• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Frontline World om uigurerna från Guantánamo

frontlineworldDen 27 januari sände det amerikanska tv-bolaget Frontline World ett 19 minuter långt reportage med titeln Albania: Getting out of Gitmo. Det handlar om uigurerna – bland dem Adil Hakimjan som jag skrivit om otaliga gånger här på bloggen (sök på hans namn), och hur de behandlades av USA.

Ta er tid att se inslaget!

I Sverige ska svenska lagar gälla – även boende i Rosengård

I Aktuellt i Sveriges Television den 28 januari visades ett inslag om hur ”muslimsk åsiktspolis” tvingar kvinnorna att bära sjal, hur odemokratiska värderingar sprids liksom hat mot Sverige och det svenska.

Det här – som många bland dem som inte valt att stoppa huvudet i sanden länge har kön till – måste stoppas! Det strider mot grundlagen och går emot grundläggande värderingar i det svenska samhället som innebär att var och en är fri att själv tänka, tycka och säga vad den vill och att själv bestämma över sin kropp och sitt liv och att kvinnor har samma rättigheter som män.

Kvinnorna i Rosengård – och överallt där stora kolonier av f.d. asylsökande från muslimska länder bor – ska givetvis omfattas av alla rättigheter och möjligheter som enligt lag gäller alla invånare i landet Sverige. Den/de som försöker hindra dem begår brott och den/de som begår brott ska bestraffas.

Sverige är inte – och kommer inte att bli – en islamisk stat som tillåter att en del förtrycker andra och kräver att kvinnor lyder och klär sig på ett visst sätt. Inte heller är det tillåtet att sprida odemokratiska och fundamentalistiska åsikter och hat mot svenskar och det svenska samhället. Här gäller inte sharia, här är islam inte en statsreligion.  Människor som har flytt från odemokratiska länder där tvång och förtryck kan implementeras måste väl rimligen veta att det inte fungerar så i Sverige?

Nu måste något göras för att få människor som fått en fristad i Sverige att förstå att ett radikalt, fundamentalistiskt islamiskt levnadssätt inte hör hemma här.

Det är bra att ansvarig minister, Nyamko Sabuni, inte sopar problemen under mattan utan inser att de är allvarliga och kanske (troligen) mer omfattande än man hittills velat se. Så här säger hon till Hufvudstadsbladet:

Att det finns fundamentalistiska grupper i Rosengård som förordar barngifte, trakasserar kvinnor som inte bär slöja och uppmuntrar ungdomar att isolera sig från samhället är oacceptabelt. Svenska lagar, rättigheter och jämställdhet ska gälla alla, även boende i Rosengård.

”Utvisningshotad”?

Sveriges Television rapporterade den 27 januari att en person som är dömd i svensk domstol för grova brott och som suttit inlåst i väntan på utvisning är ”utvisningshotad”. Om man bortser från alla andra ingredienser i fallet som att han kastat avföring och urin på personalen, bitit och rivit dem och av den anledningen belagts med hand- och midjefängsel och tycks vara mycket svårhanterlig, så kvarstår ändå att han enligt i Sverige gällande lag inte befunnits ha rätt till uppehållstillstånd här. att han, sedan han begått brott i Sverige, ska utvisas till sitt hemland Libyen. I enlighet med svensk lag. Därmed är han inte ”utvisningshotad” utan ”ska utvisas”.

Jag kommenterar här alltså inget annat än det märkliga fenomenet som alltför många medier ägnar sig åt, nämligen att använda just ordet ”utvisningshotad” om personer som inte på något sätt ”hotas” av utvisning utan som redan, enligt utlänningslagen inte befunnits ha rätt att vistas i landet och därför ”ska utvisas”.

Varför man använder felaktigt beskrivande ord och uttryck i  traditionella medier vet jag inte. Det kan handla om grovt slarv. För det kan väl inte handla om att man inte förstår vad orden och uttrycken faktiskt betyder? En uppryckning bland slentrianmässigt rapporterande journalister vore önskvärd så att allmänheten får en korrekt bild av vad som skildras.

Man är alltså inte ”utvisningshotad” när man, efter prövning i minst två instanser,  har fått beslut om utvisning!

Utvisningsbeslutet verkställdes den 28 januari.