• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om offentliga biträden i asylärenden

MIG logoI tidigare inlägg berörs det faktum att Migrationsverket inte längre ska utse advokater och jurister som misskött sig som juridiska biträden åt asylsökande. Läs först Migrationsverket svartlistar nu offentliga biträden (14 februari 2009), Om Migrationsverkets svartlistning av advokater (igen) (23 februari 2009), Advokatsamfundet har fel. Migrationsverket svamlar också… (12 mars 2009),

Efter att ha studerat ett antal jurister och advokater som till mycket stor del ägnar sig åt asylärenden kan jag konstatera att det, trots klagomål om låga arvoden från en del av dem, finns de som tjänar riktigt bra på sina uppdrag för Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Särskilt när de har massor av ärenden samtidigt, vilket i sig kanske inte är så bra eftersom det ibland händer att det sker sammanblandningar av dessa ärenden (=människorna). Många offentliga biträden har också satt i system att rutinmässigt begära anstånd och många inkommer för sent med inlagor både när de begärt anstånd och när de inte gjort det.

Notera att  de allra flesta asylsökande som får avslag på sina ansökningar hos Migrationsverket också överklagar till Migrationsdomstolen. Man kan därmed förmodligen lägga till minst (lågt räknat) ca 70 – 80 % ytterligare till biträdenas arvoden (se nedan).

Migrationsverket  och Migrationsdomstolarna betalar timarvoden på 1.380 kronor inkl moms. Man kan undra hur en del av advokaterna hinner med att på ett rättssäkert och bra sätt att hantera alla de asylsökande klienter som de måste ha ha för att nå upp till de i vissa fall mycket höga beloppen (se nedan), samtidigt som de också haft mängder med överklagandeärenden till Migrationsdomstolen…

Det finns givetvis också många dedikerade, kunniga, ambitiösa, effektiva, korrekta hårt arbetande offentliga biträden. Jag har själv genom åren träffat ett antal. De behärskar sitt område, de känner till förhållandena i de länder som deras klienter kommer ifrån och de gör en hel del ”extra” som de aldrig får betalt för. Och så länge det finns ett system som innebär att skattemedel används till att betala arvoden åt offentliga biträden i asylärenden, så är det ju bra om uppdragen går till sådana kunniga och kompetenta jurister. Men att använda skattemedel till personer som har hundratals ärenden samtidigt, blandar ihop dem, inkommer för sent med inlagor, har satt i system att begära anstånd, uppträder berusade, uteblir från inbokade möten etc – det är inte försvarbart. Oavsett vad Advokatsamfundet säger.

Nedan följer några exempel på hur mycket några offentliga biträden i asylärenden, vilkas namn jag valt att inte lägga ut i det här skedet, fakturerat. Jag har räknat med att dessa biträden i genomsnitt arbetar högst 10 månader per år (om man drar bort semester och diverse ledigheter). Betänk att det här rör sig enbart om arvoden från Migrationsverket, arvodena från Migrationsdomstolen (kanske 70-80 % till) är inte medräknade.

Advokaten A = 11.616.411 kronor, jan 1990-nov 2008. I medeltal ca 65.000 kr/mån
Advokaten B = 12.185.999 kronor, jan 1990-nov 2008. I medeltal ca 68.000 kr/mån
Advokaten C = 13.247.355 kronor, jan 1990-nov 2008. I medeltal ca 74.000 kr/mån
Advokaten D = 16.878.117 kronor, jan 1990-nov 2008. I medeltal ca 94.300 kr/mån
Advokaten E = 7.081.000 kronor, maj 2005-nov 2008. I medeltal ca 129.000 kr/mån
Advokaten F = 7.205.203 kronor, jan 2005-nov 2008. I medeltal ca 185.000 kr/mån
Advokaten G = 7.240.711 kronor, jun 2005-nov 2008. I medeltal ca 213.000 kr/mån
© Vid citat, ange källan!
%d bloggare gillar detta: