• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Skrämmande att svenska makthavare inte förstått det förrän nu, 2009!

SVT rapporterar om de enorma problemen med hedersrelaterat våld och odemokratiska metoder mot främst döttrar till invandrare, men också pojkar.

Läs också dessa inlägg:
”Det var en vanlig dag”. En svensk balkongflickas berättelse – 8 mars 2008
Med anledning av den svenska balkongflickans berättelse – 8 mars 2008
Nya mödomshinnor ska inte bekostas av skattebetalarna! – 29 juli 2008

Inte undra på att det ser ut som det gör i Sverige idag, att invandrare från länder där kvinnor kontrolleras så strikt att de lever sina liv som i ett fängelse och i ständig skräck för vad som händer om de inte lyder, tror/tycker att det går att göra som man vill och leva efter lagar och traditioner i sina forna hemländer när svenska politiker förrän år 2009, yrvaket, börjar inse vidden av den s.k. hederskulturen som nu finns i Sverige!

Det är svenskarnas fel i första hand att förtryck, misshandel (också gentemot pojkar), krav på ”oskuld”, förbud mot pojkvänner etc har kunnat – och kan – fortgå bland främst muslimska invandrare. Detta eftersom inga faktiska, konkreta krav som ger någon påföljd om de inte efterlevs ställs på dem att respektera och efterleva landets lagar enligt vilka alla människor har rätt att leva sina liv i frihet och göra sina egna val. Skolorna sviker flickorna när de inte vågar stå upp för vad som ska fullgöras inom skolplikten och ser till att flickorna är med på gymnastik, simning och skolresor. Om skolorna inte ser till att alla elever tar del av allt som ingår i läroplanen, då diskriminerar man dessa flickor, döttrar till invandrare som fått en fristad här. Och man både visar respektlöshet mot landets lagar och bryter mot dem. Och det är givetvis oacceptabelt.

Redan vid de introduktionstillfällen som hålls när människor får uppehållstillstånd ska det klargöras vad som gäller i Sverige och att det är straffbart att förhindra sina barn från att fullgöra den skolplikt som alla svenska elever måste uppfylla. Och det räcker då inte att bara säga att det är straffbart, ordet ”straffbart” måste också omsättas i praktiken, d.v.s. straff måste utmätas i de fall föräldrar hindrar sina barn att leva sitt liv på det att de har rätt till i ett fritt och demokratiskt land som Sverige. Det finns lagar att tillämpa, de måste tillämpas på dessa familjer lika väl som de skulle tillämpas på svenska familjer om de behandlade sina barn lika illa. För det ska väl inte vara så att svenska och invandrade familjer ska behandlas olika???

Skolorna måste åläggs att se till att flickorna kommer till skolan och att de deltar i all undervisning och alla aktiviteter precis som alla andra elever. Det ska inte vara någon särbehandling där heller. Och det räcker inte med mesiga lappar hem till föräldrarna! Lärarna får helt enkelt göra som man gjorde i den hyllade serien Klass 9A: gå hem till familjerna och slå näven i bordet.

Hur är det möjligt att integrationsfokuserade svenska makthavare har låtit det gå så här långt? Och hur är det möjligt att de inte förrän nu, efter decennier av muslimsk invandring (det är främst bland muslimer som förtrycket och kontrollen av flickor sker) ser och förstår det  som massor av människor – inte minst i skolor, inom polisen och socialen och på sjukhus där man gör helt onödiga och dyra mödomshinneoperationer – har fattat och larmat om i åratal?

I Sverige ska samma lagar och regler, samma skyldigheter och rättigheter gälla för alla. Och samma frihet att själv välja hur man vill leva och vem man vill gifta sig med. Också för döttrar till muslimska invandrare!

© Vid citat: ange källan!

Slöseri och girighet är inte OK!

Den 4 april skrev jag ett inlägg med rubriken På AMS kan personalen extraknäcka på betald arbetstid! om generaldirektören på AMS som föreläser och tar betalt för det trots att hon alltså gör det på betald arbetstid (129.000 kronor i månaden).

Nu berättar Aftonbladet berättar i en artikel med rubriken Fick 891.000 – utan att jobba att samma generaldirektör kritiseras av facket och att personalen är rejält ilsken. Hon har nämligen anställt gamla kolleger på toppjobb med miljonlöner och hon har tagit emot 891.000 kronor i ”avgångsvederlag” från sitt förra jobb. Det var ett jobb där hon inte ens någonsin hade börjat och därför knappast, som jag ser det,  kunde ”avgå” ifrån – som kommundirektör i Södertälje.

Det låter som om personalen har fog för sin ilska och irritation. Girighet, hel- och halvfifflande och maktmissbruk etc i toppen brukar inte falla i god jord hos fotfolk. Den här generaldirektören har missat sin chans att åtnjuta respekt från sina underlydande och därmed möjligheten att på ett bra sött styra verksamheten. Det hela är dömt att misslyckas, på samma sätt som för LO som är skakat i sina grundvalar på grund av en girig och styrelseinkompetent ordförande som förlorat medlemmarnas förtroende.

Hade inte Södertälje kommun, med de enorma behov man har där, kunnat använda dessa 891.000 kronor på ett bättre sätt och så att de kommit många, många fler till godo än generaldirektörens familj? Varför betalar Södertälje kommun ut en sådan stor summa till en person för ingenting, absolut ingenting??? Är det också någon sorts ”vänkapskorruption” där man hanterar skattemedel som om de var ens egna, eller vad är det frågan om?

Hur kommer det sig att sådana här dumheter och galenskaper kan fortsätta att pågå? Det handlar ju om skattepengar, skattebetalarnas pengar, låg- och medelavlönades pengar som får bekosta lyxliv och lyxbil åt en generaldirektör för en skattefinansierad myndighet! (LO är ju inte heller ett affärsdrivande verk, precis…). Det måste bli ett stopp på vansinnigheterna, lönenivåerna måste bli rimliga och skattepengar ska inte betalas ut i ”avgångsvederlag” till någon som aldrig jobbat och därför inte ens kan avgå.

Det talas en hel del om ökande löneskillnader och ökande klyftor mellan människor. Det är orimligt att man inom den skattefinansierade offentliga sektorn på ett så slösaktigt och uppenbart orättvist sätt beter sig som i detta och många andra fall. Att folk inom näringslivet gör som de vill, det är en annan sak. De bidrar till landets välstånd genom att betala höga skatter och ge människor jobb, vilka också bidrar bland annat genom att betala skatt. De snyltar inte på skattebetalares pengar, de är inte ”tärande”, de är ”närande”. Näringslivsdirektörer svarar inte för sina löner inför hela folket utan endast inför sina ägare. Men lite måttfullhet skulle nog vara klädsamt, där också…

Regeringen, som utser generaldirektörer, måste vara mer noggrann med vilka de tillsätter på höga poster på stora och viktiga myndigheter. Att tillsätta girigbukar som skor sig, jobbar med annat på betald arbetstid, ger toppjobb åt gamla kompisar och tror att myndigheterna är deras ena lekstugor och mjölkkor, det kan inte accepteras av regeringens uppdragsgivare = folket.