• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Apropå Expressens ledare ”En hemma, en kvar”

Min vän Angus skriver så här apropå Expressens ledare En hemma, en kvar:

Det är skandal att Expressen drar likhetstecken mellan Östberg (grov brottsling) och Isaak (frihetskämpe).

Men läs också min bloggning Carl Bildt: ”Det är det fall vi lagt ner mest resurser på i modern tid”.

Om att vissa offentliga biträden i asylärenden blir rika på att ha massor av ärenden samtidigt

Nu – den 8 april – skriver Gringo om samma sak som jag skrev om den 19 mars under rubriken Om offentliga biträden i asylärenden. Kanske inspirerades Gringo av min bloggning, kanske kom de bara att tänka på samma sak strax efter mig.

2 629 personer har beviljats arbetstillstånd

MIG logoEnligt nya uppgifter från Migrationsverket har hittills 2.629 personer – 84 % av alla som sökt mellan 15 december 2008 och 1 april 2009 – beviljats tillstånd att invandra i enlighet med den nya lagen om arbetskraftsinvandring. I antalet ingår också anhöriga till dem som nu fått arbete och arbetstillstånd här.

Bland de tio största nationaliteterna som fått arbetstillstånd är 1) indier (1.031 = 39 %), 2) kineser (304 = 11 %) och 3) ukrainare (130 = 5 %). Främst är det dataspecialister (711) som sökt sig hit, och de flesta har kommit till Stockholm. Övriga yrken som är representerade bland dem som fått arbetstillstånd är civilingenjörer och arkitekter (205), restaurangpersonal (150), ingenjörer och tekniker (105) och så ett mindre antal ekonomer och marknadsförare.

Migrationsverket har också avgjort 338 ansökningar om arbetstillstånd från asylsökande varav 66 fick bifall och 83 fick avslag. Dessutom har verket avvisat
184 ansökningar från asylsökande, främst på grund av att de inte kommit in med sina ansökningar inom föreskriven tid. (OBS! Siffrorna är från Migrationsverket och jag är medbeten att summan blir 333, inte 338. Men, som sagt: siffrorna är Migrationsverkets officiella och det är de som har adderat dem…)

Det är mycket siffror, men de är inte särskilt svåra att tränga igenom. Till slut kan det kanske vara intressant att veta inom vilka yrken endast en enda person har fått arbetstillstånd i Stockholm: försäljare, jurist, pedagog med specialistkompetens, pastor, sjuksköterska (!!?), skräddare, universitetslärare.

Finska Universitetsapoteket vill öppna i Sverige

yliopiston-apteekkiFinska Universitetsapoteket tänker etablera sig i Sverige när apoteksmonopolet försvinner i höst. Det berättades i Uutiset den 8 april (inslaget kan ses t.o.m. 15 april 2009).

visclearSå bra! Då kan man äntligen köpa bland annat Visclear (och Starine) som man inte kan köpa i Sverige. Svenska ögon anses inte klara de här ögondropparna som fungerar bra för ögon i övriga världen och som man alltid får passa på att köpa dem i Finland och andra länder när man är ute och reser.

Universitetsapoteket har 17 butiker och ca 10 % av marknaden i Finland. De har också verksamhet i Ryssland och Estland. Om praktiska och byråkratiska problem kan lösas så vill de alltså nu komma in och konkurrera på den svenska marknaden. Ett ”pilotapotek” ska öppnas i Stockholm i höst. Vd Jari Kokkonen säger att man ska lägga stor vikt vid kundservice och konstaterar att: ”svenska apotek har ju väldigt korta öppettider. Vi vill hålla öppet längre öppet längre, som i Finland”.

Tervetuloa, Yliopistonapteekki!