• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Vad hände med rapporten för Migrationsverket som konsultföretaget McKinsey skulle presentera den 15 december 2008?

MIG logoVar är rapporten som konsultföretaget McKinseys tjänster upphandlades för? Den som skulle presenteras den 15 december 2008 och som kostade 1,2 miljoner kronor?

Vad hände med rapporten som generaldirektören för Migrationsverket presenterade på DN Debatt den 19 oktober 2008? Så här lyder ingressen:

Generaldirektören Dan Eliasson tillstår att Migrationsverket inte når sina mål: Vi måste nu söka kunskap och högkvalitativt konsultstöd från det privata näringslivet. Migrationsverket har misslyckats med målet att ingen asylansökan ska ta längre tid än sex månader att pröva. I dag är väntetiden för att få svar på en asylansökan i snitt nio månader. Om Migrationsverket hade verkat i en konkurrensutsatt miljö skulle säkert våra väntetider ha fått somliga kunder att vända sig till någon annan. Därför tar vi nu ett nytt grepp som är tämligen unikt i svensk statsförvaltning. Vi har valt att handla upp konsultstöd från det privata företaget McKinsey som vi tror kan bidra med den kunskap och effektivisering som Migrationsverket behöver. Vissa kommer förmodligen att hävda att vi borde klara uppgiften själva. Men den diskussionen tar jag gärna, skriver Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Tidigare texter på bloggen om detta kan sökas på ordet ”mckinsey”.

Här är en artikel med rubriken Omstridd upphandling av Migrationsverket i Östgöta Correspondenten den 27 oktober 2008.

Och här är en artikel som Aftonbladet skrev den 8 november 2008 om turerna kring upphandlingen m.m.: Kompisen fick miljonkontrakt .

Så var är utredningen som en statlig myndighet upphandlade av ett privat konsultföretag och som kostade 1,2 miljoner kronor som motsvarar årslönerna för två beslutsfattare? Vad kom den fram till? Varför har den inte presenterats som den skulle, den 15 december 2008? Vad fick vi för pengarna?

© Citera gärna men ange källan och länka gärna till denna bloggning.

Kommentarer till Migrationsverkets chef Eugène Palmérs inlägg på Newsmill

När detta skrivs finns det 47 kommentarer, många av dem välformulerade och insiktsfulla, till verksamhetschefen Eugène Palmérs (Migrationsverket) inlägg med rubriken Lennart Erikssons bloggande äventyrade förtroendet för Migrationsverket (8 januari 2009). Kommentarerna ligger under inlägget. Jag har skrivit här på bloggen om Eugène Palmérs text: Vem är det som har skadat förtroendet för Migrationsverket?

Jag vill, för klarhetens skull, påpeka att det jag starkt framhållit på min blogg och annorstädes i ”fallet Lennart Eriksson” är hans rätt att föra fram sina åsikter (oavsett om Palmér eller jag eller någon annan gillar dem eller inte). Ingenstans i mina texter finns uttalat något om mina egna tankar gällande Israel och Palestina. Detta därför att det här inte alls handlar om ”vilken sida man håller på” utan enbart om att vi har en grundlagsenlig åsikts-, yttrande – och meddelarfrihet. Mina texter handlar också om att eftersom flera vittnen, bland dem sådana som har helt andra sympatier än Lennart Etriksson, i rätten entydigt vittnat om Erikssons objektivitet och att han aldrig låtit sina privata åsikter påverka beslut i asylärenden. Detta sagt för att tydliggöra och påminna om var fokus i den här historien ligger.