• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga om nya påhitt och ännu rörigare på asyl- och invandringsområdet

En migga ringer och berättar att nu är det nya friska påhitt:

Nu kommer människor från Bolivia, Mongoliet och lite varstans ifrån, helt utan asylskäl. Och utan id-handlingar. Men kräver att få vad som på migrationsverkiska kallas ”AT-UND”. Det betyder ”undantag från kravet att inneha arbetstillstånd” vilket i praktiken betyder att man får rätt att arbeta under tiden som man väntar på svar på sin asylansökan.

Sverige införde lagen om arbetskraftsinvandring den 15 december 2008. Där finns ett undantag från huvudregeln – ett undantag som går ut på att om en asylsökande har haft ett fast, ”vitt” arbete i minst sex månader innan han får avslag på sin asylansökan och om han dessutom har löfte om arbete i minst ett år framåt och kan försörja sig på det, så kan Migrationsverket efter kontroll med facket och Skatteverket bevilja arbetstillstånd i ett år. Förutsatt alltså att arbetet är vitt, att alla avgifter och skatter betalats och att han kan försörja sig helt på det samt att han ansöker om ”byte av spår” inom två veckor efter att hans avslagsbeslut vunnit laga kraft.

Nu kommer alltså människor hit, stegar in direkt på Migrationsverket och säger: ”Jag ska ha AT-UND.” Bara så där, utan att ha vare sig id-handlingar, asylskäl eller ens ett jobb. De kräver att få vad de kallar ”arbetstillstånd” och blir arga när Migrationsverket förklarar vilka regler som gäller. ”Jaha, men då söker jag asyl då, och då ska jag ha AT-UND”, säger de. ”Nej”, säger Migrationsverket, ”du får inget AT-UND eftersom ditt ärende kommer att avgöras omgående eftersom det handlar om en uppenbart ogrundad asylansökan”.

Så – det här är ett nytt sätt att försöka ta sig in i Sverige. Vid förfrågan om varför de här personerna kommit hit så säger de att de har så stora skulder i hemlandet eller har andra problem av olika slag, d.v.s. sådant som på intet sätt ger rätt till vare sig asyl, skydd eller arbetstillstånd i Sverige.

Sören Häggroth, utredare i Asylmottagningsutredningen, skriver i Dagens Nyheter att asylsökande ska undantas kravet på arbetstillstånd redan från första dagen så att de snabbt kan börja arbeta för sin försörjning.

Miggan som ringer mig undrar:

Vad är poängen med det? Enligt nu gällande bestämmelser har en asylsökande vars ärende kan avgöras inom fyra månader inte få  rätten  att arbeta. Enligt konsultföretaget Mc Kinsey som också gjort en utredning ska så gott som alla ärenden avgöras inom två månader (!) vilket då innebär att ingen får rätt att arbeta. Och vad hände med att en asylsökande (de som nu är det…) ska göra sin identitet sannolik innan han får AT-UND? Hur många gör sin identitet sannolik redan första dagen? Eller ens någonsin?

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: