• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Socialförsäkringsutskottets ordförande har reagerat

gunnar-axenGunnar Axén, m, ordförande i Riksdagens socialförsäkringsutskott under vilket två av de mest skandalomsusade myndigheterna ligger: Försäkringskassan och Migrationsverket har under rubriken Märkligt agerande på sin blogg den 7 januari kommenterat just det märkliga agerande som Migrationsverket ägnat sig åt i ”fallet Lennart Eriksson”. (För information om hur Migrationsverket omplacerat och sparkat honom, läs här på bloggen).

Gunnar Axén skriver bland annat:

En domstol har ogiltigförklarat omplaceringen, men myndigheten vägrar att rätta sig efter beslutet, sparkar Lennart Eriksson och väljer nu att betala stora belopp i skadestånd till honom. Att respektera såväl yttrandefriheten som domstolsbeslut borde vara tämligen grundläggande i en rättsstat. Märkligt är ett understatement i sammanhanget.

”Att respektera såväl yttrandefriheten som domstolsbeslut borde vara tämligen grundläggande i en rättsstat.” Det tycks man inte känna till på  Migrationsverket, det måste påpekas av en riksdagsledamot. Ytterst pinsamt!

Att Migrationsverkets agerande är märkligt är ett understatement som i sin tur också är ett… understatement. Det är skandalöst att en av den statliga myndigheten Migrationsverkets chefer, Eugène Palmér, trotsar domstolsbeslut och slösar mer än lovligt med skattemedel när han väljer att sparka ut Lennart Eriksson och betala honom 32 månadslöner av pengar som inte är hans! Plus alla advokatkostnader m.m.

Man kan bara hoppas att agerandet får konsekvenser för den/dem på Migrationsverket som valt att trotsa ett beslut fattat i svensk domstol. Och att verket backar i sin idiotiska och ogrundade hantering av Lennart Eriksson. Är det inte snarare andra vilkas omdömen klickar som borde lämna verket? Att som ansgtälld vid en myndighet bete sig som vore man chef på ett privat företag, och köpa ut folk med misshagliga åsikter, är inte acceptabelt.

Under kategorirubriken Asyl&Migration i vänsterspalten finns otaliga inlägg där det berättas om urusla chefer och märkliga omflyttningskaruseller på verket. Jag drar mig också till minnes berättelsen om den manlige chefen vid en enhet som under en konferens sågs ligga mer eller mindre naken med likaså mer eller mindre nakna kvinnliga underlydande i en säng medan han ringde och beställde högtalare och mer sprit av en av sina anställda. Den mannen är nu befordrad…

Det där med att kasta sten i glashus gäller tydligen inte på Migrationsverket: på Lennart Eriksson som innehade en lägre chefsbefattning kastades jättelika stenbumlingar medan ”den nakne enhetschefen” i sängen (sitt glashus…) låg bekvämt och mjukt och inte träffades av minsta grus, tvärtom. Tills nu, då en liten flisa träffar honom via denna blogg. För han vet givetvis själv vem han är, liksom de miggor som bevittnade hans beteende.

© Citera gärna men ange källan och länk till originaltexten. Tack!

Migrationsverket har flera beslut att ompröva

Så här skriver juristen och Mellanösterkännaren Birgitta Elfström, tidigare under nära 20 år anställd vid Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare:

Migrationsverket har flera beslut att ompröva

birgitta-elfstromDet pågår nu diskussioner inom Migrationsverket om hur situationen i Gaza skall bedömas. Hittills har Migrationsverket varit av den uppfattningen att det inte råder en ”väpnad konflikt” i Gaza, endast ”svåra motsättningar”.

Veckan före jul fattade Migrationsverket ett beslut om att inhibera alla verkställigheter till Gaza. Från initierad källa inom verket har jag fått följande information:

Det är rättsenhetens uppfattning att kriterierna för en väpnad konflikt i utlänningslagens mening nu är uppfyllda men att det finns skäl som talar för att den israeliska militära operationen relativt snart kommer att avslutas. Då kommer Israel att dra sig ur Gaza varför det då är rimligt att tro att gränserna till Gaza kommer att öppnas för persontrafik någon gång under 2009. Frågan om hur verkställighetshindret mot Gazaremsan bör bedömas framöver kommer att tas upp vid ett möte med det nyinrättade Rättsliga rådet den 15 januari 2009. Efter detta möte skall rättschefen fatta beslut i frågan och lämna besked till organisationen senast den 19 januari 2009.

Det är glädjande om Migrationsverket nu hamnar rätt i sin bedömning av läget i Gaza. För bara några månader sedan bedömde Migrationsverket att det skulle vara möjligt att börja verkställa utvisningsbesluten till Gaza den 5 januari 2009. Verkets bedömning blev helt fel.

Jag förutsätter att det Rättsliga rådet kommer fram till att det råder en väpnad konflikt i Gaza. Något annat är otänkbart. Jag förutsätter också att Migrationsverket tar ställning till om de lagakraftvunna utvisningsbesluten till Gaza skall omprövas ex officio i likhet med verkets agerande i fallet med reportern Bert Sundströms hustru (läs här).

Om Migrationsverket kommer fram till att det endast råder temporärt verkställighetshinder till Gaza måste verket innan det ha diskuterat och analyserat vem det egentligen är som styr i Gaza. Vi vet alla att det är Hamas. Men Hamas är av EU stämplad som en terroristorganisation. Det måste då vara uteslutet att Migrationsverket kan komma fram till att det går att fatta utvisningsbeslut till ett område som helt styrs av en terroristorganisation. Det måste också vara otänkbart för en verkställande myndighet att ha en dialog med en terroristorganisation för att på så sätt förmå palestinier att mot sin vilja återvända till ett område som styrs av en sådan.

Migrationsverket: Om hur media spelar en viktig roll och får direkt betydelse i ett enskilt ärende- del 2

OBS! Läs först: Migrationsverket: Om hur media spelar en viktig roll och får direkt betydelse i ett enskilt ärende.

beslut-tack-vare-medieuppgifter2

Migrationsverket brukar framhålla att man inte låter sig påverkas av vad som sägs i media i utlänningsärenden, utan att man följer lagen och att alla får en rättssäker och rättvis behandling. Men här visar verket att det – eller i varje fall en enskild migga –  så totalt fallit i farstun för den av Migrationsverket självt namngivne utrikeskorrespondenten, att en migga sett sig föranlåten att skriva brevet till vänster.

Hur många icke-utrikeskorrespondenter, typ ”vanliga svenskar”, som söker tillstånd för sina utländska makar/makor behandlas så här vänligt och tillmötesgående? Hur många med utländsk bakgrund som väntar på att få hit sina anhöriga får personliga brev när deras fall presenterats i media?

Notera att jag inte alls har något emot – tvärtom, faktiskt! – den uppmärksamhet som den här miggan visar korrspondenten sedan han sett ett inslag i Aktuellt. Inte heller har jag något emot att han skriver ett hjälpsamt brev till denne.

Vänlighet och hjälpsamhet kan vi aldrig få för mycket av och jag anklagar varken miggan eller korren för att ha gjort något fel. Jag bara undrar hur det här går ihop med att Migrationsverket brukar vara tydligt med att det inte ska påverka ett enskilt ärende att någon blivit omtalad i media. Och jag bara undrar hur vanligt det är att man, trots den inställningen, agerar som i detta fall.

OBS! Texten i klippet är skriven och publicerad av Migrationsverket.

Lästips!

arne-malmgren

Läs bloggningen med rubriken Tips till Eugène Palmér på Migrationsverket – och till miggor som vill sluta med 32 månadslöner!

Mycket annat om galenskaper på Migrationsverket finns att läsa under kategorirubriken Asyl&Migration i vänsterspalten.

© Denna blogg. Citera gärna texten men ange källan. Fotot är publicerat med tillstånd av Arne Malmgren.

Tydlig ökning av köpkraften i Finland

Finlands flaggaRecessionen har inte tagit kål på de finländska konsumenternas köpkraft, meddelar YLE.

2009 konsumerar finländarna mer än något annat år på 2000-talet, enligt Skattebetalarnas förbund. Köpkraften ökar främst på grund av skattelättnader och löneförhöjningar samt för att inflationen mattas av; den kommer att att öka med 4,6 procent år 2009.

Att prisökningarna håller på att bromsas upp är viktigt för att köpkraften ska öka. I fjol steg inte köpkraften särskilt mycket trots stora löneförhöjningar eftersom priserna gick upp och skattetrycket var oförändrat. Förbundet understryker att beräkningarna gäller de finländare som har arbete. Medellönen i Finland är 2 900 euro (ca 32.000 i månaden).

Jag har försökt hitta uppgifter om medellönen i Sverige men i detta sönderstatistikerade land är det inte lätt! Jag har bara hittat uppgifter  om medellönen från tidigare år (2005, 2006, 2007) i vissa yrkesgrupper. Om någon bloggläsare vet hur och var man kan få fram medellönen i Sverige (att jämföras med 32.000 kr i Finland) så låt mig gärna veta!