• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

”Kärnkaft är säkrare och mer pålitlig”

Ovanstående är rubriken på min kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida den 19 januari.

Häromdagen höll tidningen Affärsvärlden en energidiskussion i samband med att man firade att tidningen görs om. Så här sa då Magnus Hall, vd för Holmen och ordförande i Basindustrins elektricitetsaktiebolag:

Hälften av landets energiförsörjning består av kärnkraft. Vi klarar oss inte utan den”.

Det är samma slutsats som jag kommit fram till och också uttrycker i min kolumn i Svenska Dagbladet.

Och på sin blogg uttrycker Johan Hedin, bland annat Centerpartist och engagerad i miljö-. klimat- och energifrågor, kloka tankar:

Jag vet inte om kärnkraften är framtiden, men just nu så är den faktiskt en så pass viktig del i energiförsörjningen att de flesta inser att den måste finnas.

När man väl landat i den slutsatsen är det faktiskt märkligt att säga som många i mitt parti säger – att vi ska ha den kärnkraft vi har nu, men inte tillåta byggnation av nya kraftverk.

De nya är säkrare och effektivare. Accepterar man dagens kärnkraft, borde man i rimlighetens namn kunna acceptera morgondagens, om den tekniken nu är så pass mycket bättre.

Det är dags att fundera över – och att seriöst och realistiskt diskutera – nödvändigheten av en utbyggnad av kärnkraften. Om vi vill ha energi som gör att vi kan bibehålla och kanske också öka vår levnadsstandard, alltså.

Migrationsdomstolen prövar Adils asylansökan

adil1Idag tas Adil Hakimjans asylansökan upp. i Migrationsdomstolen. Kanske att man där hittar fler stenar att vända på än Migrationsverkets generaldirektör, som inte hittade den sten under vilken han kunde ha funnit en möjlighet att bevilja Adil asyl eller uppehållstillstånd.

Läs flera tiotals tidigare texter och dokument i ”fallet Adil” här på bloggen. Sök på ”adil hakimjan”.