• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Stenvändarverket vänder nu på sandkorn i fallet Adil Hakimjan

birgitta-elfstromHär följer juristen och f.d. beslutsfattaren vid Migrationsverket, Birgitta Elfströms analys av Migrationsverkets agerande i fallet Adil Hakimjan. Läs först Migrationsverket är ett stenbrott – det handlar om uiguren Adil Hakimjan (där också länkar till Migrationsverkets inlaga till Migrationsöverdomstolen finns).

Migrationsverket vänder nu på sandkorn

Migrationsverket har i Adil Hakimjans ärende ansökt om prövningstillstånd och yrkat att Migrationsöverdomstolen fastställer Migrationsverkets beslut att avslå ansökan och utvisa Adil till Albanien.

Migrationsdomstolen bedömde att det fanns skäl att gör undantag från första asyllandsprincipen och beviljade därmed Adil uppehållstillstånd och beviljade honom även flyktingförklaring och resedokument.

Det måste stå klart för var och en – med undantag för Migrationsverket – att Adils ärende är ett unikt fall. Under mina 17 år på verket kom jag aldrig i kontakt med ett liknande fall: en människa som i flera år satt oskyldigt inspärrad på Guantánamo utan rättegång och sedan dumpades i Albanien. Jag träffade många asylsökande som åberopade att de blivit oskyldigt dömda och fängslade men många gånger var det helt uppenbart lögnaktiga berättelser och ingivna dokument var förfalskade.

Migrationsverket har i sin ansökan om prövningstillstånd angivit att det är av mycket stor betydelse för rättstillämpningen att Migrationsöverdomstolen klargör hur första asyllandsprincipen ska tillämpas. Vidare anger Migrationsverket att det även är av stor vikt för rättstillämpningen att Migrationsöverdomstolen uttalar sig om vilken punkt som är tillämplig i 5 kap. 1 § andra stycket utlänningslagen samt även pröva punkten 5 i nämnda lag.

Jag tolkar Migrationsdomstolens dom på så sätt att det inte fanns anledning att uttala sig om 5 kap. 1 § andra stycket punkterna 4 och 5 eftersom de beslutade att Adil skulle få uppehållstillstånd som flykting enligt 5 kap. 1 § första stycket utlänningslagen då de frångick första asyllandsprincipen för att Adil var ett unikt fall. Därför fanns det inte anledning för Migrationsdomstolen att bedöma om Adil skulle vägras asyl på grund av 5 kap. 1 § andra stycket punkterna 4 eller 5.

Det finns svensk lag och internationella regler som ger en stat möjligheter att neka uppehållstillstånd och att förbjuda avvisning. Det finns dock ingen svensk lag eller internationell princip som förbjuder att bevilja asyl. Migrationsverket vänder nu på sandkorn för att finna en möjlighet att neka Adil uppehållstillstånd.

Man kan bara hoppas att Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd utan låter Migrationsdomstolens kloka och humanitära beslut stå fast.

© Vid citat: ange källan!
%d bloggare gillar detta: