristorganisation. Det har föranlett mig att ställa en fråga till verket hur de ser på Hamas särskilt som verkets jurist i arbetstvisten mot Lennart Eriksson ansåg att en företrädare för Hamas var att likställa med en ”frihetskämpe”.

Här följer svaret från verket.
Verket har ingen annan syn på Hamas än den som utarbetats i samråd med andra medlemsstater och som framgår av Europeiska Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. I en bilaga till denna ståndpunkt finns en förteckning över vilka grupper, som omfattas. Förteckningen har upprättats på grundval av undersökningar gjorda av rättsliga eller polisiära myndigheter i medlemsländerna. Den kompletteras eller revideras halvårsvis för att hållas aktuell. Den senaste uppdateringen är 2008/586/Gusp av den 15 juli 2008. I denna uppdatering anges ”Hamas” (”inklusive Hamas-Izz al-Din al-Qassem”) under punkten 17 som en av de grupper och enheter som omfattas.

Den svenska utlänningslagen innehåller ingen bestämmelse som ger ett automatiskt skydd för att en utlänning härstammar från en stat eller ett territorium som styrs av en organisation som omfattas av ovan nämnda ståndpunkt.

Jag drar slutsatsen att Migrationsverket inte ställer några som helst krav på hur en stat eller delar av en stat eller dess företrädare skall/bör agera mot sina invånare. Hamas kontrollerar befolkningen i Gaza som lever i armod. Det rapporteras fortfarande om att raketer skjuts från Gaza in i Israel. I Gaza finns ingen rättssäkerhet, ingen likhet inför lagen, ingen rättstrygghet och ingen rättstillgänglig lagstiftning. Där råder brist på laglydnad. Det finns heller inget oberoende system för kontroll och tillämpning av lagar.

Oliktänkande mördas kallblodigt i den anarki och svält som råder. I Gaza finns absolut inga rättvisa rättegångar. Där saknas frihet och demokrati. Gaza är fortfarande ockuperat och ockupationsmakten uppträder inte i enlighet med internationella lagar. Trots detta, trots bristen på grundläggande mänskliga rättigheter skall statslösa personer utvisas dit. Migrationsverket anser inte att en statslös person är en person som befinner sig i en särskilt utsatt situation.

I beslutet borde Migrationsverket ärligt skriva ”Verkställighet skall ske till Hamas-stan” istället för att skriva ”Verkställighet ska ske till Gaza”.

Finland: Välkommen till Migrationsverkets frågetimme

migriI Finland bjöd Migrationsverket in allmänheten till två timmars frågestund den 13 november kl 14.00 – 16.00. I inbjudan står:

Kom, fråga och diskutera tillståndsärenden inom migrationsförvaltningen med Migrationsverkets personal på torsdag 13.11.2008 klockan 14–16 vid Helsingfors universitet, föreläsningssal nummer 674 i Porthania (Universitetsgatan 3, 6 vån.).

Evenemanget arrangeras av Ryskspråkiga Ungdomsföreningen Alliance rf, Berde rf, Irakiska Föreningen för Sysselsättning rf, Förbundet Monika-Kvinnor rf och Föreningen för Mental Hälsa i Finland i samarbete med Migrationsverket.

Kanske någort för svenska Migrationsverket att ta efter?

Klagosång i Sumpan

Svenskarna ter sig ofta som ett gnälligt och lättkränkt folk. Men i den här lilla notisen klippt ur tidningen Metro den 14 november, visar åtminstone just dessa personer i Sundbyberg att de har humor och självdistans när de klagar. Det är ju en lysande idé att sjunga ut i stället för att mumla eller skriva ilskna insändare! Men så är idén finsk, också…

Så här berättas på Marabouparkens sajt om hur klagokörerna föddes:

Ur en konversation mellan de finska konstnärerna Oliver Kochta-Kalleinen och Tellervo Kalleinen uppstod den enkla men genialiska idén att bokstavligt talat, enligt det finska uttrycket ”valituskuoro”, bilda en klagokör. Tanken var att samla människor som vill klaga i en kör där de får hjälp av en körledare att kanalisera sina klagomål i en gemensam körsång. Sedan Klagokörsprojektet lanserades i Birmingham 2005 har ett 20-tal körer lanserats över hela världen från Bodö i Norge till Melbourne, Australien.

Läs mer på marabouparken.se!

klagosang