• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Den 16 april föredras målet gällande Adil Hakimjan i Migrationsöverdomstolen

Här finns alla mina inlägg om Adil Hakimjan (de är många…).

sverigesdomstolarDen 16 april föredras målet i MIgrationsöverdomstolen om huruvida Migrationsverkets begäran om prövning av Migrationsdomstolens beslut gällande Adil Hakimjan ska bifallas eller inte. Beslutet kommer först ca tre veckor senare.

Migrationsdomstolen beslöt den 18 februari 2009 att ge Adil Hakimjan flyktingstatus och därmed permanent uppehållstillstånd, bland annat på grund av de unika omständigheter som föreligger i hans ärende.

Det har också sedermera blivit känt att Kina utövat påtryckningar på Sverige för att Sverige inte ska låta Adil Hakimjan stanna här. Kina har uttryckt som sin åsikt att han bör återsändas dit för ”rättslig prövning” (trots att han har befunnits oskyldig av amerikanska myndigheter efter att ha suttit inspärrad i Guantánamolägret i fyra år!), och är definitivt ute efter att få honom utlämnad. Skulle Migrationsöverdomstolen – mot förmodan, det måste sägas – bifalla Migrationsverkets krystade begäran om prövning av Migrationsdomstolens beslut skulle väldigt många människor – och inte bara i Sverige – bli mycket förvånade.

Läs här vad taleskvinnan för mänskliga rättigheter i Europaparlamentet skriver till Sveriges EU-minister. Och för den som är intresserad finns här två föreläsningar av Adil Hakimjans amerikanske advokat på temat The Future of Guantánamo Under President Obama del 1 och del 2. Sabin Willetts föreläsningar är absolut värda att ta del av och presenteras så här:

Guantanamo attorney Sabin Willett tells the extraordinary history of his attempt to free a group of Guantanamo detainees, all declared innocent of any wrong doing by the U. S. government, yet still imprisoned after 7 years in the Guantanamo prison. These detainees come from northwestern China, are all members of a single ethnic group called Uighurs. Willett tells a compelling story. in four ten-minute segments.

(Det talas om fyra tiominutersavsnitt, än så länge har jag bara sett att avsnitten 1 och 2 har laddats upp på YouTube.)