• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om Migrationsverkets yttrande till JO ang den sparkade Lennart Eriksson

jo-logoMigrationsverkets sparkande av Lennart Eriksson och utbetalande av 32 månadslöner för att kunna sparka honom trots att tingsrätten i Mölndal inte fann anledning till det, har JO-anmälts av två personer. I ett yttrande till JO i samband med en av anmälningarna virrar Migrationsverket in sig allt mer. Det är helt otroligt hur illa skött hela det här ärendet har varit och är!

Generaldirektören Dan Eliasson citerar i sitt yttrande verksamhetschefen Eugène Palmér, som var helt nytillträdd på verket när ”affären Lennart Eriksson” tog sin början och som är den som sett till att Lennart Eriksson fått sluta till enorma kostnader för alla svenska skattebetalare:

Under Lennart Erikssons tid som chef för prövningsenhet i Göteborg utvecklades asylprövningsverksamheten i Göteborg i starkt negativ riktning. Produktionen vår mycket låg och arbetsklimatet dåligt. När jag tillträdde min tjänst som chef för verksamhetsområde Asylprövning sommaren 2007 hade utvecklingen gått så långt att jag fick rådet att lägga ner verksamheten i Göteborg.

Generaldirektören glömmer dock att nämna att vid denna tidpunkt hade Lennart Eriksson varit friårsledig i nio månader… Och Birgitta Elfström, själv beslutsfattare på just den enhet där Lennart Eriksson var chef, säger så här:

Medan Lennart Eriksson hade friår var det fler än jag som hörde av sig till honom och undrade när han skulle komma tillbaka. Hans efterträdare uppförde sig märkligt och var enligt min bedömning mer än oduglig som chef.

Den här kvinnan jobbar inte kvar som chef på asylenheten. Det är kanske ett bevis på att Eugène Palmér har haft dåligt omdöme då det gäller att bedöma vem som är en bra ledare. Om han hade varit en verkligt klok man så hade han välkomnat Lennart tillbaka efter friåret och därefter haft en dialog med Lennart och hans medarbetare om ledarskap, produktion, utvecklingsmöjligheter, arbetsglädje m.m. Men förmodligen lyssnade Eugène Palmér istället på korridorsnack. Det fanns det gott om på verket.

Lennart Eriksson säger själv att:

Regiondirektör under dessa ”dåliga tider” var Janna Valik, sedermera befordrad till generaldirektör. Chef för transitenheten, som också prövade asylärenden, var då Christina Werner, numera befordrad till verksamhetsområdeschef och ställföreträdande generaldirektör. Tre andra personer som var chefer under dessa dåliga tider är fortfarande chefer vid verket. Ingen har omplacerats/avskedats utom jag. Vad skiljer mig från dem? Den tydligaste skillnaden är – min blogg. Ingen av dem bloggar.

Han påpekar också att:

Jag stod ensam, som beslutsfattare, för 27 % av besluten på min enhet innan jag fick sparken. Den enhet som jag tidigare varit chef för uppvisade dock ett mycket dåligt resultat och en dålig stämning – så dålig att chefen slutade, den chef som Palmér tillsatte i stället för mig 2007.

Migrationsverkets generaldirektör har själv sagt att Lennart Eriksson var (är) en av de tio bästa beslutsfattarna på Migrationsverket. Så gott om bra beslutsfattare är det inte på verket att man har råd att mista en av de allra bästa. Migrationsverket har handlat riktigt dåligt som låtit skattebetalarna stå för enorma kostnader i samband med sparkandet av Lennart Eriksson, en av de mest effektiva och kunniga beslutsfattarna på hela verket!

Migrationsverket dömdes att betala ett skadestånd på 100.000 kronor till Lennart Eriksson för att de degraderade honom från enhetschef till beslutsfattare. Detta skadestånd ska Lennart Eriksson naturligtvis behålla. Däremot borde Migrationsverket ta tillvara hans stora kompetens som beslutsfattare (det finns inte för många kunniga och kompetenta beslutsfattare på det verket…) och ge honom den tjänsten tillbaka. Lennart Eriksson kan då givetvis inte behålla 32 månadslöner, dem får han lämna tillbaka. Att ha ett viktigt och välbetalt arbete är dock betydligt mer värt än 32 månadslöner. Och då får också skattebetalarna något för pengarna, vilket sannerligen inte är fallet nu.

Läs Migrationsverkets yttrande till JO och Birgitta Elfströms redogörelse till facket angående den enhetschef – Lennart Erikssons efterträdare, utsedd av Eugène Palmér – som hon talar om ovan.

Mängder av tidigare inlägg om Lennart Erikssons meningsskiljaktigheter med Migrationsverket och verkets klanterier i ärendet kan läsas på bloggen genom att använda sökfunktionen och ange ”lennart eriksson”.

© Citera gärna men ange källan!

Migrationsdomstolen återvisar 9-årig asylsökande rysk flickas ärende till Migrationsverket

MIG logoDen nioåriga ryska flickan som Migrationsverket tidigare fattat beslut att ska utvisas, trots att flickans pappa i Ryssland har missbruksproblem och inte kan ta hand om henne, ska få sitt ärende prövat på nytt – av Migrationsverket.

Migrationsdomstolen anser nu att flickan själv ska få möjlighet att berätta om sin situation och har skickat tillbaka ärendet till Migrationsverket. Den ansvariga domaren i målet säger att flickan var för liten att höras när utredningen gjordes.

Låt oss hoppas att Migrationsverket inte av prestigeskäl fattar samma beslut igen utan inser att i den här lilla flickans fall finns starka ”synnerliga skäl” och särskilda omständigheter som gör att hon bör få stanna hos den svenska familj där hon nu bott i över två år, och att man därför bör bevilja henne uppehållstillstånd.

Essäprovet i modersmålet – för finländska blivande studenter på gymnasiet

finlandssvensk-studentmossaFacebook, tolkning av en Elvis-tavla och varför det inte blir fred i Mellanöstern hör till de ämnen som abiturienterna fick skriva om i essäprovet på måndagen den 9 mars.

Testa era kunskaper, här finns essäprovet i modersmålet (svenska)!

Hufvudstadsbladet sajt, finns också mängder av andra, tidigare studentskrivningar: från hösten 2007 fram till hösten 2008.  Bland annat i livsåskådning; ortodox religion; engelska, tyska, franska, spanska och ryska lång kurs och samiska, portugisiska, italienska och latin kort kurs. Med flera skrivningar. Det är bara att testa om de egna kunskaperna matchar finländska gymnasieelevers…

Statsminister Matti Vanhanen åker skidor och får en idé

Lyssna på Sveriges Radios korrespondent Christer Fridén när han i sin utrikeskrönika från Helsingfors berättar om statsministerns idé i skidspåret. Och lite om asylinvandringen till Finland också.