• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Snart kommer en ny utredning om Migrationsverket. Igen.

MIG logoRättstillämpningen på Migrationsverket ses just nu över av en tjänsteman på justitiedepartementet. Verkets rättschef har, enligt uppgift, begärt en översyn av hur den rättsliga styrningen på området Besök, Bosättning och Medborgarskap fungerar. Det handlar bland annat om uppföljning och kontroll av såväl praxis som rutiner. Det kan innebära att rättschefen anser/inser att den rättsliga styrningen inte fungerar tillfredsställande…

Det handlar bland annat om ”hushållsbarn” som miggor skrivit om här på bloggen några gånger men ingen verkar ha brytt sig om. Och om stora mängder främlingspass som skrivs ut av avdelningen Besök, Bosättning och Medborgarskap. Rätt eller fel, kontrollerad identitet eller inte. Efterlevnad av lagar eller egna regler.

Efter att ha tagit del av diverse exempel och dokumentation (en del har jag skrivit om på bloggen genom åren, använd sökfunktionen) på området, ser jag med intresse fram emot utredningen som jag hoppas kommer att rekommendera – helst kräva – att en höjningen av ambition och kvalitet sker.

Sent – för sent – ska syndarn vakna

wanja-lundby-wedinLO ska ta tillvara medlemmarnas intressen också inom kapitalförvaltning och försäkring. Vi ska inte överlåta åt andra att förvalta medlemmarnas tillgångar och ingen ska ha oskäligt betalt för att göra det. Men det betyder ofta att LOs företrädare ger sig in i en för dem främmande värld. När det sker ska våra företrädare vara bättre förankrade, skickligare som ägare och styrelseledamöter i sådana bolag än arbetsgivarnas eller privatkapitalets företrädare.

Det säger Wanja Lundby-Wedin i ett pressmedelande den 5 april. Men borde hon inte ha tänkt på det tidigare, innan hon satte sig i en massa styrelser? Nu är det för sent att stiga tidigt opp. Hon kommer att få avgå inte bara ur styrelserna utan också från LO. För vem vill ha en facklig ordförande som svamlar och famlar och ramlar som hon? Skyller ifrån sig. Vänder kappan efter vinden. Sätter upp fingrar i luften. Sitter i knät (eller har i alla fall suttit…) på ett parti vars trovärdighet snart är lika låg som trovärdigheten för 3tt LO med WLW i spetsen.