• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Statsministern anklagas för sexanspelningar i mejl

Statsminister Matti Vanhanen anklagas för att ha skickat mejl med sexanspelningar till en kvinna som kandiderade för Centern i kommunalvalet. Hon och statsministern träffades också vid två av Centerns valtillställningar.

Enligt Matti Vanhanen gav hans kandidatnummer i kommunalvalet, 69, upphov till en hel del skämt före kommunalvalet och det var också något som berördes i mejlkorrespondensen mellan honom och kvinnan i fråga. Vanhanen kallade dag till presskonferens för att avfärda påståendena om sexanspelningar. Han anser inte att det finns något otillbörligt i hans mejl kvinnan.

seiska-vanhanen-26309Kvinnan som fått e-post av Vanhanen uttalar sig nu för tidningen Seiska och tycker att Vanhanens e-post var insinuant. Tidningen fick ett tips i början av året och spårade upp kvinnan som först var ovillig att uttala sig. Hon gör det anonymt och tidningen Seiska vägrar lämna ut hennes namn.

Påtryckningar i fallet Adil Hakimjan?

Läs först Har den svenska regeringen också hotats av Kina? (13 mars) och Apropå ”Har den svenska regeringen också hotats av Kina?” (13 mars).

Svaret från utrikesdepartementet på frågan om huruvida Kina varnat eller på annat sätt pressat Sverige från att bevilja uiguren Adil Hakimjan asyl var det väntade:

Det är en sekretessbelagd uppgift enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) huruvida det finns eller inte finns handlingar av det slag du frågar efter.

Via andra källor vet vi att Kina har varnat Kanada och andra länder, från att bevilja asyl åt uigurer från Kina. Detta framkom i bland annat BBC News den 5 februari:

China has warned that it strongly opposes any country accepting Muslim Chinese inmates from the US detention centre in Guantanamo Bay.

Vi kan ana eller gissa att samma varning nått den svenska regeringen, men kan givetvis inte veta det med säkerhet. I Sverige är dock myndigheter och domstolar fristående (sägs det, i alla fall), och som en av dessa fristående domstolar har Migrationsdomstolen beviljat Adil Hakimjan asyl, d.v.s. gett honom flyktingstatus i Sverige.

Därmed borde saken vara utagerad, men av någon anledning har Migrationsverket begärt prövning av beslutet i Migrationsöverdomstolen (kanske p.g.a. påtryckningar på regeringen frpn Kina trots att Migrationsverket är en fristående myndighet…) och nu kan man bara hoppas att Migrationsöverdomstolen avvisar Migrationsverkets begäran så att Migrationsdomstolens beslut står fast.

Språkkurser för invandrade läkare

Finlands flaggaI Helsingfors startar man ett stort projekt för att bättra på språkkunskapen hos läkare och sjukskötare med invandrarbakgrund. Under våren ska kunskaperna testas och utgående från resultaten erbjuds sedan skräddarsydda språkkurser.

På Helsingfors hälsocentraler arbetar över 300 läkare och skötare med invandrarbakgrund.

sveriges-flaggaDet skulle definitivt behövas bättre språkundervisning för utländska läkare också i Stockholm, och övriga Sverige. En invandrare som går till en svensk läkare i Sverige får tolkhjälp medan landets majoritetsbefolkning inte har rätt till tolk när de hamnar hos läkare som talar ytterst påver svenska! Vore det tvärtom – att invandrare inte fick tolkhjälp för att de inte behärskar svenska – så skulle DO, JO och JK vara översvämmade av anmälningar om rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, kränkning, orättvisa. Men när det gäller svenskars rätt och möjlighet att i sitt eget land bli förstådda av och själva förstå vad läkare de möter säger, då är det inte så noga.

Flera personer jag talat med har hamnat hos läkare som inte talar begriplig svenska (och inte engelska heller) och som definitivt inte förstår patienternas beskrivning av symptom och smärta etc. Det finns risk för felbehandling och felmedicinering och det ger upphov till oro och frustration hos dem som söker läkarhjälp. Svenskarna måste börja ställa krav på att läkare som arbetar i Sverige ska (inte ”bör”) tala mycket god svenska!