• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga: ”Eller göra det som regeringen begär av oss: ändra inställning och agera som en myndighet.”

Nedanstående kommer från en migga. Men ingen kommer att orkar bry sig om det här – och mycket annat som berättats bland annat på denna blogg. Inte i landet där ytterst få orkar ta tag i något som är besvärligt och svårt. På grund av den inställningen, som sannerligen inte bara råder hos Migrationsverket utan i alla delar av och på alla nivåer i samhället, blir Sverige allt mer laglöst.

Här följer miggans reflektioner:

Regleringsbrevet (alltså regeringens direktiv till Migrationsverket) för 2009 kom strax före jul. Bortsett från det vanliga om budget och mål så finns en räcka av intressanta skrivningar om kvalitet. Bland annat står det att

”resultatredovisningen ska därutöver innefatta en analys av resultaten och måluppfyllelsen samt en bedömning av verksamhetens kvalitet.” Det står också att ”Migrationsverket ska redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av Migrationsöverdomstolens vägledande domar.”

Undrar hur Migrationsverkets ledning kommer att redovisa att

1) skillnaden i andelen negativa beslut i en viss kategori (uppehållstillstånd genom hushållsgemenskap, typfall gammal förälder som vill bo med vuxet barn i Sverige) spänner mellan nittionio (99) % och femtioåtta (58) % beroende på vilken enhet som handlagt?

2) totala antalet DNA-analyser när det gäller barn som vi inte har en aning om vilka de är ligger på under 10 %?

3) Migrationsverket ännu två månader efter en betydelsefull dom av Migrationsöverdomstolen inte har vidtagit någon åtgärd? (Saken gäller registreringar av uppehållsrätt för unionsmedborgare och deras anhöriga. Det är beslut som enligt lag inte går att överklaga. Men Migrationsöverdomstolen gjorde en analys av Rörlighetsdirektivet och konstaterade att sådana beslut måste gå att överklaga).

Med tanke på att det där med kvalitet och innehåll inte varit så viktigt – det som är viktigt är budget, antal pinnar per anställd, och handläggningstid från ansökan till beslut – så får väl ledningen helt enkelt mörka alltihop. Eller göra det som regeringen begär av oss: ändra inställning och agera som en myndighet.

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: