• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Brev till Migrationsverket angående avskedandet av Lennart Eriksson

Följande brev har skickats av Birgitta Elfström, en av dem som vittnade till Lennart Erikssons fördel i tingsrätten, till Migrationsverkets generaldirektör med anledning av det märkliga – och kostsamma – avskedandet av Lennart Eriksson (läs inläggen före detta):

Bästa generaldirektör Dan Eliasson,  

jag är Birgitta Elfström, jurist och f.d beslutsfattare på Migrationsverket under mer än 17 år. Sen ett år tillbaka är jag pensionär. Jag är djupt bedrövad och upprörd över hur Migrationsverket slutligt har handlagt arbetstvisten med Lennart Eriksson som jag arbetat tillsammans med under nästan alla mina år på verket.

Det är mer än skrämmande att någon i ansvarig ställning inte sammanträffade med Lennart Eriksson efter den lagakraftvunna domen för att göra klart för honom hur verket avsåg att avsluta arbetstvisten. Det måste väl ändå ha funnits ett annat sätt att agera på än att direkt avskeda Lennart Eriksson. Han är en verklig tillgång för verket särskilt i rollen som beslutsfattare. Istället valde verket att helt avskeda honom och betala ut 32 månadslöner.

Jag ifrågasätter om ert agerande är i linje med vad som framgår av

– RF 2 kap. 1 § 1
– FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
– Europakonventionen
– Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

som alla berör yttrandefriheten.

Dessutom ifrågasätter jag om verket har laglig rätt att helt avskeda Lennart Eriksson då verket de facto har givit honom en tjänst som beslutsfattare, som han har innehaft sedan arbetstvistens början. En myndighet kan inte ta tillbaka ett positivt beslut som ändå tjänstgöringen som beslutsfattare måste uppfattas som. Att återkalla ett positivt beslut måste ha stöd i lag. Sådant stöd saknas i ett fall som detta.  

Migrationsverket bör ta upp en dialog med Lennart Eriksson för att komma fram till en annan lösning än att helt avskeda honom.

Birgitta Elfström

%d bloggare gillar detta: