• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Kommentar till min kolumn om kvotering

Så här kommenterar en kvinna via mejl min kolumn i Svenska Dagbladet den 16 mars, Kvoteringen är diskriminerande:

Ang kvotering så är det viktigt att lyfta fram kvotering av män, något som
sker ofta, men som sällan diskuteras.

Det sker till exempel på intagningen till läkarlinjen. Män med sämre betyg
går före kvinnor med bättre. Borde inte de bästa bli läkare?

Införandet av högskoleprovet har sin grund i upptäckten att flickor
generellt sätt har högre betyg och provet skulle ge killarna en andra chans.
Skulle vi tillåtit det om det omvända gällt?

Det sker även vad gäller tillsättning av tjänster i kvinnodominerade yrken.

Myten att det ”bara” skulle gälla kvinnor eller andra grupper, dvs inte män, lever tyvärr vidare. Det blir inte trovärdigt att alltid hacka på kvotering av kvinnor och minoritetsgrupper, utan att samtidigt kritisera kvotering av män.

För det är väl kvotering du är emot och inte kvinnor?

Förmodligen finns det också andra som läser min kolumn som inte heller förstår – eller väljer att inte förstå – att jag givetvis är emot all kvotering. Därför klargör jag här att så är fallet:

Jag är emot all kvotering! Jag tycker att det framgår på de 3100 tecken jag har till mitt förfogande i min kolumn. Att exemplen på kvotering handlar mer om kvinnor är för att det oftast är just kvotering av kvinnor diskussionerna handlar om. Hade jag haft mer utrymme att skriva på så hade fler exempel kunnat tas upp, också män och alla andra grupper som kvoteras in någonstans eller som det finns kvoteringsförslag om.

Min kolumn slutar: Kvotering är konstlat. Det är också orättvist och diskriminerande. Det gäller givetvis all kvotering.

Därefter kom ytterligare ett mejl från samma person:

Jag vet att utrymmen alltid är begränsade. Hoppas detta om den “dolda” kvoteringen också tas upp, dvs i hur stor utsträckning män kvoteras.

Min kommentar är att det skribenten talar om inte är vad jag menar med ”kvotering”. Det har inte, såvitt jag vet, funnits ett medvetet beslut förankrat någonstans om att ”nu ska vi ta in X % män på läkarlinjen oavsett om det finns kvinnor som har bättre betyg och förutsättningar”. Och det är bara faktisk kvotering jag har skrivit om. Inte om generella orättvisor där – oftast – män positivt särbehandlat sig själva.

Om kvotering…

…tycker jag inte alls. Läs min kolumn i Svenska Dagbladet med rubriken Kvoteringen är diskriminerande.