• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Alla som invandrar till Sverige ska givetvis styrka vilka de är

Det stämmer inte alls som en advokat säger i Ekot den 8 april, att de flesta asylsökande som kommer till Sverige ”har inga handlingar att plocka fram, oftast”.  Att mer än 95  % av alla asylsökande till just Sverige inte skulle kunna styrka sin identitet är förstås inte sannolikt.

Alltså: de allra flesta asylsökande visar inga handlingar som bevisar vilka de är och varifrån de kommer. Det är givetvis inte acceptabelt. Ett land som tar emot asyl-, flykting- eller andra invandrare har både rätt och skyldighet att veta vilka de människor är som man ger skydd och försörjning åt. Självklart. Så är det i alla länder i hela världen och Sverige är inget undantag.

En asylsökande  kvinna som inte styrkt sin identitet säger i Ekots inslag att hon vill ha rätt att arbeta medan hon väntar på beslut i sitt asylärende. Hon har inget pass, säger hon, för det tog polisen i hemlandet ifrån henne. Men för att få uppehållstillstånd i Sverige måste hon visa vem hon är. Att samma krav gäller under asyltiden 0m hon ska arbeta är inget orimligt krav. Eftersom den här kvinnan uppenbarligen har kommit till Sverige på falska handlingar – vilket många gör – måste hon nu när hon väl är här skaffa äkta, giltiga id-handlingar från hemlandet eller dess ambassad. Hon måste alltså styrka sin identitet.

Det går utmärkt från de allra flesta länder eller deras ambassader att skaffa id-handlingar, det är få länder från vilka man inte kan få bevis på vem man är. De allra flesta som söker asyl eller skydd här kan skaffa fram pass eller andra giltiga och acceptabla id-handlingar. Varför gör de inte det? Oavsett anledning så krävs styrkt identitet eller åtminstone, i vissa fall, att man på ett trovärdigt och övertygande sätt gjort sin identitet sannolik. Det krävs i alla länder i världen. Inget land ger uppehållstillstånd åt tusentals, kanske tiotusentals människor som man varken vet vilka de är, varifrån de kommer eller vilken nationalitet de har. Ettt sådant icke-system finns ingenstans.

Och advokaten som talar om att ”det blir mycket svart arbete” vet väl att svart arbete är olagligt.

%d bloggare gillar detta: