• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Yttrandefriheten är begränsad

Apropå Migrationsverkets hantering av en av sina, enligt bland annat Eugène Palmér som sparkade honom, allra bästa beslutsfattare, Lennart Eriksson, har Birgitta Elfström som tidigare i många år varit arbetskamrat med Lennart Eriksson på verket skrivit en intressant text som bör läsas om man vill få flera sidor av saken. För att läsa tidigare texter här på bloggen, sök på lennart eriksson.

Här är några utdrag ur Birgitta Elfströms text med rubriken Yttrandefriheten är begränsad.

Jag, som varit beslutsfattare i Mellanösternärenden på Migrationsverket under 17 år och så gott som hela tiden arbetat nära Lennart Eriksson, har aldrig haft den minsta anledning att betvivla hans objektivitet i asylhanteringen. Själv har jag under många år stått på palestiniernas sida i kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina och mot ockupation, bosättningar och illegal mur. Det betyder inte att jag var en beslutfattare som ville ge de många palestinier och det fåtal israeler som sökte asyl mer rättigheter än de skulle ha enligt gällande asyllagstiftning och praxis! Enligt min bedömning har Lennart Eriksson också alltid arbetat efter gällande regler och lag. Det har inte bara varit i fråga om asylsökande från Gaza, Västbanken och Israel som staten Israels agerande diskuterats och analyserats, utan också om de asylsökande som kom från södra Libanon, ett område som då var ockuperat av Israel. Lennart Erikson har alltid handlat i linje med Migrationsverkets praxis och alltid varit lojal mot verket.
——————–
Eugène Palmér har också, som argument för att avskeda Lennart Eriksson, framfört att ”asylverksamheten i Göteborg historiskt sett aldrig varit framgångsrik”. Vad vet denne man som är ganska ny på verket om detta? Vilken information har han tagit till sig? Asylenheten i Göteborg, där jag själv arbetade, gjorde inte som andra asylenheter. De gav största flertalet av asylsökande som påstod att de var från Gaza/Västbanken tillfälliga uppehållstillstånd under ett år för att inkomma med ID-handlingar. Asylenheten i Göteborg förstod efter ett par utredningar att dessa asylsökande aldrig ens sett Gaza eller Västbanken. De beviljades därmed inte uppehållstillstånd. De utvisades till Jordanien där det visade sig att de hörde hemma. Inte heller godtog asylenheten i Göteborg irakiska ID-handlingar som kreti och pleti visade upp eftersom handlingarna var förfalskade.

När jag tjänstgjorde som gruppchef på Utlänningsnämnden i Stockholm och handlade Mellanösternärenden tog jag del av beslut från alla asylenheter. Jag vill hävda att asylenheten i Göteborg fattade de bästa och de mest rättssäkra besluten. Det var lätt för Utlänningsnämnden att fatta beslut i dessa ärenden. Så var det inte med många beslut som kom från andra delar av landet…

Hela Birgitta Elfström text kan läsas här.

© Citera gärna men ange källan.

Hur man kapar åt sig bidrag

Läs Eric Erfors blogginlägg under rubriken Bidragspiraterna fann skatten! Han skriver bland annat om:

ung-pirat…miljonklipp i statliga bidrag till Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat. Nu cashar man in 1 325 744 kronor, för att vara exakt, från statliga ungdomsstyrelsen. Ju fler medlemmar, desto högre bidrag.

Ung Pirats affärsidé är lika enkel som den är genial: fixa en hemsida och erbjud gratis medlemskap på nätet, så trillar pengarna in på kontot.