• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Be my guest # 79: Birgitta Elfström, jurist

birgitta-elfstromGästbloggning från Birgitta Elfström, jurist och Mellanösternexpert samt medlem i Internationella juristkommissionen. Hon har tidigare arbetat i 18 år på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare, och lät sig aldrig stoppas av låga tak eller rädsla för repressalier utan uttalade sig även då högt och tydligt när hon upptäckte felaktigheter. Birgitta Elfström är en flitig debattör i olika tidningar och har medverkat i Sveriges Radios program Klassiskt magasin den 31 oktober 2008 där hon talade om sin stora uppskattning av Daniel Barenboim och hans fredsorkester West-Eastern Divan som samlat musiker från Egypten, Syrien, Libanon, Jordanien, Tunisien, Palestina och Israel i en unik kombination.

Har verkligheten kommit ifatt Migrationsverket?

Det verkar så när jag läser artikeln i Svenska Dagbladet den 8 mars med en intervju med Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson som är på kvotuttagningsresa till tältlägret Al Tanf som ligger i ett ökenområde mellan Syrien och Irak. ”Jag har sett mycket, men aldrig något värre än detta”, säger generaldirektören. SvD rapporterar att det i lägret finns 800 flyktingar från Bagdad: statslösa palestinier som inte är välkomna någonstans.

Av artikeln framgår även att Migrationsverket har intervjuat 330 andra flyktingar från Irak som UNHCR bedömt som särskilt ömmande fall. Vidare framgår det att de som lever upp till utlänningslagens kriterier på skyddsbehövande skall få komma till Sverige på flyktingkvoten.
Vem är kvotflykting? Flyktingkvoten är i första hand avsedd för flyktingar och andra personer i behov av skydd. FN:s flyktingorgan (UNHCR) presenterar sådana ärenden när andra möjligheter är uttömda. Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som han/hon är medborgare i därför att han/hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, sitt kön eller sin sexuella läggning och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Även andra skyddsbehövande kan tas ut på kvoten.
Källa: http://www.migrationsverket.se

Jag vill framhålla att vad som sägs ovan också gäller statslösa och som befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.

Det är bra att Dan Eliasson har vaknat upp och vågar se att statslösa palestinier från Irak är i behov av internationellt skydd. Alltsedan Saddamregimen störtades har statslösa palestinier utsatts för förföljelse, omänsklig eller förnedrande behandling i Irak. Detta har otaliga gånger rapporterats av media, människorättsorganisationer och inte minst av de asylsökande själva. Redan i augusti 2003 rapporterades om situationen i Al Tanf. Samtidigt som Migrationsverket tar ut statslösa palestinier på flyktingkvoten utvisar samma verk statslösa palestinier till Irak trots att det finns otaliga rapporter om att palestinierna där utsätts för gripanden, tortyr, kidnappning eller fördrivning. I Irak finns ingen som vill ge de statslösa det skydd som den som är flykting eller statslös är i behov av. Detta blundar Migrationsverket för. Vilka andra från Irak kan anses tillhöra dem som skall tas ut på kvoten? Migrationsverket utvisar ju irakier på löpande band numera . T.o.m. kristna utvisas trots all rapportering om fördrivning och omänsklig behandling. Men Dan Eliasson kanske nu har fått insikt om vilka som behöver skydd så att processen kan gå relativt snabbt och bli mer rätssäker.

Många av de statslösa palestinierna som finns i bl.a. Irak – i flyktinglägret Al Tanf och i andra flyktingläger – är redan av FN registrerade som flyktingar. De kommer ursprungligen från dagens Israel, Gaza eller Västbanken och kan inte återvända dit och inte heller till Jordanien, Syrien eller Libanon där FN:s flyktingorgan för palestinier har kontor (UNRWA). Eftersom deras flyktingskap inte har upphört skall de även i fortsättningen betraktas som flyktingar. Men detta blundar Migrationsverket för och utvisar dem till länder som inte har skrivit under flyktingkonventionen och till länder där UNRWA inte opererar. Exempel på detta är utvisningarna av statslösa palestinska flyktingar till Irak och Saudiarabien. Migrationsverket bryr sig inte ens om de tillhör gruppen statslösa palestinska flyktingar eller gruppen statslösa palestinier. Samtliga behandlas som om de är medborgare i det land dit utvisning sker.

Res och lär kanske kommer att gälla på Migrationsverket. Jag erbjuder anställda att följa med mig på en resa till flyktingläger i Libanon. Där är situationen inte heller särskilt angenäm.

Fängelsedomar för 13 Habitachefer

Skulle detta ha hänt i Sverige? Knappast. Här hade i stället ännu högre bonusbelopp betalts ut…

Notis hos YLE:

Helsingfors tingsrätt dömde i dag 13 chefer på fastighetsförmedlingsbolaget Habita för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott.

Två av Habitas styrelsemedlemmar får två och ett halvt års ovillkorligt fängelse, ytterligare en chef ett nästan lika långt fängelsestraff och tio regionala chefer får villkorliga fängelsedomar och böter.

Habita har enligt tingsrätten betalat överstora kilometerersättningar för att kringgå skatter och socialskyddsavgifter.

Än en gång: hade de här cheferna fått fängelse eller extra bonus i Sverige?

750 hjärtsjuka släktingar…

Apropå blåögdhet, mesighet etc:

Jag minns när prästen Håkan Sandvik och jag våren 2007 försökte få ansvariga i regeringskansliet att intressera sig för hur ca 750 av ca 1 700 asylsökande från norra Irak reste hem medan de väntade på att deras ansökningar om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige skulle beviljas. Detta enligt uppgift från både miggor och polis.

Jag skrev om det på Medborgarnas flyktingombudsmans sajt (tyvärr borta från nätet nu) och berättade då att en del av responsen från en av de personer vi träffade var synnerligen lam för att inte säga korkad. För på vår fråga om huruvida det verkligen var tänkt att man skulle kunna söka och få asyl och skydd i Sverige gentemot sitt hemland men samtidigt sitta i månader i det hemland man anger att man inte kan återvända till och vänta på besked, svarade den ene mannen:

Ja, men kanske att någon nära släkting har fått hjärtinfarkt eller någon annan allvarlig sjukdom och de måste resa hem därför.

750 sjuka morsor i ett land man svurit på att man inte kan återvända till! Då tackade Håkan Sandvik och jag för oss och gick därifrån hastigt. Innan vi fick hjärtinfarkt själva.

Den svenska blåögdheten i kombination med mesighet och dumhet förstör landet

Den blåögdhet och den slarviga hej&hå-attityd som Sverige i decennier uppvisat när det gäller asylsökande kommer att straffa sig. Jag har sagt det många gånger och under lång tid men eftersom det i Sverige inte får talas negativt om asylsökande utan att det stämplas med allehanda etiketter så har det inte gått att få gehör för varningarna.

Att i stor omfattning ta in människor som man inte har en aning om vilka de faktiskt är, med en totalt främmande kultur och utan tillstymmelse till kunskap eller känsla för demokrati eller respekt för andra religioner än sin egen, har varit förödande. Det har medfört enorma problem som bara växer. Den som påstår motsatsen är både blind och döv. Jag talar då främst om det fullkomligt idiotiska i att ge permanenta uppehållstillstånd och – i princip – livslång försörjning åt människor som vägrar tala om sin rätta identitet och som varken har asyl- eller skyddsskäl och kanske är terrorister eller kriminella. Det är ett svek mot landets befolkning, mot svenskarna och mot alla de asylsökande och andra invandrare som kommit hit lagligt och vill leva här fredligt, arbeta och ingå i samhället.

Under Asyl&Migration kan man läsa hårresande berättelser om hur det går till på det havererade Migrationsverket och också om den svenska polisens oförmåga att hantera personer som ska lämna landet för att de vistas här illegalt. Och när migrationsminister Tobias Billström och andra ministrar samt riksdagsledamöter mordhotas så klarar polisen inte av att utreda och gripa gärningsmännen, som skrattar åt de dumma och handlingsförlamade svenskarna. År 2008 avslutade Säpo 21 förundersökningar om  sådana brott (mordhot). En enda utredning ledde till åtal…

Så här skriver en person, en av många som Sverige tagit emot förmodligen utan att veta vem de gett uppehållstillstånd åt (läs mer på politikerbloggen) i ett hot- och utpressningsbrev till migrationsministern:

Vi kan fånga er. Har adress, foto, bilnummer, jobbrum, i vilken stol ni sitter, men vill inte… Vi ska problem som krig. Ska döda diplomatiska personer som Eliasson, Billström och annat personer i alla plats sedan vi gå tillbaka till Irak för ni gjort svek…. Vi kan också hota er… Fånga era diplomatiska personer som minister eller advokater, men vi vill inte krig mellan oss… Två veckor sedan vi kunde ha dödat era ministrar lätt i Malmö men vi sagt låta bli det problem. Måste det bättre ni göra bra beslut, gamla irakiska flyktingar vill stanna utan problem.

Polisen klarar inte av att utreda och gripa farliga människor som hotar andra till livet och Säpos informationschef Åsa Hedin säger, enligt TT, att hot mot politiker ofta är svåra att utreda, bland annat för att det är svårt att få ut abonnentuppgifter från operatörsföretag och spåra de skyldiga. Men är det här verkligen ett totalt La-la-land? Finns det inte lagar som säger att polisen, säkerhetspolisen, har rätt (skyldighet?) att utreda brott och ska ha tillgång till de uppgifter de behöver? Herre Gud, inte undra på att landet går käpprätt åt helvete med all den dumhet, blåögdhet, mesighet och rädsla för att stämplas som ”främlingsfientlig” som grasserar i Sverige!