• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  december 2008
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Firarmingel för den nya arbetskraftsinvandringslagen

tobias-b-m-minna-lFlankerad av migrationsminister Tobias Billström och statssekreterare Minna Ljunggren

Goda små bakverk – libanesiska baklava – och mousserande vin bjöds på migrationsminister Tobias Billströms firarmingel i kväll (15 december). Det var en liten grupp människor som – på olika sätt – haft något att göra med att det blev en ny arbetskraftsinvandringslag – eller som kommer att ha att göra med den i framtiden – som bjudits in för att fira att lagen nu är på plats, att den trätt i kraft idag.

Den ansvariga personen från Migrationsverket, en kvinna vars namn jag tyvärr missade, sa att man redan idag, på lagens första dag, hade hanterat många ansökningar. Och migrationsministern berättade att den här lagen är unik i hela världen eftersom det inte finns några restriktioner för arbetskraftsinvandringen, vilket det gör i alla andra länder. Som kvoter och poängsystem etc. Här är det enbart arbetsgivarna som bestämmer vem/vilka de vill anställa. Men givetvis måste företagen vara seriösa och ha ordning på sin ekonomi, ha betalt sina skatter och arbetsgivaravgifter etc.

Det finns förstås de som funderar över varför man nödvändigtvis måste införa den här lagen när det ju finns så många i landet som är arbetslösa och borde få jobb. Som inte tycker att lagen är bra – eller rättare sagt: som tycker att den inte behövs. Något ligger det också i de tankarna. Men lagen har ändå övervägande mötts med positiva reaktioner. Nu finns den och det tycker jag är bra. Det ska bli intressant att se hur den fungerar i praktiken. Risk för missbruk och bedrägerier finns onekligen.

Ny arbetskraftsinvandringslag träder i kraft idag

Regeringskansliet logoEn ny lag om arbetskraftsinvandring träder i kraft idag. Tyvärr har en del osaklig och felaktig information spritts om vad lagen innebär, vilket gör att många asylsökande nu tror att de kommer att kunna ”byta spår” från att vara asylsökande till att bli ”arbetskraft”.

Först och främst gäller lagen arbetskraftsinvandrare, inte asylsökande. Den gäller arbetskraft från länder utanför EU. Det finns ett undantag, en paragraf som i vissa, specifika, avgränsade och väldefinierade fall gör det möjligt för asylsökande att få stanna här med arbetstillstånd, dock inte permanent uppehållstillstånd.

Jag har skrivit om det här på bloggen otaliga gånger, sök gärna på ordet arbetskraftsinvandring för att läsa tidigare inlägg.

Det är viktigt att man inte ger människor felaktig eller ofullständig information och därmed  falska förhoppningar. Kraven för att få övergå från asylsökande till arbetskraft är strikta. Det handlar om ett undantag från lagen, inte om en regel:

 • Man ska ha haft ett ”vitt” arbete i minst sex månader när man får sitt beslut om avslag på asylansökan.
 • Man ska inom två veckor från att man fått ett negativt beslut ansöka om att få ”byta spår” och arbetskraftsinvandra i stället.
 • Man måste ha medverkat till att klarlägga sin identitet (vilket en stor del av de asylsökande hittills inte har gjort).
 • Man måste ha en garanterad, ”vit” tillsvidareanställning under minst ett år framåt från det datum man ansöker om att få ”byta spår”.
 • Man måste själv ordna bostad och kunna försörja sig på sitt arbete.
 • Företaget som har anställt den asylsökande granskas, arbetsgivaravgifter och skatter ska ha betalats in för personen som har jobbat där i minst sex månader.

Eftersom regeringens krav på Migrationsverket är att verket ska processa asylärenden snabbare och att det ska ta högst sex månader, kommer knappast särskilt många att ha hunnit jobba i minst sex månader innan de får sitt beslut…

Lagen om arbetskraftsinvandring är en bra lag. Den ger svenska företagare rätt att själva besluta vilka de vill anställa och gör det smidigare att anställa människor från andra delar av världen än Europa. Den ger också möjligheter för människor som gärna vill komma till just Sverige och som lyckas få arbete här, att göra det på ett betydligt smidigare och mer självklart sätt än hittills.

Det är en stor och positiv förändring av utlänningslagen som sker idag. Vi ska knappast vänta oss någon enorm våg av människor från hela världen som plötsligt får arbete här,  men nu står ändå en ny dörr öppen mot världen. Och det är bra!

Läs mer om arbetskraftsinvandring på regeringens sajt.

Är Hassan Asad en säkerhetsrisk?

Läs först några av den bråkdel av alla artiklar som har skrivits om Hassan Asad. De ger en del av bakgrunden till texten nedan:
Utvisning stoppas
– 26.09 2008
Åtala eller lämna ifred – 6.11 2008
Hassan Asad kommer inte att utvisas
– 28.11 2008

Så här skriver Mellanösternexperten, juristen och f.d. beslutsfattaren på Migrationsverket Birgitta Elfström:

Är Hassan Asad en säkerhetsrisk?

hassan-asad-1Hassan har bott i Sverige i 12 år. Hans fru och tre barn är svenska medborgare. Hassan har av den svenska säkerhetspolisen stämplats som en säkerhetsrisk och fick därför beslut om utvisning till hemlandet Jordanien. För drygt ett år sedan beviljade regeringen honom ett års uppehållstillstånd då de bedömde att Hassan i Jordanien skulle riskera att utsättas för tortyr. Men utvisningsbeslutet skulle kvarstå.

Nu har Hassan sökt uppehållstillstånd igen och framhållit dels att han inte är en säkerhetsrisk, dels att han kommer att utsättas för tortyr om han tvingas att återvända till Jordanien. Och nu ligger ärendet på regeringens bord för avgörande.

Migrationsöverdomstolen har i ärendet uttalat att Hassan riskerar tortyr om han tvingas återvända. Detta ställningstagande kan regeringen inte ändra på. Det blir intressant att läsa det kommande regeringsbeslutet.

Jag anser att det enda rättssäkra beslut som regeringen kan fatta är att ta bort stämpeln ”säkerhetsrisk” och bevilja Hassan ett permanent uppehållstillstånd. Hassan har aldrig ställts inför en domstol för att få prövat vad som ligger till grund för bedömningen att han är en säkerhetsrisk. Att inte få sin sak prövad i domstol är ett brott mot Europakonventionen.

Asylprocedurdirektivet som bl.a. innehåller ”rätten till ett effektivt rättsmedel” skulle ha varit implementerat i svensk lag den 1 december 2007, men regeringen har ännu inte gjort det. Sverige kan inte tolka direktivet på annat sätt än att också säkerhetsärenden skall processas inför domstol. Hur kan Migrationsöverdomstolen acceptera ärendegången för Hassan? ”Försening med implementeringen av ett direktiv kan leda till skadestånd”. Så sa regeringen när det gällde implementeringen av direktivet som handlar om fildelning. Jag hoppas att Hassan inte skall behöva kontakta JK, Göran Lambertz.

Birgitta Elfström lägger till detta svar som hon fått från justitiedepartementet, enheten för migrationsrätt, den 3 december (ett år efter att asylprocedurdirektivet skulle ha varit implementerat):

Som jag tidigare har skrivit så pågår arbetet med att genomföra asylprocedurdirektivet inom Regeringskansliet fortfarande. Reglerna om handläggning av säkerhetsärenden har således inte ändrats. En promemoria med förslag till en ny ordning är ute på remiss.

Birgitta Elfström ställer sig undrande till varför det tar så lång tid med att implementera direktivet. Ett direktiv är ett direktiv och det skall Sverige följa. Det är inte svårt att förstå från direktivet att alla skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel vilkt innebär en domstolsprövning. Då går det inte att dröja med implementeringen. Det kan orsaka stora rätttsförluster för den enskilde.

© Vid citat, ange källan.