• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Förslag till asylprövning på nytt sätt

Så här tänker och skriver juristen Birgitta Elfström med 18 års erfarenhet som från arbete på  Migrationsverket (bl.a. som beslutsfattare) om asylprövning på nytt sätt:

För några år sedan sa juristen och dåvarande inrikesministern i Tyskland, Otto Schily, att han ville lösa problemen med illegal invandring genom att inrätta särskilda uppsamlingsläger utanför EU:s gränser där flyktingar kunde söka asyl. Jag delar hans uppfattning. Något radikalt måste göras då det gäller asylprocessen som mycket handlar om asylshopping.

Många människor har fått en Schengenvisering och kan fritt resa omkring i EU-länder. En del reser hit och istället för att turista, vilket de fått visum för, söker de asyl. Många har redan sökt asyl i något EU-land men fått avslag och reser vidare till ett annat land. De betalar flera tusen US dollar till smugglare för att komma hit, de har sålt sina hem och har inget att återvända till. De flesta som kommer till Sverige har redan gjort sig av med sina identitetsdokument och många har en inlärd historia som de serverar.

Vi skall värna om asylrätten. Det är dock inte en rättighet att söka asyl hur som helst. Lagen säger att det är en rätt att söka asyl från förföljelse. Asylrätten missbrukas i hög grad och detta måste vi tala högt om utan att behöva bli stämplade som främlingsfientliga.

Många människor missbrukar asylrätten för att försöka komma in på den svenska arbetsmarknaden, för att hitta en livspartner, för att få tillgång till svensk sjukhusvård, för att få utbildning eller för att få en bättre framtid. Personer som söker asyl får tillgång till bostad, dagbidrag, skola, aktiviteter och i de flesta fall rätt att arbeta. De har rätt att bo i eget boende. En del flyttar runt till olika adresser. Ibland kommer de inte på kallelser till sina egna asylutredningar. Allt detta kostar stora pengar för staten. Många asylsökande försvinner också spårlöst.

unhcr-logoAtt inrätta särskilda platser i Europa där människor kan söka skydd och deras eventuella asylskäl prövas skulle undanröja många problem. Det skulle kunna vara kontor som bemannas av UNHCR-personal och med personal från olika Migrationsverk inom EU. Där skulle finnas land- och språkexperter. De personer som bedöms vara i behov av skydd skulle då ges uppehållstillstånd i ett EU-land eller annat land som är öppet för flyktingar och andra som är i behov av skydd. Det skulle då bli en effektiv fördelning inom EU av personer som behöver skydd. Systemet skulle leda till mindre asylshopping i Europa och göra det svårt för smugglarligor att tjäna stora pengar.

Vi skall inte ha en asylpolitik och ett system som uppmuntrar till missbruk! Vi skall värna om de personer som är i behov av skydd men vi måste samtidigt komma åt dem som missbrukar rätten till skydd.

Birgitta Elfström
jurist

Myndigheter följer inte förvaltningslagen

Läs först Därför är det svårt att nå Migrationsverket, särskilt citatet ur förvaltningslagen (1986:223) om Myndigheternas serviceskyldighet.

Så här berättar nu en bloggläsare:

Jag hade följt din blogg länge redan innan min sambo och jag skulle söka uppehållstillstånd för honom, så jag visste väl att kontakten kunde tänkas bli krånglig. Jag ska inte dra hela historien med alla turer för dig (du har nog säkert hört det mesta ändå), den fick trots allt ett lyckligt slut i och med länsrättens dom i januari.

Men ditt inlägg om den försämrade kontaktmöjligheten med verket fick mig att minnas att jag ju skickat ett mejl just till migrationsverkets upplysning om vårt specifika fall i januari och fick då beskedet att svaret väntades ta 21 dagar! Det beskedet är i sig självt chockerande, men än värre är att jag inte fick något svar överhuvudtaget.

Idag, drygt fyra månader senare, skulle visserligen ett svar vara högst inaktuellt, men innan länsrättens dom kom, var det faktiskt hela vår tillvaro som kretsade kring att få uppehållstillstånd för min sambo. Även mina mejl till länsrätten förblev obesvarade.

MIG logosverigesdomstolarAlltså: inget svar sig från Migrationsverket. Den hårresande långa svarstiden på 21 dagar som de själva angav, hölls inte och kanske tyckte man på Upplysningen då att: ”Äsch, eftersom vi ändå inte har svarat på tre veckor så kan vi lika gärna helt strunta i att svara”. Inte heller länsrätten – en domstol!!! – har brytt sig om vad som stadgas i förvaltningslagen och har bara helt enkelt låtit bli att besvara frågor från bloggläsaren.

Om det är meningen att allmänheten ska acceptera detta så måste förvaltningslagen ändras. Då får regering och riksdag skriva in något i lagen om att man givetvis kan kontakta myndigheter och domstolar, men att man inte har rätt att få svar. Men till dess borde väl lagen följas?

© Vid citat, ange källan!

Därför är det svårt att nå Migrationsverket

Som jag skrev tidigare så är det svårt att nå Migrationsverket både via e-post och telefon under tiden 30 mars – 31 augusti, alltså under nästan ett halvt år. Jag undrade varför, eftersom verket i sitt nyhetsbrev inte angav något skäl. En bloggläsare hörde av sig och sa att förklaringen – om det nu är en förklaring – finns på Migrationsverkets sajt. Där lyder hela texten så här:

Begränsad möjlighet att nå Upplysningen

MIG logoUnder perioden 30 mars-31 augusti kan det vara svårt att få kontakt med Migrationsverkets upplysning, både per telefon och via e-post.

Detta beror på att Upplysningen ska genomgå ett utvecklingsarbete med målet att det den 1 september ska finnas en mer tillgänglig kundtjänst på plats.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför men vi hoppas på er förståelse och ser fram emot att kunna ge förbättrad service.

Men så här står det bland annat i förvaltningslagen (1986:223) om Myndigheternas serviceskyldighet:

svea-rikes-lag4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.
Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

Undring: Kan en myndighet som är så viktig och har så många som vill komma i kontakt med den, verkligen göra sig så svåranträffbar att den t.o.m. måste informera om det – under fem hela månader?