• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Tack, Sveriges Television!

tv4-201-2009När Tv4 mest visade Anna Lindmarker och Göran Rosenberg i rutan, och tvingade oss att lyssna mest på dem, lät SVT24 os se och höra vad som hände denna historiska dag när Barack Hussein Obama svor eden och blev Förenta staternas 44:e president.

Sveriges Television visade det vi ville se. Sveriges Television lät oss höra det vi ville höra. SVT tvingade oss inte att mest se den egna personalen i en studio som TV4 pinsamt nog gjorde. Tack, Sveriges Television!

barack-obama-201-2009-nr-2

barack-obama-201-2009-nr-1

En migga om ”Operation Salvage” som pågår på Migrationsverket

Föranlett av hur Migrationsverket hanterat ”fallet Lennart Eriksson”, den anställde vid verket som bloggar Israel-vänligt och är moderat  och fick sparken med 32 månadslöner har Migrationsverket satt i gång med någon form av räddningsaktion. Som om det skulle hjälpa! Så här skriver en migga om vad som pågår på verket just nu:

Just nu pågår ”Operation Salvage” för fullt. På Migrationsverket intranät finns en snabbinrättad liten avdelning som heter ”FOKUS”, vilket ska vara ett nytt forum för fördjupad information. Det första inlägget handlar om yttrandefrihet. I artikeln uppträder verkets rättschef samt dess personalchef: de förklarar bland i rubriken att ”yttrandefriheten begränsar vi aldrig”. Sedan går de in på en lång utläggning om chefer och deras lämplighet. Hela texten kan läsas här.

Saken är givetvis frammanad av vad som hänt med Lennart Eriksson. Samtidigt har vår pinsamme GD försökt sig på en friskrivning i DN Ekonomi, där han  berättar om hur anställda påstås ha varit missnöjda med Lennart under 2003. Närmare detaljer finns inte.

Om vi till att börja med konstaterar att GD hänvisar till en enkät/undersökning som inte finns, så får vi också konstatera att GD inte var anställd vid verket 2003: han tillträdde först fyra år senare, under våren 2007. Så om en grävande journalist konfronterar honom med detta kan han alltid säga att ”oj då, men då har jag varit felinformerad”. Däremot går det att beslå vår GD med att han hänvisar till något som inte fanns med i rättegången, och att vår GD tycker att han vet bättre än en domstol. Vår GD kväljer just nu dom så att det är direkt just… kväljande.

Detta ska också jämföras med att i samma stad där Lennart Eriksson varit anställd har sedan 2003 bland annat följande inträffat:
1) en hög chef har förklarat att hon struntar i vad riksdagen tycker, eftersom hon är rädd för Diskrimineringsombudsmannen. Hon har ignorerat migrationsministern. Hon har blivit upphöjd sedan dess.
2) en enhetschef genom vars enhet det har drällt in vietnameser genom organiserad människosmuggling (skenäktenskap och falska födelsebevis) blev förra året befordrad. Samma chef har själv ställt upp på bedrägeri, genom att vara ”målvakt” i ett skenförhållande.
3) en enhetschef som orsakat kostnader till miljonbelopp för konsulter och psykologer, och som var dokumenterat inkompetent redan när hon anställdes, går fortfarande runt med en chefsbefattning, fast nu i en annan stad.

Och jag drar mig osökt till minnes vad vår GD tyckte var fina idéer under 2007:
– avskaffa resedokument (enligt New York-konventionen) för palestinier, för det är bara onödigt. Kejsarvansinne? Javisst, för det är inte hans bord att ha åsikter om internationella konventioner.
– avskaffa arbets- och försörjningslinjen för unionsmedborgare, för det är bara onödigt. Regeringen kom aldrig med något officiellt svar på den propån,  men jag gissar att vår regering som driver just den frågan höll på att få en unison hjärtattack. Kejsarvansinne? Självklart.
– inrätta en snabbutredande enhet, som skulle arbeta så snabbt att den i praktiken skulle upphäva asylprövningen. Och som vår migrationsminister i polemik med några politiska motståndare konstaterade för någon månad sedan: vad är det för vits med ett asylprövningsinstrument om det är upphävt?

Kommentar: Så långt miggans uppgifter, uppgifter som han/hon inte kan publicera på Migrationsverkets nyinrättade FORUM eftersom han/hon är rädd att han/hon då kan bli av med jobbet.

© Denna blogg.