• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2009
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Sjukt beteende av Migrationsverket, måtte Migrationsöverdomstolen inte lyssna!

Nu ska man värna Dan Eliasson prestige för att han har gett sig den på att Adil Hakimjan ska ut ur landet! Det är en parallell till att man skulle värna George Bushs och Donald Rumsfelds prestige när Adil fick sitta oskyldigt inspärrad i Guantánamo.

sten-och-adilDet säger Adil Hakimjans advokat Sten De Geer den 18 februari, några timmar efter den mycket glada nyheten att Migrationsdomstolen beviljat hans klient uppehållstillstånd med flyktingstatus i Sverige. Han säger det för att han och hans klient och alla vi andra som följt det här totalt unika och fruktansvärda fallet under lång tid bara några timmar efter den glada nyheten får besked om att Migrationsverket tänker överklaga!

Verket tänker försöka överklaga ett beslut som inte på något sätt är prejudicerande och vars like aldrig någonsin kommer att existera igen. Aldrig. ALDRIG. Det finns alltså absolut ingen som helst anledning att försöka överklaga detta positiva beslut som ger den förre, oskyldige Guantánamo-fången en möjlighet att börja bygga upp ett liv. ABSOLUT INGEN ANLEDNING! Annat än ren jävelskap.

Eller kanske har folk i Migrationsverkets ledning så svag självkänsla att de tycker att de måste försvara sin prestige på bekostnad av en människa som Adil som lidit mer än de flesta? Det är chockerande att Migrationsverket använder kraft, energi och samhällsmedel till att för sin egen prestiges skull bråka med en man som genomlevt det helvete Adil Hakimjan genomlevt. Att, bara några timmar efter att Adil får glädjebeskedet har Migrationsverket, fatta beslutet att försöka föra upp hans ärende till Migrationsöverdomstolen är riktigt, riktigt elakt.Och lågt.

Måtte Migrationsöverdomstolen avvisa Migrationsverkets begäran om prövning och låta Adil få lugn och ro!

Jag har sagt det förut och det finns all anledning att upprepa det igen, särskilt en dag som denna: Migrationsverket har havererat!  En dålig och hämnd- och prestigelysten ledning skapar en mycket dålig arbetsmiljö för sina anställda. Och det, i sin tur, skadar asylprocessen, skadar den verksamhet som är den viktigaste och mest grannlaga som Migrationsverket har att hantera.

Läs det tidigare inlägget om Migrationsdomstolens beslut rörande uiguren Adil Hakimjan och andra texter om det här fallet genom att använda sökfunktionen på bloggen och skriva in ”adil”.

Migrationsdomstolens beslut rörande uiguren Adil Hakimjan

adil1Migrationsdomstolen i Stockholm offentliggjorde idag, den 18 februari, kl 14.00, sitt beslut rörande Adil Hakimjan, uiguren från Guantánamo. Alla vi, som på nära håll följt honom och hört talas om hans otroliga och fruktansvärda öde, väntade med stor spänning på beslutet. Sten De Geer, Adils advokat, som gjort allt han kunnat för att Adils unika fall också skulle få en unik – men givetvis rättsenlig – prövning, sa på förmiddagen att han inte har en aning om hur det kommer att gå. En liten, svag känsla av hopp hyste han dock. Mycket svag.

Adil fanns på advokatens kontor för att få reda på vad Migrationsdomstolen kommit fram till i hans ärende. Jag kan bara ana hans oro och nervositet och att hans väntan måste ha varit olidlig. Fast inte värre än alla åren i Guantánamo, där han inte ens visste vad han väntade på…

I beslutet från Migrationsdomstolen slås nu fast att:

Migrationsdomstolen beviljar Adil Hakimjan uppehållstillstånd som flykting

Jag fick läsa meningen tre gånger innan jag trodde mina ögon! ”Beviljar”! ”Flykting!” Det finns människor som hittat fler stenar att vända på än den totalt ovillige Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket! Tack och lov för det!

Så här står det i pressmeddelandet:

– Det sätt på vilket Adil Hakimjan förmåtts söka skydd, familjeanknytningen och skälen av humanitär natur gör att migrationsdomstolen vid en samlad bedömning finner tillräckligt starka skäl för att göra undantag från första asyllandsprincipen och bevilja honom uppehållstillstånd som flykting, säger Carl-Otto Schéle, chefsrådman och domare i målet.

Migrationsdomstolen anser att hänsyn måste tas till det sätt på vilket han förmåtts söka asyl i Albanien. Även om en flykting i princip inte har någon rätt att välja asylland kan det rimligen inte godtas att en flykting, på sätt som skett i detta fall, mer eller mindre tvingas att söka asyl. Adil Hakimjan har här uppgivit att han av amerikanska myndigheter ställts inför valet att söka asyl i Albanien eller vara kvar i fortsatt fångenskap på Guantánamo. Detta utgör omständigheter som inte kan jämföras med att en flykting bör söka asyl i det första land han kommer till under sin flykt.

Adil Hakimjans familjeanknytning till en syster i Sverige har också vägts in i bedömningen. Både migrationsdomstolen och Migrationsverket anser att släktskapet numera är styrkt av den DNA-undersökning som genomförts. De är således att betrakta som syskon. Systerns familj är den enda släkt han har utanför Kina.

Migrationsdomstolen framhåller i sin bedömning även skäl av humanitär natur. Han har varit berövad friheten under nästan fem år under mycket pressade och speciella förhållanden. Hans erfarenheter de senaste åren kan inte betraktas som annat än udda och ömmande.

Efter en samlad bedömning av omständigheterna i målet beviljas Adil Hakimjan uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Migrationsdomstolen lade också den vikt som advokat Sten De Geer ansett borde läggas vid släktskapet mellan Adil och Kavser, hans syster. Migrationsverket struntade fullständigt i det och gjorde därför inte ens en dna-undersökning. I ett beslut skrev verket att man tror på dem och att de är syskon, i ett annat av deras meningslösa papper slogs fast att de ”inte är syskon”. Sten De Geer betalade drygt 6.000 kronor ur egen ficka för att få det självklara fastslaget, det som jag skrivit om under rubriken 5.817.199 gånger mer sannolikt – Adils advokat tog dna-prov.

Det här är en rejäl knäpp på näsan åt det ständigt stenvändande Migrationsverket som borde ha fattat detta beslut men vägrade! Här finns hela domen. Den är faktiskt inte bara en rejäl knäpp på näsan åt Migrationsverket, utan en svidande kritik av verket!

Inget krav att styrka sin identitet för att få svenskt medborgarskap idag

Med anledning av Moderaternas nya förslag (bl.a. om återkallelse av medborgarskap beviljat på falska grunder), som finns kommenterat liten längre ner här på bloggen, vill jag påpeka följande som jag inte sett kommenterat någon annanstans:

I Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap kan man läsa att Sverige beviljar medborgarskap åt människor som inte styrkt sin identitet. Lagen kom till under Göran Perssons tid (och är underskriven av honom och Mona Sahlin). Den anger:

Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation)
12 § Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om
1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,
2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller
3. det annars finns särskilda skäl till det.
En sökande som inte kan styrka sin identitet enligt 11 § 1 får naturaliseras, endast om han eller hon sedan minst åtta år har hemvist här i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig.

Alltså en ganska luddig bestämmelse… Som gjorts ännu luddigare – och, som jag ser det, tolkats på ett helt eget sätt av Migrationsverket som anger att:

Vi kan göra undantag för dig som inte kan styrka din identitet
om du har bott i Sverige i minst åtta år
och
om uppgifterna om din identitet är trovärdiga.
Din identitet är trovärdig om du har bott oavbrutet i Sverige i minst åtta år och under den tiden har haft samma identitet. Det får inte finnas några andra uppgifter eller omständigheter som säger emot de uppgifter som du själv har lämnat om din identitet och bakgrund. Du måste också sakna möjlighet att skaffa dokument som kan styrka din identitet.

Migrationsverket tolkar alltså lagtexten som så att det enda som krävs för svenskt medborgarskap är att man ”har bott oavbrutet i Sverige minst åtta år”!

© Citera gärna men ange källan!

Beslut från Migrationsdomstolen

adil1Idag, den 18 februari, kommer beslut i Migrationsdomstolen gällande uiguren Adil Hakimjan. Han satt oskyldigt inspärrad i Guantánamo i fyra år,  dumpades i Albanien på ett grymt sätt och mot sin vilja,  kom till Sverige där han har sin enda släkting utanför Kina (som han inte kan återvända till) och sökte asyl eller uppehållstillstånd här.

Läs om Adils öde genom att söka på ”adil” här på bloggen samt under sidfliken högst upp med rubriken Uigurerna från Guantánamo.

En bloggläsande lärares synpunkter

Så här skriver en lärare som läser bloggen och som också såg Debatt den 17 februari (läs inlägg före detta):

Jag såg Debatt och tyckte det var förfärligt att höra rektorn som inte ville polisanmäla och hela tiden snackade om att det var viktigt att ta in föräldrar. Det är klart att det är viktigt, men många föräldrar har för länge sedan slutat att fungera!

Man måste polisanmäla, även om polisen avskriver direkt om eleven är under 15 år och skickar ärendet till socialtjänsten och det egentligen inte blir några påföljder utom obehaget (eller hur man nu uppfattar det) att träffa en socialsekreterare en eller flera gånger. Och läraren som blivit boxad i magen, traumatiskt, ja det är klart att man kan gå och tänka på det, men det var TVÅ år sedan och han är F.D. lärare nu! ”Tänk på barnen”, sa han, ”det är dem som det är synd om.” Ja, det är sant, men enda sättet att hjälpa dem är att skarpt markera gränser OCH POLISANMÄLA!

Metta Fjellkner gillar att snacka och höras, och tomten Flodin från Skolledarförbundet bredvid henne gjorde så gott han kunde. Bäst var den unga killen, Deogan tror jag han hette. Han talade med kraft utifrån egen erfarenhet och vet vad som krävs för att ungdomar ska förstå allvaret!