• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Därför är det svårt att nå Migrationsverket

Som jag skrev tidigare så är det svårt att nå Migrationsverket både via e-post och telefon under tiden 30 mars – 31 augusti, alltså under nästan ett halvt år. Jag undrade varför, eftersom verket i sitt nyhetsbrev inte angav något skäl. En bloggläsare hörde av sig och sa att förklaringen – om det nu är en förklaring – finns på Migrationsverkets sajt. Där lyder hela texten så här:

Begränsad möjlighet att nå Upplysningen

MIG logoUnder perioden 30 mars-31 augusti kan det vara svårt att få kontakt med Migrationsverkets upplysning, både per telefon och via e-post.

Detta beror på att Upplysningen ska genomgå ett utvecklingsarbete med målet att det den 1 september ska finnas en mer tillgänglig kundtjänst på plats.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför men vi hoppas på er förståelse och ser fram emot att kunna ge förbättrad service.

Men så här står det bland annat i förvaltningslagen (1986:223) om Myndigheternas serviceskyldighet:

svea-rikes-lag4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.
Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

Undring: Kan en myndighet som är så viktig och har så många som vill komma i kontakt med den, verkligen göra sig så svåranträffbar att den t.o.m. måste informera om det – under fem hela månader?

%d bloggare gillar detta: