• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

13 kommentarer

Här kan man läsa kommentarer från 13 personer som läst min kolumn i Svenska Dagbladet den 24 november med rubriken Vad är svenskarna så rädda för? Samtliga som mejlat mig och framfört sina åsikter och synpunkter har gjort det under eget namn (så vitt jag vet). Eftersom de har skrivit till mig personligen lägger jag endast ut deras texter, inte deras namn.