• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland reviderar sin syn på Irak

Läs först Iraqi Airways säljer resor till Bagdad och MCA har sju flygningar i veckan från Sverige till norra Irak och ”Irak är möjligheternas land!”

Från inrikesministeriet kommer följande information:

Astrid ThorsMigrations- och Europaminister Astrid Thors har kommenterat UNHCR:s riktlinjer om Iraks säkerhetssituation som publicerades idag. Enligt UNHCR har säkerhetssituationen i södra Irak och Anbar-provinsen förbättrats. UNHCR anser att sökande från dessa regioner inte är i behov av internationellt skydd på grund av säkerhetssituationen. Asylsökande kan dock ha individuella asylskäl. Enligt minister Thors måste nu även Finland se över sina riktlinjer när det gäller asylsökande från Irak.

Det är bra att migrationsminister Astrid Thors ser över riktlinjerna i Finland. Troligen kan de då komma att hamna mer i linje med dem som gäller i Sverige och i många andra länder. För även om varje land – än så länge – har sina egna riktlinjer och lagar så är en större samsyn inom EU när det gäller asylinvandringen något att sträva mot. Och när det gäller synen på länder som Irak, Somalia, Afghanistan etc som det kommer många asylsökande ifrån så är det inte rimligt att det föreligger en alltför stor diskrepans mellan länderna i EU.

Eugène Palmér – som sparkade den israelvänlige bloggaren – slutar som verksamhetsområdeschef på Migrationsverket

På Migrationsverkets intranät meddelades fredagen den 24 april följande:

eugene-palmerIdag, fredag eftermiddag slutar Eugene Palmér som verksamhetsområdeschef för VO Asylprövning. Han lämnar också omedelbart alla därtill hörande uppdrag.

– Vi har kommit fram till detta i stort samförstånd. Orsaken är att vi inte har samma syn på förutsättningarna för, och genomförandet av, det pågående reformarbetet beträffande asylprocessen, säger generaldirektör Dan Eliasson. Han tillägger:

– Självklart tycker jag att det är tråkigt att vi inte kunnat finna samsyn i dessa frågor. Samtidigt vill jag tacka Eugene för de fina insatser han gjort för asylprövningen och för all den värme och glädje han gett arbetskamrater både inom och utanför sitt verksamhetsområde.

Eugene Palmér kommer att fortsätta sin anställning på myndigheten. Vilka arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella diskuteras mellan GD och Eugene Palmér de kommande veckorna. Beslut om vem som kommer att ersätta Eugene Palmér – interimistiskt, eller långsiktigt – kommer att fattas i början av nästa vecka.

Troligen har skriverierna – bland annat här på bloggen – om Palmérs klanterier, inte minst vad gällde det sensationellt illa skötta avskedandet av den israelvänlige bloggaren Lennart Eriksson som kostade skattebetalarna massor i  onödan och gav eko även internationellt, gjort att Migrationsverkets generaldirektör har insett misstaget att anställa Palmér på en ansvarsfull position. Kommer månntro Palmérs klanterier, som skadat både verket och enskilda, att rättas till nu?

Här finns en del av mina inlägg i den här frågan (nästan en hel bok…):
Migrationsverket idkar åsiktskontroll!
– 16 februari 2008
Kommentar från Birgitta Elfström, själv avstängd från sitt arbete på Migrationsverket på tvivelaktiga grunder
– 16 februari 2008
“Sweden accused of persecuting civil servant for pro-Israel views”
– 20 februari 2008
Information från Birgitta Elfström till f.d. kolleger på Migrationsverket
-22 februari 2008
Migrationsverket sparkar Israel-vänlig chef. Har vi inte åsiktsfrihet i Sverige?
– 26 september 2008
Dom i målet Lennart Eriksson mot Migrationsverket den 10 november
– 9 november 2009
”Jaså, du är moderat också, det är ju också lite apart”
– 10 november 2008
Åsikstfriheten segrade!
– 10 november 2008
Birgitta Elfström om domen mot Migrationsverket
– 10 november 2008
Varför ska asylsökande följa domstolsbeslut när Migrationsverket inte gör det?
– 26 december 2008
Migrationsverket sparkade Lennart Eriksson
– 7 januari 2009
Nathan Shachar om Lennart Eriksson i Axess
– 8 januari 2009
Brev till Migrationsverket angående avskedandet av Lennart Eriksson
– 8 januari 2009
Som jämförelse med Lennart Eriksson
– 8 januari 2009
Vem är det som har skadat förtroendet för Migrationsverket?
– 9 januari 2009
Kommentar på Newsmill från en migga
– 9 januari 2009
Tips till Eugène Palmér på Migrationsverket – och till miggor som vill sluta med 32 månadslöner
– 11 januari 2009
Kejsarvansinnet inom Migrationsverket
– 11 januari 2009
Socialförsäkringsutskottets ordförande har reagerat
– 14 januari 2009
Yttrandefriheten är begränsad
– 18 januari 2009
Kommentarer till Migrationsverkets chef Eugène Palmérs inlägg på Newsmill
– 19 januari 2009
”Operation Salvage” pågår på Migrationsverket
– 20 januari 2009
Lennart Eriksson, sparkad från Migrationsverket för sina åsikters skull, har JO-anmält generaldirektören och verksamhetschefen
– 27 januari 2009
Migrationsverket ändrar sig i yttrande till JO
– 6 mars 2009
Om Migrationsverkets yttrande till JO ang den sparkade enhetschefen Lennart Eriksson
– 10 mars 2009

© alla mina texter, både ovan angivna och andra på min blogg.

”Irak är möjligheternas land!”

iraks-flaggasveriges-flaggaSå här säger Raad Mehdi, 47, i Sydsvenskan, innan han går ombord på planet som ska ta honom från Malmö till hans hemland, Irak:

Irak är möjligheternas land i dag. Mycket måste byggas upp från början och har du idéer och kapital är chanserna goda till stora framgångar.

Jag vet att allt lugnat ner sig betydligt de senaste åren. Jag känner bara förväntningar och ingen direkt rädsla, även om det var ett attentat i min blivande stadsdel förra veckan. Det känns trots allt väldigt spännande att flytta hem igen.

Som  jag har skrivit i tidigare inlägg – bland annat här – så är det numera lönsamt med många flygningar varje vecka från Stockholm och Malmö (och Köpenhamn) till både Erbil i norra Irak och till Bagdad. Det går således utmärkt att återvända – ”Irak är möjligheternas land” – och därmed kan behov av uppehållstillstånd för irakier i andra länder inte längre vara akut. Undantag finns givetvis, men generellt.

Jag känner starkt med dem som återvänder och jag är glad för deras skull. För om man byter land, och i irakiernas fall också kultur, religion, statssystem, som vuxen  (efter 14, 15 års ålder) så finns längtan till hemlandet alltid, alltid där. Svenskarna tror i sin naiva välvilja att alla vill bli ”svenskar” och att det är varje människas högsta önskan och största dröm att få ”känna sig som en svensk”. Men de flesta människors högsta önskan och största dröm är att få leva i sitt eget land, med sitt eget språk, med sin egen kultur och med allt det man av olika anledningar har lämnat. Sina rötter kan man aldrig skära av.

”Irak är möjligheternas land”. Det säger irakierna själva och det finns ingen anledning att inte tro dem.