• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: republikens presidents jultal

President Tarja Halonens nyårstal 1.1.2009 börjar så här:

tarja-halonenDet nya året börjar i en stämning som är allvarlig på många sätt. Våldsamheter har blossat upp på olika håll i världen. Mest oroande är läget i Gaza. Våldsspiralen måste brytas och frågorna lösas vid förhandlingsbordet.

”Fred är en fråga om vilja”, sade president Ahtisaari när han tog emot Nobels fredspris den 10 december. Priset var framför allt en erkänsla för hans personliga arbete för fred. Jag tror dock att många av oss också upplevde det som en uppmuntran till det internationella samfundet att nå försoning i konflikter som fortfarande är olösta. Vilja till fred behövs nu i synnerhet i Mellanöstern.

Läs hela talet här.

”Ingen gripen för Södermalmsmord”

Ingen gripen för Södermalmsmord rapporterar Sveriges Television den första dagen på det nya året. So, what else is new? År 2009 lär knappast bli bättre än 2008. Vi kommer fortsättningsvis – och kanske i ännu högre grad än tidigare – att få läsa och höra ”ingen gripen” för våldtäkter, rån, mordbrand, dödsmisshandel, stöld, förstörelse av annans egendom etc.

Medierna skulle lika gärna kunna sluta rapportera ”ingen gripen” eftersom det är det som verkar vara det vanliga. Medierna kan i stället koncentrera sig på de fall när någon faktiskt grips och även får någon som helst rimligt straff för grova våldtäkter, ihjälskjutamde av människor på stan och ihjälsparkande av liggande, försvarslösa människor.

Migrationsverket: Avge ett nyårslöfte!

birgitta-elfstromBirgitta Elfström är jurist, Mellanösternexpert och har arbetat vid Migrationsverket i nära 20 år (slutade för drygt ett år sedan). I många år var hon beslutsfattare i asylärenden med särskilt fokus på Mellanöstern i allmänhet och palestinier i synnerhet.

Följande är Birgitta Elfströms förhoppning inför år 2009:

Migrationsverket, avge ett nyårslöfte!

Jag hoppas att Migrationsverkets rättsenhet avger ett nyårslöfte som innebär att asylprocessen för gruppen statslösa blir rättssäkrare.

För att få inspiration till detta nyårslöfte uppmanar jag alla på rättsenheten att lyssna på SR:s program i P1, Studio Ett den 8 oktober 2002. Jag hoppas att ni då börjar analysera, fundera och reflektera över statslösa personers rättsliga ställning. Programmet handlar om statslösa palestinier som fått avvisningsbeslut till Saudiarabien. Besluten kan inte verksällas på grund av att Saudiarabien inte tar emot dem då de varit borta mer än sex månader.

Migrationsverkets expert, Magnus Rydén, intervjuas och säger att han är medveten om Saudiarabiens regler men anser att palestinierna själva kan söka nytt jobb och ny sponsring för att kunna återvända. Reportern frågade honom om han känner till någon person som lyckats att få en sponsor. Magnus Rydén svarade att han inte på rak arm kunde ange detta, men i ett fall var det mycket nära, men han vet inte vad som gick snett. Merit Wager, som var ombud för ett antal palesinier som inte kunde återvända eftersom de inte togs emot i Saudiarabien,  intervjuades också i prohgrammet och framhöll med kraft att Migrationsverket inte kan behandla de statslösa palestinierna på ett sådant sätt, verkställ besluten eller ge personerna tillstånd.

Nu är det december 2008 och fortfarande fattar Migrationsverket utvisningsbeslut till Saudiarabien och kräver att palestinierna skall söka nya sponsorer. Migrationsverket fattar också utvisningsbeslut till Libanon för statslösa som inte är registrerade där. Palestinier utvisas till Gaza som är ett område som styrs av en terroristorganisation. I ett vägledande beslut beviljade Migrationsverket anstånd med verkställigheten till Gaza t.o.m. 5 januari 2009. Någon dag före jul beslutade Migrationsverket att ställa in alla verkställigheter till Gaza tills vidare. Nu pågår det väl ett krig eller en väpnad konflikt mellan Hamas och Israel? Migrationsverket måste komma med ett nytt vägledande beslut om de vill uppfylla löftet om att vara en myndighet som värnar om de asylsökandes mänskliga rättigheter.

Dagen före julafton skulle det ha varit en debatt i SR Jönköping om denna problematik. Jag skulle vara en av debattörerna. Programmet blev inställt på grund av att ingen från Migrationsverket kunde medverka…

Den rättsvidriga asylprocessen för statslösa kan inte få fortgå längre. Den moment 22-situation som många av de statslösa befinner sig i är ohållbar. Hänsyn måste tas till verkställighetshinder och till väpnad konflikt. Jag vädjar därför till Migrationsverkets rättsenhet att avge ett nyårslöfte om en rättssäkrare process för statslösa personer. Och hålla det.

Den svenska FRA-lagen upprör i Finland

Finlands flaggasveriges-flaggaEtt antal medborgarorganisationer demonstrerade på nyårsafton  mot den omstridda svenska FRA-lagen vid den svenska ambassaden i Helsingfors i dag. Demonstranterna motsätter sig lagen eftersom de befarar att den svenska lagen kan äventyra kommunikationshemligheten. Lagen berör också Finland eftersom så gott som all telefon- och internettrafik från Finland till utlandet går via Sverige. (Källa: YLE).

Anton Tamminen, en av de finländska kritikerna säger till Sveriges Radio:

Problemet ligger i att all vår kommunikation kommer att bli avlyssnad. Det bryter mot vår uppfattning om principerna för en demokratisk rättsstat, säger han.

Det talar om en förvånande negativ utveckling i Sverige som vi i Finland traditionellt har sett som en milstolpe i välfärdssamhället och rättstaten. Så det antyder att det är på väg ner helt enkelt och att Sverige inte längre har den status för oss finländare som landet en gång haft.