• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Migrationsverket har flera beslut att ompröva

Så här skriver juristen och Mellanösterkännaren Birgitta Elfström, tidigare under nära 20 år anställd vid Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare:

Migrationsverket har flera beslut att ompröva

birgitta-elfstromDet pågår nu diskussioner inom Migrationsverket om hur situationen i Gaza skall bedömas. Hittills har Migrationsverket varit av den uppfattningen att det inte råder en ”väpnad konflikt” i Gaza, endast ”svåra motsättningar”.

Veckan före jul fattade Migrationsverket ett beslut om att inhibera alla verkställigheter till Gaza. Från initierad källa inom verket har jag fått följande information:

Det är rättsenhetens uppfattning att kriterierna för en väpnad konflikt i utlänningslagens mening nu är uppfyllda men att det finns skäl som talar för att den israeliska militära operationen relativt snart kommer att avslutas. Då kommer Israel att dra sig ur Gaza varför det då är rimligt att tro att gränserna till Gaza kommer att öppnas för persontrafik någon gång under 2009. Frågan om hur verkställighetshindret mot Gazaremsan bör bedömas framöver kommer att tas upp vid ett möte med det nyinrättade Rättsliga rådet den 15 januari 2009. Efter detta möte skall rättschefen fatta beslut i frågan och lämna besked till organisationen senast den 19 januari 2009.

Det är glädjande om Migrationsverket nu hamnar rätt i sin bedömning av läget i Gaza. För bara några månader sedan bedömde Migrationsverket att det skulle vara möjligt att börja verkställa utvisningsbesluten till Gaza den 5 januari 2009. Verkets bedömning blev helt fel.

Jag förutsätter att det Rättsliga rådet kommer fram till att det råder en väpnad konflikt i Gaza. Något annat är otänkbart. Jag förutsätter också att Migrationsverket tar ställning till om de lagakraftvunna utvisningsbesluten till Gaza skall omprövas ex officio i likhet med verkets agerande i fallet med reportern Bert Sundströms hustru (läs här).

Om Migrationsverket kommer fram till att det endast råder temporärt verkställighetshinder till Gaza måste verket innan det ha diskuterat och analyserat vem det egentligen är som styr i Gaza. Vi vet alla att det är Hamas. Men Hamas är av EU stämplad som en terroristorganisation. Det måste då vara uteslutet att Migrationsverket kan komma fram till att det går att fatta utvisningsbeslut till ett område som helt styrs av en terroristorganisation. Det måste också vara otänkbart för en verkställande myndighet att ha en dialog med en terroristorganisation för att på så sätt förmå palestinier att mot sin vilja återvända till ett område som styrs av en sådan.

%d bloggare gillar detta: