• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om utvisningen av 17-åriga ”Lollo” till Kroatien

riksdagenFyra partier eniga: Låt Lollo stanna rapporterar TV4 Nyheterna idag, den 22 januari. Så här säger Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly, som också sitter i riksdagen:

När det gäller Lollo så måste hon fortsätta gömma sig så att inte beslutet att avvisa henne verkställs.

Det är förkastligt att en ledamot i Sveriges riksdag uttrycker sig så (dock inte att han tänker så). Han har ju varit med om, som det alltid heter, att: ”i demokratisk ordning” stifta utlänningslagen. Den stadgar att om man fått beslut om att man inte får stanna i Sverige så ska man lämna landet. Lagar ska följs, annars får vi anarki. Riksdagsledamöter ska inte uppmana till brott mot lagen.

Nej, vad Lars Ohly och övriga riksdagsledamöter som nu ”rasar” mot sin egen lag bör göra är att tänka på ett helt annat sätt, ett lagenligt sätt.

Ställ ansvariga vid Migrationsverket till svars för deras alltför hårda och okänsliga beslut! Främst generaldirektören, som ju satt i Debatt i SVT och bedyrade att han ”vänt på varje sten” (på samma sätt som han säger sig ha vänt på varje sten i uiguren Adil Hakimjans ärende…) för att hitta ett sätt att låta Lollo stanna i Sverige. Det är inte lagen det är fel på, och det vet riksdagsledamöterna, de har ju själva stiftat den, det är fel på implementeringen!

Lagen är i flera delar sådan att bedömningarna måste bli subjektiva. Och då är det den stenvändande generaldirektören som någon måste leda fram till den lilla sten under vilken det ligger en möjlighet att bevilja Lollo uppehållstillstånd i Sverige.

Så här står det under den sten jag hittat – och det är fritt fram för Lars Ohly, Lars Gustavsson (KD), Peter Eriksson (MP) m.fl. att också titta in under den:

I Sverige är det enligt lag möjligt för unga över 16 år att flytta hemifrån. Lollo har flyttat hemifrån. Hon har ett annat hushåll än ursprungsfamiljen, hon har ”separerat” från den. Hon är snart vuxen, men ännu – i lagens ögon – minderårig, d.v.s. ett barn. Migrationsverket kan ta upp hennes ärende till prövning på nytt (det kan de göra, det kallas ex officio) och bedöma henne dels som en person som har ett eget boende borta från familjen; dels som en minderårig och då med ”barnets bästa” enligt Barnkonventionen för ögonen. Hennes ärende ska då prövas med något lägre krav på vad som annars innefattas i begreppet ”synnerligen ömmande skäl”.  Med en liten gnutta god vilja och medkänsla kan uppehållstillstånd beviljas utan att någon begär beslutsfattarens huvud på ett fat.

Som sagt: det handlar inte alls om att ändra lagen! Det handlar bara om att ändra attityd och att göra som lagen ger möjlighet till. Migrationsverket bör således:

Fatta beslut som är relevanta i varje enskilt fall, efter just det fallets omständigheter och kriterier – också i Lollos

Tillämpa bestämmelserna i Barnkonventionen så som de är tänkta att tillämpas

Vara lite kreativa  och medmänskliga när de tolkar och fattar beslut efter en lag som faktiskt ger möjlighet att vara just allt det

© Citera gärna men ange källan.

Avslöjade Debatt i SVT en schism?

gunnar-axeneliasson_dan2I programmet Debatt i SVT2 den 20 januari handlade det om två utvisningsfall och i studion fanns både Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott (under vilket Försäkringskassan och Migrationsverket sorterar) Gunnar Axén.

Hur tragiska de två utvisningsärendena som togs upp än är så väljer jag i denna bloggning att inte fokusera på dem utan på uttalanden från generaldirektören och riksdagsledamoten. Om man var lite lyhörd och uppmärksam kunde man höra och förstå en hel del som kanske inte var tänkt att man skulle höra eller förstå. Sådant som fick åtminstone mig att undra om det finns en spricka eller kanske rentav början till en schism mellan Migrationsverket via dess gd och regeringen eller i varje fall riksdagen via socialförsäkringsutskottets ordförande.

Generaldirektören lät flera gånger förstå att anledningen till att han inte kunde fatta mer ”humanitära” beslut är att hans händer är bundna på grund av lagar som stiftats av riksdag och regering. I stället för att erkänna det faktum att det är han, generaldirektören själv, och rättschefen på Migrationsverket som har att utläsa och tolka dessa lagar, lät han den intet ont anande allmänheten få en bild av att han, den lille maktlöse gd:n, inte kan göra någonting alls:

Med de regler som finns från Sveriges riksdag och med den praxis som finns från Migrationsöverdomstolen så har inte vi något utrymme att göra något annat (än att utvisa den 17-åriga flickan. Min anm.). (om 17-åringen som var ett av de två barn/minderåriga som programmet handlade om. Min anm.).

Det är fegt och dåligt att skylla ifrån sig på det sättet Det är Dan Eliasson som är generaldirektör och om han – han! – sätter en praxis i Migrationsverket som gör att barns egna skyddsskäl eller ”särskilt ömmande omständigheter” ska tas större hänsyn till, så finns det inga hinder för det, han bryter inte mot lagen. Och då har han satt en praxis som knappast kommer att överklagas till Migrationsdomstolen, än mindre Migrationsöverdomstolen och då står denna praxis fast. Knappast skulle någon försöka sparka Dan Eliasson för ett sådant ställningstagande för svårt utsatta barn som bland annat den lilla ryska flickan Kristina men också den äldre ”Lollo”. Inte ens med 32 månadslöner…

Och så här svarade riksdagsledamoten Gunnar Axén på programledarens fråga om ifall han har förtroende för Migrationsverkets generaldirektör, efter några sekunders tystnad:

Jag kan inte säga annat än att jag har förtroende för Dan Eliasson.

Inte ”jag har fullt förtroende för Dan Eliasson” eller ”givetvis har jag förtroende för Dan Eliasson” eller något annat lika tydligt. Nej, han sa: ”Jag kan inte säga annat än att jag har förtroende för Dan Eliasson”. ”Jag kan inte säga annat…”. Just det: ”kan inte”. Inte just nu. Men kanske senare – eller snart – kommer han att säga något annat. Som t.ex. att han inte har fullt förtroende”. Eller att han ”inte har något förtroende alls”.

Dessutom, om man lyssnar på vad Gunnar Axén säger i programmet, så finns som han ser det, redan möjlighet att i enlighet med utlänningslagen, bevilja uppehållstillstånd i fall där det finns särskilt ömmande omständigheter när det gäller barn. Han säger det så tydligt han kan när han citerar vad som står i lagen. Men Dan Eliasson fortsätter att, hårdnackat, tala om hur man ”vänt på alla stenar” (precis som man gjort i fallet Adil Hakimjan från Guantánamo) och att det är absolut omöjligt att låta de två barnen stanna i Sverige. Och så säger han att ”om politikerna inte är nöjda med utfallet av sina lagar så får de ändra på dem”.

Inte undra på att riksdagsledamoten Gunnar Axén säger att ”Jag kan inte säga annat än att jag har förtroende för Dan Eliasson”!

5 817 199 gånger mer sannolikt – Adils advokat tog dna-prov

Läs inlägget här.