• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Förslag till asylprövning på nytt sätt

Så här tänker och skriver juristen Birgitta Elfström med 18 års erfarenhet som från arbete på  Migrationsverket (bl.a. som beslutsfattare) om asylprövning på nytt sätt:

För några år sedan sa juristen och dåvarande inrikesministern i Tyskland, Otto Schily, att han ville lösa problemen med illegal invandring genom att inrätta särskilda uppsamlingsläger utanför EU:s gränser där flyktingar kunde söka asyl. Jag delar hans uppfattning. Något radikalt måste göras då det gäller asylprocessen som mycket handlar om asylshopping.

Många människor har fått en Schengenvisering och kan fritt resa omkring i EU-länder. En del reser hit och istället för att turista, vilket de fått visum för, söker de asyl. Många har redan sökt asyl i något EU-land men fått avslag och reser vidare till ett annat land. De betalar flera tusen US dollar till smugglare för att komma hit, de har sålt sina hem och har inget att återvända till. De flesta som kommer till Sverige har redan gjort sig av med sina identitetsdokument och många har en inlärd historia som de serverar.

Vi skall värna om asylrätten. Det är dock inte en rättighet att söka asyl hur som helst. Lagen säger att det är en rätt att söka asyl från förföljelse. Asylrätten missbrukas i hög grad och detta måste vi tala högt om utan att behöva bli stämplade som främlingsfientliga.

Många människor missbrukar asylrätten för att försöka komma in på den svenska arbetsmarknaden, för att hitta en livspartner, för att få tillgång till svensk sjukhusvård, för att få utbildning eller för att få en bättre framtid. Personer som söker asyl får tillgång till bostad, dagbidrag, skola, aktiviteter och i de flesta fall rätt att arbeta. De har rätt att bo i eget boende. En del flyttar runt till olika adresser. Ibland kommer de inte på kallelser till sina egna asylutredningar. Allt detta kostar stora pengar för staten. Många asylsökande försvinner också spårlöst.

unhcr-logoAtt inrätta särskilda platser i Europa där människor kan söka skydd och deras eventuella asylskäl prövas skulle undanröja många problem. Det skulle kunna vara kontor som bemannas av UNHCR-personal och med personal från olika Migrationsverk inom EU. Där skulle finnas land- och språkexperter. De personer som bedöms vara i behov av skydd skulle då ges uppehållstillstånd i ett EU-land eller annat land som är öppet för flyktingar och andra som är i behov av skydd. Det skulle då bli en effektiv fördelning inom EU av personer som behöver skydd. Systemet skulle leda till mindre asylshopping i Europa och göra det svårt för smugglarligor att tjäna stora pengar.

Vi skall inte ha en asylpolitik och ett system som uppmuntrar till missbruk! Vi skall värna om de personer som är i behov av skydd men vi måste samtidigt komma åt dem som missbrukar rätten till skydd.

Birgitta Elfström
jurist

%d bloggare gillar detta: