• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Skrämmande att svenska makthavare inte förstått det förrän nu, 2009!

SVT rapporterar om de enorma problemen med hedersrelaterat våld och odemokratiska metoder mot främst döttrar till invandrare, men också pojkar.

Läs också dessa inlägg:
”Det var en vanlig dag”. En svensk balkongflickas berättelse – 8 mars 2008
Med anledning av den svenska balkongflickans berättelse – 8 mars 2008
Nya mödomshinnor ska inte bekostas av skattebetalarna! – 29 juli 2008

Inte undra på att det ser ut som det gör i Sverige idag, att invandrare från länder där kvinnor kontrolleras så strikt att de lever sina liv som i ett fängelse och i ständig skräck för vad som händer om de inte lyder, tror/tycker att det går att göra som man vill och leva efter lagar och traditioner i sina forna hemländer när svenska politiker förrän år 2009, yrvaket, börjar inse vidden av den s.k. hederskulturen som nu finns i Sverige!

Det är svenskarnas fel i första hand att förtryck, misshandel (också gentemot pojkar), krav på ”oskuld”, förbud mot pojkvänner etc har kunnat – och kan – fortgå bland främst muslimska invandrare. Detta eftersom inga faktiska, konkreta krav som ger någon påföljd om de inte efterlevs ställs på dem att respektera och efterleva landets lagar enligt vilka alla människor har rätt att leva sina liv i frihet och göra sina egna val. Skolorna sviker flickorna när de inte vågar stå upp för vad som ska fullgöras inom skolplikten och ser till att flickorna är med på gymnastik, simning och skolresor. Om skolorna inte ser till att alla elever tar del av allt som ingår i läroplanen, då diskriminerar man dessa flickor, döttrar till invandrare som fått en fristad här. Och man både visar respektlöshet mot landets lagar och bryter mot dem. Och det är givetvis oacceptabelt.

Redan vid de introduktionstillfällen som hålls när människor får uppehållstillstånd ska det klargöras vad som gäller i Sverige och att det är straffbart att förhindra sina barn från att fullgöra den skolplikt som alla svenska elever måste uppfylla. Och det räcker då inte att bara säga att det är straffbart, ordet ”straffbart” måste också omsättas i praktiken, d.v.s. straff måste utmätas i de fall föräldrar hindrar sina barn att leva sitt liv på det att de har rätt till i ett fritt och demokratiskt land som Sverige. Det finns lagar att tillämpa, de måste tillämpas på dessa familjer lika väl som de skulle tillämpas på svenska familjer om de behandlade sina barn lika illa. För det ska väl inte vara så att svenska och invandrade familjer ska behandlas olika???

Skolorna måste åläggs att se till att flickorna kommer till skolan och att de deltar i all undervisning och alla aktiviteter precis som alla andra elever. Det ska inte vara någon särbehandling där heller. Och det räcker inte med mesiga lappar hem till föräldrarna! Lärarna får helt enkelt göra som man gjorde i den hyllade serien Klass 9A: gå hem till familjerna och slå näven i bordet.

Hur är det möjligt att integrationsfokuserade svenska makthavare har låtit det gå så här långt? Och hur är det möjligt att de inte förrän nu, efter decennier av muslimsk invandring (det är främst bland muslimer som förtrycket och kontrollen av flickor sker) ser och förstår det  som massor av människor – inte minst i skolor, inom polisen och socialen och på sjukhus där man gör helt onödiga och dyra mödomshinneoperationer – har fattat och larmat om i åratal?

I Sverige ska samma lagar och regler, samma skyldigheter och rättigheter gälla för alla. Och samma frihet att själv välja hur man vill leva och vem man vill gifta sig med. Också för döttrar till muslimska invandrare!

© Vid citat: ange källan!
%d bloggare gillar detta: