• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

I Sverige är det tillåtet att utföra hjärtoperationer berusad!

Den som har sett Kalla fakta i TV4 den 15 mars vet nu att det i Sverige är tillåtet för en kirurg att – ostraffad och t.o.m. med dödsfall som följd – utföra hjärtoperationer!

Per Manhem, Socialstyrelsen i Malmö, anser att det är viktigare att hålla en hjärtkirurg med alkoholproblem bakom ryggen – ”för att skydda hans integritet” – än att skydda patienter som är dödssjuka och deras integritet! Och Thomas Tegenfeldt, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, svamlar också och tar inget tydligt ansvar. Men så är det ju varken Manhems eller Tegenfeldts nära anhöriga som opererats av en berusad kirurg och avlidit…

Tyvärr kan inte akut hjärtsjuka göra det, men alla som kan bör absolut söka vård och låta sig opereras i andra länder där berusade och inkompetenta läkare inte hålls bakom ryggen av myndigheterna.

Många nya förbud i Dubai

Att spela musik högt, att dansa, att ha lätt klädsel, att kyssas och att hålla någon i handen på allmän plats är inkorrekt och oacceptabelt beteende enligt de nya riktlinjer som nu slagits fast av myndigheterna i Dubai. Detta gäller också alla utlänningar i landet, vilka utgör mer än 80 % av befolkningen.

Den som bryter mot dessa riktlinjer – medborgare eller utlänning – riskerar fängelsestraff. Riktlinjerna stipulerar också att den som grips med ens den allra minsta lilla mängd alkohol i blodet (utanför de platser där alkoholförtäring är tillåten) kommer att dömas till böter eller fängelse.

Dubai, som är ett av de sju emiraten i Förenade Arabemiraten, hyser många utlänningar med olika kulturella bakgrunder. Olikt många av sina grannar har emiratet tolererat en ganska avspänd klädsel och många hotell har barer och nattklubbar. Men sedan en serie incidenter, bland annat oanständig klädsel och två brittiska medborgare som har haft sex på en strand, har strålkastarljuset riktats mot hur utlänningars kultur kolliderar med landets egen kultur.

Så nu är det slutflamsat och slutdrucket också för Klas Ljungberg, den odiplomatiske diplomaten porträtterad i SVT:s serie Diplomaterna (om han fortfarande är kvar i Förenade Arabemiraen i UDs tjänst).

Källa: Al-Emarat Al-Youm

Om diskriminering m.m. i Grönköpings Veckoblad

Det alltid lika alerta bladet skriver under rubriken På stan i mars bland annat om

Diskriminerande
namn har polisen i Grönköping dessvärre använt vid en intern övning. De fingerade (åhittade) fridstörare som förekom i övningen kallades Oskar Skövdesson och Enok Hjohansson. I fortsättningen skall endast neutrala namn som Svartling, Brunberg och Blattström, användas, försäkrar hr polis P. Bergström.

Fler korta notiser under samma rubrik kan läsas här.

Vidare finns i GV en  intressant artikel om integrattion. Den har rubriken Invandrarkontrakt med positivspelare! och börjar sålunda:

Det har länge varit en vagel i ögat på stadens sociala myndigheter, att hr ambulerande (kringluffande) musikanten (positiv och violin) Zacco Vansetti inte har förefallit helt inlemmad i det grönköpingska samhället. Nu skall det dock bli s.d.h. andra bullar av, sedan ett integrationskontrakt slutits mellan hr V. och socialkontoret genom dess dådkraftiga chef, fru socialchefskan W.Unill.

Och här finns mina blogginlägg om och från såväl Grönköping (Grönköpings Veckoblad, GV) som från Swalköping (Swalköpings Allehanda, SA).