• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Be my guest # 74: Birgitta Elfström, jurist

Gästbloggning från Birgitta Elfström, jurist och Mellanösternexpert samt medlem i Internationella juristkommissionen. Hon har tidigare arbetat i 18 år på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare, och lät sig aldrig stoppas av låga tak eller rädsla för repressalier utan uttalade sig även då högt och tydligt när hon upptäckte felaktigheter. Birgitta Elfström är en flitig debattör i olika tidningar och har medverkat i Sveriges Radios program Klassiskt magasin den 31 oktober 2008 (finns i sändningsarkivet), där hon talade om sin stora uppskattning av Daniel Barenboim och hans fredsorkester West-Eastern Divan som samlat musiker från Egypten, Syrien, Libanon, Jordanien, Tunisien, Palestina och Israel i en unik kombination.

Den nya rättschefen på Migrationsverket, är han en handlingens man?

Jag hoppas att det är med uppkavlade skjortärmar som Mikael Ribbenvik, den nya chefen på Migrationsverkets rättsenhet, börjar sitt jobb. Det finns många intressanta och svåra frågeställningar att sätta tänderna i och det behövs en chef som vågar föra en öppen dialog, vågar möta oliktänkande, vågar fatta vägledande beslut som är rättssäkra, förutsebara och snabba, vågar tänka nytt och stort. Mikael Ribbenvik har fått möjligheten att visa den väg som leder till att alla asylsökande får en ”rättvis rättegång”. Så är det inte idag.

Under min tid på verket kämpade jag i total motvind för en rättssäker prövning vari identitetsfrågor skulle ha en framskjuten plats. Det tycks nu som om var och en gör som den vill. Ju snabbare ett beslut kan fattas desto bättre. Budgeten får inte överskridas. Kvalitén har ingen betydelse för ”den som får ett negativt beslut kan ju alltid överklaga” och ”vi chansar med ett negativt beslut så får vi se vad Migrationsdomstolen säger”.

Asylprocessen är i mångt och mycket en lotterimaskin. Den som har tur får sitt ärende handlagt av duktiga handläggare och beslutsfattare. Jag är själv just nu ombud för en handfull asylsökande som kommer från Mellanöstern och jag möter också många andra asylsökande. Jag är mer än bekymrad över de rättsvidriga beslut som fattas och hur dålig kunskapen är, särskilt vad gäller statslösa personers rättsliga ställning i Mellanöstern. Migrationsverket har inte ens viljan att sätta sig in i de statslösas situation trots att Sverige har ratificerat konventionen om statslösa personers rättsliga ställning och konventionen om att reducera antalet statslösa personer! Migrationsverket blundar för vad som sägs i Casablancaprotokollet eller känner kanske inte ens till det.

Otaliga gånger har jag försökt att få en dialog med ansvariga på verket. För mindre än ett år sedan fick jag ett möte med ansvariga för Mellanösternpraxis. De lyssnade. Vad ledde det till? Ännu inget konkret.

Nu sätter jag ett hopp till att den nya rättschefen är en handlingens man och att han tar itu med de statslösa personernas rättsliga ställning och situationen för andra minoriteter i Mellanöstern innan alltför många kommer att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling.

Jag hoppas att rättschefen särskilt funderar på följande.

* är det i linje med mänskliga rättigheter att utvisa statslösa personer till Gaza som styrs av en terroristorganisation? Behöver statslösa personer inte ens grundläggande mänskliga rättigheter i landet/området dit de skall verkställas?
* varför beviljar vissa asylenheter ett års anstånd eller kortare tid med verkställigheten till Gaza medan andra enheter inte gör det?
* varför ställer verket mer eller mindre krav på Saudiarabien att ta emot statslösa personer vars arbetstillstånd gått ut? Är det i linje med mänskliga rättigheter att kräva av en statslös flykting eller en statslös person att söka ett jobb i ett land där han inte ens åtnjuter grundläggande mänskliga rättigheter?
* varför likställer verket en statslös person eller en statslös flyktings rättsliga ställning med en medborgares i det land dit verkställighet skall ske?
* om det inte är nödvändigt att verket anordnar ett seminarium om ”Statslösa personers rättsliga ställning”
* är det inte nödvändigt med en utbildning för verkets personal om ”barnets bästa”?
* får en utlänning som är stämplad som en säkerhetsrisk en rättssäker prövning om ärendet handläggs enligt utlänningslagen?
* är det i linje med mänskliga rättigheter att utvisa statslösa barnfamiljer till Bagdad, Libyen, Libanon och en ensamkommande statslös minderårig vars mor och syskon är registrerade flyktingar på gränsen mellan Irak och Syrien till ett visst område i Bagdad?