• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Nathan Shachar om Lennart Eriksson i Axess

axessUpprättad efter politisk utrensning.

Brev till Migrationsverket angående avskedandet av Lennart Eriksson

Följande brev har skickats av Birgitta Elfström, en av dem som vittnade till Lennart Erikssons fördel i tingsrätten, till Migrationsverkets generaldirektör med anledning av det märkliga – och kostsamma – avskedandet av Lennart Eriksson (läs inläggen före detta):

Bästa generaldirektör Dan Eliasson,  

jag är Birgitta Elfström, jurist och f.d beslutsfattare på Migrationsverket under mer än 17 år. Sen ett år tillbaka är jag pensionär. Jag är djupt bedrövad och upprörd över hur Migrationsverket slutligt har handlagt arbetstvisten med Lennart Eriksson som jag arbetat tillsammans med under nästan alla mina år på verket.

Det är mer än skrämmande att någon i ansvarig ställning inte sammanträffade med Lennart Eriksson efter den lagakraftvunna domen för att göra klart för honom hur verket avsåg att avsluta arbetstvisten. Det måste väl ändå ha funnits ett annat sätt att agera på än att direkt avskeda Lennart Eriksson. Han är en verklig tillgång för verket särskilt i rollen som beslutsfattare. Istället valde verket att helt avskeda honom och betala ut 32 månadslöner.

Jag ifrågasätter om ert agerande är i linje med vad som framgår av

– RF 2 kap. 1 § 1
– FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
– Europakonventionen
– Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

som alla berör yttrandefriheten.

Dessutom ifrågasätter jag om verket har laglig rätt att helt avskeda Lennart Eriksson då verket de facto har givit honom en tjänst som beslutsfattare, som han har innehaft sedan arbetstvistens början. En myndighet kan inte ta tillbaka ett positivt beslut som ändå tjänstgöringen som beslutsfattare måste uppfattas som. Att återkalla ett positivt beslut måste ha stöd i lag. Sådant stöd saknas i ett fall som detta.  

Migrationsverket bör ta upp en dialog med Lennart Eriksson för att komma fram till en annan lösning än att helt avskeda honom.

Birgitta Elfström

En migga: ”Som jämförelse med Lennart Eriksson.”

Med anledning av att Migrationsverket – mot domstolens beslut! – sparkat Lennart Eriksson (läs bloggningen före denna), har en migga skrivit följande, som indikerar att det finns en hel del andra som inte klarar sina jobb på verket. Till skillnad från Lennart Eriksson, som i domstol fick de bästa vitsord av sina arbetskamrater, som alltså vittnade till hans fördel.

Som jämförelse med Lennart Eriksson

I en av landets större städer finns ett centralt ämbetsverk representerat (ja, just det: Migrationsverket), och där finns/har funnits chefspersonerna A, B, C, D och E. Dessa beskrevs här på bloggen den 8 juli 2008 under rubriken: Vad skulle du göra? undrar en myndighetsanställd.

Från denna stad kom tidigare chefspersonen X, som nådde mycket högt inom Migrationsverket. X blev till sist av någon anledning  (!?) omflyttad av regeringen.

X hade innan dess rekryterat A; A hade sedan rekryterat B. X hade sedan rekryterat C; C hade sedan lämnat vitsord för både D och E.
Och…..
A har visat att hon inte bryr sig så mycket om regelverket. Hon har nästan gett sig den på att hon så långt det är möjligt ska ignorera kvalitetstänkande inom hennes eget fögderi. Bara det går fort så är allt bra. Sitter kvar på sin post, hittills orubbad.

B har varit anknytningsperson i ett skenförhållande. Stillsam undran:  rekryterar Tullverket dömda smugglare till att vara chefer? Finns det inte något som heter trovärdighetsproblem?). Vid den enhet där hon varit chef hade vietnameser i landets största människosmugglingshärva passerat som om där var svängdörrar. B blev som tack för detta befordrad förra året.

C hade fått en stor summa pengar för att lämna den arbetsplats hon varit anställd på innan hon kom till Migrationsverket – den tidigare arbetsgivaren var kort sagt urtrött på henne. C blev till sist, under förra året och efter stor kostnad, omplacerad inom verket på grund av visad inkompetens. Hon dräller fortfarande runt med några otydliga chefsuppdrag.

D fick §12-förhandling på grund av visad inkompetens. Den enhet där D är chef avgjorde fem (5) asylärenden under hela juni månad 2008! D fick under slutet av 2008 sluta som enhetschef. Däremot dräller hon fortfarande runt med otydliga ansvarsposter inom detta illustra ämbetsverk.

E slutligen råkade direkt i blåsväder när han fick en chefsposition: hans personal skickade en delegation till X – som då fortfarande hade en mycket hög position –  och begärde hans entledigande. X tyckte att det inte var något att fästa sig vid. E har sedan rättat upp sig och sitter kvar. Hans personal är numera nöjd med honom.

© Denna blogg.