• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga: ”Samma advokat är förordnad som offentligt biträde åt 1 000 asylsökande. Samtidigt.”

Jag kan säga att det finns väldigt många offentliga biträden som har 200 förordnanden och fler. Senast jag kollade så fanns det ett biträde  som har över 1000 förordnanden…

Berättar en migga.

Kommentar: Det finns alltså offentliga biträden (advokater, jurister) som är ombud åt hundratals asylsökande samtidigt! Man kan undra om de asylsökande får den tid och den uppmärksamhet från sina ombud som de behöver… Dessutom: när allt fler seriösa och kompetenta advokater och jurister har slutat med asylärenden eller överväger att sluta, och allt fler biträden som tidigare haft massor av ärenden hamnar på Migrationsverkts svarta lista, så riskerar det att bli mer regel än undantag att ombuden representerar hundratals – eller ofattbara 1.000 – klienter som de ska träffa, lyssna på, läsa och låta översätta handlingar, skriva inlagor, medverka vid förhandlingar etc. Vem som helst inser att det inte går och att de 1,2 miljoner kronor som Migrationsverket betalat konsultföretaget McKinsey är bortkastade pengar. Att de ska kunna komma med några mirakelförslag om hur asylprocessen ska kunna kortas till sex månader eller kortare tid, är ju helt utopiskt.

© Denna blogg.

En migga: ”Detta verksamhetsområde beviljar per år fler uppehållstillstånd åt människor med okända identiteter än vad asylprövningen gör”

Från en migga med mycket god insyn i verksamheten kommer nedanstående mer än hårresande uppgifter. Om ingen bryr sig om detta, då är det en skandal.  Här är miggans uppgifter:

Så här går det till

I december träder lagstiftningen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU i kraft, och nästa år är det regeringens ambition att det ska införas ett försörjningskrav för anhöriga. Detta kommer att hanteras av verksamhetsområdet Besök & Bosättning inom Migrationsverket. Till skillnad från asylprövningen är detta ett verksamhetsområde som lever i nära nog total anonymitet och som fått uppfattningen att de får göra precis vad de själva vill. Verkets nye rättschef kan ta sig en funderare på om det varit så bra att under de fyra år som det redan funnits en rättschef och en rättsenhet så har det inte tagits ett enda vägledande beslut för detta område.

 • Detta verksamhetsområde beviljar per år fler uppehållstillstånd åt människor med okända identiteter än vad asylprövningen gör, trots att den bevislättnadsregel som finns inom asylprövningen inte har någon motsvarighet inom området för anhöriginvandring. Handläggare och beslutsfattare skriver ut främlingspass på löpande band, för det är fort och enkelt, och enligt tidskraven ska det gå fort och vara enkelt.
 • Detta verksamhetsområde håller sig med egna regler för ansökan efter inresa, samtidigt som GD springer till regeringen och redovisar effekten av Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden på området. Enhetlighet? Finns inte.
 • Detta verksamhetsområde håller sig med experter som hävdar att bevisgraderna sannolikt och styrkt är samma sak, trots att ett sådant påstående får varenda juridikprofessor att blekna.
 • Detta verksamhetsområde har chefer som motarbetar DNA-tagning, och som numer använder argumentet att det faktum att en hel del DNA-tagningar visar att det är de rätta barnen är ett skäl för att helt avstå från DNA-tagning. Det anses att även om man med säkerhet vet att många barn inte är ”riktiga” barn så är det faktum att en del är ”riktiga” barn anledning till att helt avstå.
 • Detta verksamhetsområde struntar i adoptionsreglerna och ger uppehållstillstånd för barn utan vårdnadshavare med etiketten ”hushållsbarn”. Besök & Bosättning vid Migrationsverket struntar i sådana små petitesser som tvingande lagstiftning och internationella konventioner. Besök & Bosättning beviljar alltså uppehållstillstånd för identitetslösa barn bara någon säger att barnen är omhändertagna. Det faktum att barnen lika gärna kan vara kidnappade eller sålda har ingen inverkan. Detta finns det hur många autentiska exempel på som helst. Det finns till och med de chefer som säger att om en DNA-tagning visat att det är någon annans barn ska Migrationsverket ge tillstånd i alla fall, som ”hushållsbarn”.

Vad gäller den sista punkten finns det till och med ett protokoll på att detta verksamhetsområde ska ta fram ett ”vägledande beslut” på att ta hit barn utan känd vårdnadshavare. Detta har inte skett ännu. Och här råder det just nu viljornas kamp: processförarna å sin sida vill istället att Migrationsverket ska ta fram ett vägledande beslut på att om ett barn utan vårdnadshavare söker uppehållstillstånd ska ansökan avvisas, eftersom ett barn inte kan föra sin egen talan. Det finns trots allt också kloka människor på det här verket…

Kommentar: Den här miggan, vars berättelse borde föranleda någon i ansvarig ställning att reagera och agera omedelbart, berättar också att det finns en del miggor som tar eget ansvar när deras ledning inte gör det, och vägrar ge uppehållstillstånd för identitetslösa barn om det inte ens finns ett DNA-prov.

© Denna blogg.

Vad är svenskarna så rädda för?

I min kolumn den 24 november med rubriken Vad är svenskarna så rädda för? skriver jag om den stora odefinierade rädsla som så väldigt många svenskar lider av.