• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: migrationsministern tillbakavisar kritik

ben-zyskowiczNär en ändring av utlänningslagen debatterades i Finlands riksdag förra veckan sa riksdagsledamoten Ben Zyskowicz (Saml) att migrationsminister Astrid Thors och hennes tjänstemän har ”ett attitydproblem när det gäller att minska antalet obefogade asylansökningar”.

Astrid Thors har svårt att förstå samlingspartisternas kritik eftersom regeringsbesluten om den nya utlänningslagen var enhälliga.

En migrationsminister har en av de svåraste posterna i sitt lands regering. Allehanda åsikter och synpunkter haglar från vänster och höger, uppifrån och nerifrån, oavsett vad han eller hon säger eller gör. Astrid Thors, liksom Sveriges migrationsminister Tobias Billström, får ta emot en hel del mer eller mindre berättigad kritik. Ofta faktiskt mindre berättigad. Båda två tycks klara sina uppdrag så bra man kan göra det, och båda två är tydliga och raka med hur de vill att asyl- och annan invandring ska se ut.

I februari kom Finlands regering inklusive Svenska Folkpartiet, SFP, också överens om att färre människor borde söka asyl i Finland. Därför ska nu asylreglerna harmoniseras med resten av Norden.

Astrid Thors”Vi måste granska att vi i de nordiska länderna bedömer ursprungsländerna på samma sätt”, säger Astrid Thors som ska verkställa regeringens beslut.

Nu ska hon försöka se till att ett avtal om återvändande med Irak och Afghanistan kommer till stånd. Dessutom kommer myndigheterna att noggrannare kontrollera att minderåriga asylsökande faktiskt är under 18 år.

Shohreh och Arvin har fått avslag (igen)

arvin-och-shohrehMånga gånger tidigare har jag skrivit här på bloggen om Shohreh, asylsökande  från Iran, och hennes son Arvin, nu fem och ett halvt år gammal och född i Sverige. Om hur Migrationsverket är fast beslutet att återsända en ogift kvinna med ett litet barn till Iran. Om hur verket vägrar tro på att Shohreh inte är gift men inte har några belägg för att hon skulle vara det – en kvinna med barn utanför äktenskapet kan knappast klara sig i Iran och då är det bättre för verket att påstå att hon är gift för att man ska kunna utvisa henne.

Jag är ingen vän av upprepade ansökningar men vet också av egen erfarenhet att det ibland är nödvändigt eftersom vare sig Migrationsverket eller migrationsdomstolarna alltid tar alla de hänsyn som måste tas och beaktar alla omständigheter som finns att beakta, och för att jag vet att dåliga, felaktiga, illa underbyggda beslut därför ibland fattas.

I detta fall har bland annat en jurist med mycket stor kunskap på området både läst alla handlingar och talat med Shohreh och då sett att här finns tveksamheter som gör att man måste agera. Juristen Birgitta Elfström, som dessutom i 18 år själv varit anställd vid Migrationsverket varav många år som beslutsfattare, skrev en ansökan med begäran om att ”barnets bästa” enligt FN:s barnkonvention skulle beaktas när det gäller lille Arvin. Alltså en ansökan om uppehållstillstånd för Arvin som är född och har levt hela sitt liv i Sverige och vars liv hälsa och psykosociala utveckling allvarligt skulle kunna komma att skadas om han skickas till Iran med sin ensamstående mamma.

Ett litet hopp om att när inte Shohrehs behov av skydd beaktats så skulle Migrationsverket kanske ändå beakta Arvins situation ur barnkonventionens perspektiv grusades häromdagen när avslaget kom.

Nog känns det ibland som om Migrationsverket silar mygg och sväljer kameler…

En migga om den nya utredningen om Migrationsverket

Den 6 april skrev jag ett inlägg med rubriken Snart kommer en ny utredning om Migrationsverket. Igen.

Så här skriver en migga om den:

Att göra rätt i rättstillämpningen är ju vad vi på Migrationsverket är till för, det är själva grunden för vår existens. Annars kan vi lika gärna ha fri invandring.

Om nu justitiedepartementets utredare Gunnar Holmbergs rapport om Migrationsverkets rättstillämpning skulle bli en sågning så har vår gd en hel del att fundera över.

Bland annat kan gd ställa sig frågan vad som hände efter hans förtätning på chefssidan. gd organiserade nämligen om verket så, att varje enhet numera har högst 20 anställda. Det blev en hiskelig massa nyanställda chefer under förra året!

Alla de här cheferna har 40.000 – 45.000 kronor i månadslön, en handläggare har kanske 25.000 kronor Dessa chefer intresserar sig för antalet beslut och semesterlistor men intresset för innehållet i de beslut som deras underlydande skapar är någonstans i trakten av noll.

Kommentar: Jag har inte sett någonstans att utredningen skulle ha publicerats än, men vill minnas att det sades att den skille vara klar i mitten av april. Hur som helst: risken är att det bara blir en utredning i raden av utredningar att lägga i något arkiv. Tyvärr.

© Denna blogg.