• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Presidenten vill inte importera arbetskraft

President Tarja Halonen varnar för att behandla invandrare enbart som arbetskraft. Halonen är för rätten att flytta fritt, men motsätter sig importering av arbetskraft.

Invandrarfrågor diskuterades på Presidentforumet, där Halonen, Ahtisaari och Mauno Koivisto diskuterade hur Finland förändrats och hur framtiden ser ut.

Källa:
fnb-logo

Svensk vårdpersonal kan givetvis inte skriva intyg om risk för könsstympning!

I inslaget Oklara regler kring könsstympningsintyg berättas i SR P4 Sörmland att:

Cheferna inom primärvården i Sörmland vill ha vägledning av Socialstyrelsen för hur de ska agera när asylsökande kvinnor begär läkarintyg på att de riskerar könsstympning om de återvänder till hemlandet

Men det är väl helt självklart att svenska läkare och andra inom vården i Sverige absolut inte kan utfärda några ”könsstympningsintyg”! Hur tänker de här människorna, egentligen?

De enda som, eventuellt, skulle kunna utfärda skrivelser om riskerna för att detta ska drabba en viss kvinna eller vissa kvinnor, är läkare som själva helt nyligen arbetat i det område kvinnorna kommer ifrån och som därför vet hur utbredd könsstympning är just där och hur stor risken för vuxna kvinnor att tvångskönsstympas faktiskt är. Men inte ens dessa läkare kan egentligen intyga något, bara uttala vad de tror kan gälla. Och lite fundersam ska man kanske vara när det är som SR P4 Sörmland rapporterar:

Den senaste tiden har ett antal kvinnor sökt sig till länets vårdcentraler för att bli undersökta och få intyg som visar att de inte blivit könsstympade.

Vuxna kvinnor som inte blivit könsstympade, varför skulle de nu helt plötsligt riskera att bli det? Man får inte vara hur blåögd som helst ens som svensk.

SAOL på nätet

saol13Nu när svenska språket snart – äntligen! – blir officiellt språk i Sverige, vore en uppryckning vad gäller kunskaperna i modersmålet på sin plats bland svenskarna. Inte minst bland journalister och andra skribenter och bland redaktörer på förlag… Till deras och alla andras hjälp finns nu Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, på nätet. Tack för det, Svenska Akademien! Använd den och andra språkliga hjälpmedel, alla som skriver!

Och här finns Språkrådets språk- och skrivregler samt information om svenska skrivregler som alal skrivande människor borde ha i sin bokhylla.