• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Tips till Eugène Palmér på Migrationsverket – och till miggor som vill sluta med 32 månadslöner!

arne-malmgren

Här finns ytterligare en person som Eugéne Palmér på Migrationsverket kan sparka för 32 månadslöner! För det kan väl inte vara så att sparkandet bara gäller dem som har Israel-vänliga åsikter?

Samtidigt är det här också ett tips till alla er miggor som vantrivs med era jobb: ta under er fritid öppet ställning för Israel (att ta ställning för Palestina är än så länge oprövat, men borde i konsekvensens namn gå lika bra) och vänta på att köpas ut av Migrationsverket. Om ni dessutom låter förstå att ni är moderater så går det säkert snabbare eftersom det är något som man på Migrationsverket klassificerar som apart.

Den här mannen med den stora palestinska flaggan måste väl vara helt olämplig att arbeta för Migrationsverket? Han heter Arne Malmgren, arbetar vid Migrationsverket i Göteborg och har under många år demonstrerat för det palestinska folkets rättigheter. I december 2008 och januari 2009 har han varit mycket aktiv vid ett otal demonstrationer.

OBS! Denna information samt fotot har tillhandahållits av Arne Malmgren själv.

Huruvida Arne Malmgren också är moderat framgår inte, men är han det så är det ju extra… apart. Läs här!

Läs hela den otroliga historien om Lennart Eriksson, som öppet tagit ställning för Israel och som första degraderades och sedan sparkades av verksamhetschefen Eugène Palmér på Migrationsverket genom att söka på den här bloggen på ”Lennart Eriksson”.
© Citera gärna texten men ange källan. Fotot är publicerat med tillstånd av Arne Malmgren.

En migga: ”Kejsarvansinnet inom Migrationsverkets chefselit.”

Så här skriver en migga med lång erfarenhet av och god insyn i ”kulturen” och strukturerna och beteendet inom Migrationsverket i allmänhet och i historien med den sparkade Lennart Eriksson i synnerhet:

Kejsarvansinnet inom Migrationsverkets chefselit

Migrationsverket är inte någon liten kommun i Norrlands inre; det är inte någon obskyr förvaltning som sällan eller aldrig tilldrar sig uppmärksamhet; det är inte något privat fåmansföretag som arbetar på, oavsett om det är regn eller sol.

Nej, Migrationsverket är istället Sveriges mest uppmärksammade statliga myndighet, mer uppmärksammad än polis och åklagare. Det är också den mest nerskrivna myndigheten, mer kritiserad än vad exempelvis Försäkringskassorna och CSN tillsammans någonsin varit i närheten av.

Det normala för ansvariga personer vid en så uppmärksammad myndighet – eller uppmärksammad myndighet överhuvudtaget – är att om de ertappas med att fela så gör de snabbt rätt, håller sedan låg profil, drar sig undan uppmärksamheten, väntar ut stormen, och låter tiden ha sin gång. Det är det normala. Vid Migrationsverket går man emellertid till angrepp och utmanar förnuftet genom att angripa en person för dennes politiska åskådning (en åskådning som delas av hälften av regeringen) och genom att ha en syn på Hamas som är i direkt motsatsförhållande till riksdag, regering och EU.  Till detta finns det tre alternativa förklaringar:

1) Antingen är chefskapet djupt rotat i monumental inkompetens.

2) eller lider samma chefer av kejsarvansinne. De lever i tron att myndigheten Migrationsverket är deras företag där de inte bara är direktörer utan också är aktieägare och styrelse.

3) eller så är det en kombination av alternativ 1) och 2).

Statskontoret levererade för några år sedan en totalsågning av Migrationsverkets lednings- och styrningsfunkton: den sågningen ledde till att Migrationsverket omorganiserades till verksamhetsområden och med en rättsenhet. Det är dags för en ny sågning: den här gången gäller det en omorganisation av chefskapet.

© Denna blogg.