• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om utvisningen av 17-åriga ”Lollo” till Kroatien

riksdagenFyra partier eniga: Låt Lollo stanna rapporterar TV4 Nyheterna idag, den 22 januari. Så här säger Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly, som också sitter i riksdagen:

När det gäller Lollo så måste hon fortsätta gömma sig så att inte beslutet att avvisa henne verkställs.

Det är förkastligt att en ledamot i Sveriges riksdag uttrycker sig så (dock inte att han tänker så). Han har ju varit med om, som det alltid heter, att: ”i demokratisk ordning” stifta utlänningslagen. Den stadgar att om man fått beslut om att man inte får stanna i Sverige så ska man lämna landet. Lagar ska följs, annars får vi anarki. Riksdagsledamöter ska inte uppmana till brott mot lagen.

Nej, vad Lars Ohly och övriga riksdagsledamöter som nu ”rasar” mot sin egen lag bör göra är att tänka på ett helt annat sätt, ett lagenligt sätt.

Ställ ansvariga vid Migrationsverket till svars för deras alltför hårda och okänsliga beslut! Främst generaldirektören, som ju satt i Debatt i SVT och bedyrade att han ”vänt på varje sten” (på samma sätt som han säger sig ha vänt på varje sten i uiguren Adil Hakimjans ärende…) för att hitta ett sätt att låta Lollo stanna i Sverige. Det är inte lagen det är fel på, och det vet riksdagsledamöterna, de har ju själva stiftat den, det är fel på implementeringen!

Lagen är i flera delar sådan att bedömningarna måste bli subjektiva. Och då är det den stenvändande generaldirektören som någon måste leda fram till den lilla sten under vilken det ligger en möjlighet att bevilja Lollo uppehållstillstånd i Sverige.

Så här står det under den sten jag hittat – och det är fritt fram för Lars Ohly, Lars Gustavsson (KD), Peter Eriksson (MP) m.fl. att också titta in under den:

I Sverige är det enligt lag möjligt för unga över 16 år att flytta hemifrån. Lollo har flyttat hemifrån. Hon har ett annat hushåll än ursprungsfamiljen, hon har ”separerat” från den. Hon är snart vuxen, men ännu – i lagens ögon – minderårig, d.v.s. ett barn. Migrationsverket kan ta upp hennes ärende till prövning på nytt (det kan de göra, det kallas ex officio) och bedöma henne dels som en person som har ett eget boende borta från familjen; dels som en minderårig och då med ”barnets bästa” enligt Barnkonventionen för ögonen. Hennes ärende ska då prövas med något lägre krav på vad som annars innefattas i begreppet ”synnerligen ömmande skäl”.  Med en liten gnutta god vilja och medkänsla kan uppehållstillstånd beviljas utan att någon begär beslutsfattarens huvud på ett fat.

Som sagt: det handlar inte alls om att ändra lagen! Det handlar bara om att ändra attityd och att göra som lagen ger möjlighet till. Migrationsverket bör således:

Fatta beslut som är relevanta i varje enskilt fall, efter just det fallets omständigheter och kriterier – också i Lollos

Tillämpa bestämmelserna i Barnkonventionen så som de är tänkta att tillämpas

Vara lite kreativa  och medmänskliga när de tolkar och fattar beslut efter en lag som faktiskt ger möjlighet att vara just allt det

© Citera gärna men ange källan.
%d bloggare gillar detta: