• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Migrationsverket om badwill och goodwill

hallands-nyheterTexten nedan publicerades i Hallands Nyheter den 16 januari. Det hela handlar om Shohreh och Arvin. Mina kommentarer insprängda i grönt i texten och längst ner, allra sist, kommentarer från den läsare som skickat inlägget.

Med anledning av insändaren angående ”Badwill för Migrationsverket” anser jag att det finns skäl för replik. Det kan måhända tyckas stötande att Migrationsverket beviljat ett särskilt bidrag om 170 kr till vinterkläder för ett asylsökande förskolebarn. Håll dock då i minnet att utgångspunkten är en rättslig prövning. (Nej, rätten bestämde inte alls att bidraget skulle vara 170 kr, det var Migrationsverket som gjorde det! Rätten bara uttalade att Migrationsverket ska bevilja bidrag till vinterkläder).

Först görs det en bedömning om det finns behov av vinterkläder och om så är fallet görs en bedömning av hur mycket det kostar att införskaffa dessa kläder. Den framkomna summan bygger, som påpekats i insändaren, på en faktisk undersökning av vad som fanns att köpa i secondhandbutiker. Behovet av vinterkläder kunde alltså tillgodoses med 170 kr. Ska då staten bevilja mer pengar än vad behovet kräver? Vad finns det för rättslig grund för detta? (Nej, staten ska självklart inte bevilja mer än nödvändigt. Men Migrationsverket sa ju NEJ först. Domstolen gav Migrationsverket bakläxa! Och Migrationsverket, som av tjänstemannen kallas ”staten”, beviljar 32 månadslöner – drygt 1,2 miljoner kronor – åt en person som verket sparkat trots att rätten beslutat annorlunda… Om det inte är att slänga ut statliga pengar så vet jag inte vad som är det.)

Jag är själv glad över att jag bor i en rättssäker stat där vi har en rättssäker process där en myndighets beslut kan överklagas. De människor som Migrationsverkets asylverksamhet hanterar kommer många gånger från länder där denna process inte är rättssäker. (Vilken process? Talar tjänstemannen om asylprocesser i de länder de asylsökande kommer ifrån till Sverige?). En rättssäker process kostar pengar och måste få göra det. Det är helt otänkbart att Migrationsverket skulle bedöma på andra grunder än vad lagstiftningen ger möjlighet till. Att göra en myndighetsprövning utifrån risken att få badwill för myndigheten om bedömningen sker på visst sätt, men godwill om bedömningen görs på ett generösare sätt vore faktiskt olagligt och är tack och lov otänkbart i ett rättssamhälle.

Migrationsverket, liksom alla andra myndigheter i Sverige, tillämpar den lag som gäller samt utför i övrigt det regering och riksdag beslutar att myndigheten skall utföra. Om man anser lagstiftningen är felaktig då ska man vända sig till lagstiftaren, dvs. riksdagen, och anser man att ett uppdrag till en myndighet är felaktigt till regeringen. Både riksdagen och regeringen har i Sverige tillkommit enligt demokratins spelregler. Myndigheter under regeringen, såsom till exempel Migrationsverket, är endast statens det vill säga den valda demokratiska folkviljans redskap att verkställa lagstiftning och uppdrag. (Men lagarna ska tolkas, och det är Migrationsverkets sak att göra på det sätt som lagstiftaren har menat. När det gällde bidrag till vinterkläder åt lille Arvin tolkade Migrationsverket alltså lagen på fel sätt).

Mikael Horn
Chef Migrationsverket Halland

Kommentar från den läsare som skickat texten ur Hallands Nyheter till bloggen:

Det är ju beundransvärt att migrationsverket månar om våra skattemedel när det gäller klädbidrag åt en femårig pojke, medan en utvisning med några ledsagare kan få kosta oss ett par hundratusen kronor. Kan man möjligtvis kalla detta för att sila mygg och svälja kameler? Dessutom misstänker jag att det finns utrymme för ett ganska stort godtycke när det gäller klädbidrag.

Men det finns ingen som är ansvarig, utan ansvaret enligt Mikael Horn ligger på oss väljare. Detta måste vara lika befängt som att ge hela tyska folket skulden för alla hemskheter som skedde under andra världskriget. Finns det inte en egenskap som heter civilkurage och sunt förnuft som saknas på många högre befattningar?

%d bloggare gillar detta: