• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Det är känt sedan århundraden att man inte ska gifta sig med nära släktingar

Uppdrag granskning i SVT tog den 18 mars upp frågan om missbildade och på olika sätt sjuka barn som om det vore en mer eller mindre ny upptäckt. Det här är ju kunskaper som har funnits i århundraden!

Läkare och andra reagerar av någ0n anledning nästan skräckslaget och vill inte medverka, vill inte säga något. Varför? Det här är ju som sagt urgammal kunskap, att barn med föräldrar som är nära släkt (kusiner, sysslingar) riskerar att få microcefalus (liten skalle som medför missbildningar av hjärnan och skallen) och andra genetiska defekter.

Barnläkaren Peter Corry i Bradford i England konstaterade, enligt Uppdrag granskning, redan 1998 en tydlig effekt av kusingifte i Bradford – en stad i norra England med en stor etnisk minoritet från Pakistan.

Peter Corry och hans kollegor hade vid den tidpunkten 45 fall med barn som hade olika fosterskador – 39 av dessa var av pakistansk härkomst. I de flesta fall handlade det om sjukdomar som krävde att både mamman och pappan var bärare av sjukdomsanlagen.

– Vi kunde koppla det ökade antalet delvis till kusingifte, berättar han.

I Norge och England har man informerat om riskerna bland de grupper, främst från Mellanöstern, som gifter sig med sina nära släktingar. I Sverige, med en mycket stor invandring från länder med en tradition där den här typen av äktenskap är mycket vanliga, sticker man huvudet i sanden och låtsas om ingenting. Svenskar är livrädda för att bli kallade rasister för att de påpekar sanningen. Fegheten segrar, som så ofta i detta land, och föräldrar och barn blir lidande.

En läkare vid Socialstyrelsen, professor Göran Annerén, säger att informationen om riskerna vid kusingifte ”föder fördomar mot invandrare” och att det är därför han först inte ville vara med och diskutera frågan i tv. Men att informera om sanningen kan väl aldrig vara ”fördomar”? Som sagt: den svenska fegheten och ”välvilligheten” skadar och förstör. Men hellre det än att någon, någonstans, kanske, möjligen ska kunna påstå att man har ”fördomar mot invandrare”…

En migga: ”Papperskorgen är ett rätt bra ställe att arkivera verkets olika tokerier.”

tobias-billstromMigrationsminister Tobias Billströms förslag om att anhöriginvandrare måste ha sin försörjning säkrad innan de får komma till Sverige mottas negativt av flera tunga instanser. Bland kritikerna finns Rädda barnen, Sveriges kristna råd, Advokatsamfundet, Socialstyrelsen, Röda korset och flera flyktingorganisationer.

eliasson_dan2Den allra tyngsta kritiken kommer från Migrationsverket och dess generaldirektör Dan Eliasson. Han betecknar förslaget som olämpligt och feltänkt. Citat ur Sydsvenskan den 17 mars:

Migrationsverket kan inte finna något bärande argument för att inte hänsynen till barnets bästa och tanken om familjens enhet ska få styra fullt ut i den viktiga frågan om återförening mellan förälder och barn.

Det är en omöjlig tanke att nyanlända svenskar måste ha sin försörjning ordnad för att få ta sin familj till Sverige.

Kommentar: Migrationsverket upplevs inte som den mest trovärdiga instansen när det gäller att yttra sig eftersom signalerna därifrån så många gånger varit röriga.

Och vad menar Dan Eliasson med ”nyanlända svenskar”? Det är väl inte svenskar som återvänder till Sverige som det handlar om? Det handlar väl om utomeuropeiska medborgare som söker asyl här? Eller?

Så här tycker en migga:

Mitt råd till regeringen blir att skriva om sitt eget förslag (för det är nämligen rätt urvattnat), och samtidigt slänga verkets yttrande i papperskorgen. Papperskorgen är ett rätt bra ställe att arkivera verkets olika tokerier.

Vad regeringen kanske känner till vid det här laget är att den politiska åskådningen inte är densamma hos regeringen som hos migränverket: för att komma någonstans inom migränverket måste man nämligen vara en lojal socialdemokrat. Och socialdemokratin delar inte regeringens arbets- och försörjningslinje.

Migränverket har som exempel (detta var till och med en av vår GD:s första åtgärder) föreslagit att man ska skippa arbets- och försörjningslinjen helt när det gäller unionsmedborgare. Migränverket tyckte nämligen genom skrivelse dnr NRK 111-2007-1 att det var ”diskriminerande”. Och yttrandet som de nu skickat till regeringen är återigen fullt av floskler som ”diskriminerande” osv.

Sedan har verket lyckats röra till det ännu mer, genom att skriva ogenomtänkta analogier till andra regelverk, och genom att göra hänvisningar till europakonventionen som visar att verket inte fattar vad EU har för lagstiftningskompetens: saker som migränverkets ledare nu frustar förtrytsamt åt är förhållanden som redan existerar i andra regelverk skapade inom EU.

Fast det är klart, det är ju svårt det här med regelverk: därför blir det ju en massa stenvändande och olagliga uppsägningar och annat smått och gott. Herregud, man måste ju ha förståelse för att högt uppsatta chefer måste få jönsa som de vill.

Kommentar: I många (de flesta?) andra länder som tar emot asylsökande tillämpas försörjningskrav vilket i sig inte ter sig orimligt att man gör också i Sverige. Men först måste man bli bättre på att avgöra vilka som faktiskt har rätt att beviljas asyl eller uppehållstillstånd här och vilka som inte har det. Man måste bli snabbare på att fatta korrekta beslut och snabbare på att se till att de som inte har rätt att vistas här också lämnar landet.

Om systemet kan fås att fungera så att de som ska beviljas uppehållstillstånd snabbt får besked om att de får stanna och snabbt slussas ut i samhället och inte klumpas ihop i ”getton”, så kan försörjningskravet fungera mycket väl och familjerna kan ansluta inom rimlig tid. Men det förutsätter att systemet rensas upp och även att de som ska lämna landet gör det omgående och inte kan stanna kvar i Sverige illegalt i åratal.

© Denna blogg.