• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland reviderar sin syn på Irak

Läs först Iraqi Airways säljer resor till Bagdad och MCA har sju flygningar i veckan från Sverige till norra Irak och ”Irak är möjligheternas land!”

Från inrikesministeriet kommer följande information:

Astrid ThorsMigrations- och Europaminister Astrid Thors har kommenterat UNHCR:s riktlinjer om Iraks säkerhetssituation som publicerades idag. Enligt UNHCR har säkerhetssituationen i södra Irak och Anbar-provinsen förbättrats. UNHCR anser att sökande från dessa regioner inte är i behov av internationellt skydd på grund av säkerhetssituationen. Asylsökande kan dock ha individuella asylskäl. Enligt minister Thors måste nu även Finland se över sina riktlinjer när det gäller asylsökande från Irak.

Det är bra att migrationsminister Astrid Thors ser över riktlinjerna i Finland. Troligen kan de då komma att hamna mer i linje med dem som gäller i Sverige och i många andra länder. För även om varje land – än så länge – har sina egna riktlinjer och lagar så är en större samsyn inom EU när det gäller asylinvandringen något att sträva mot. Och när det gäller synen på länder som Irak, Somalia, Afghanistan etc som det kommer många asylsökande ifrån så är det inte rimligt att det föreligger en alltför stor diskrepans mellan länderna i EU.

%d bloggare gillar detta: