• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Stort nederlag för Migrationsverket, seger för humanitet och rättssäkerhet för Adil Hakimjan

Nu får generaldirektören för Migrationsverket, Dan Eliasson, be uiguren Adil Hakimjan om ursäkt!

Migrationsöverdomstolen avslog idag (29 april) Migrationsverkets begäran om prövningstillstånd gällande Migrationsdomstolens beslut att bevilja Adil Hakimjan (läs mina inlägg här) flyktingstatus i Sverige!

Migrationsverket överklagade mot bättre vetande och gjorde bort sig. Det skrev jag om här på bloggen, det tyckte vi alla som har haft insyn i ärendet och dess gång. Och det slås nu också fast av Migrationsöverdomstolen som i sitt korthuggna beslut påpekar att prövningstillstånd bara ges om det handlar om prejudikat eller synnerliga skäl, vilket innebär att det inte var frågan om någondera i detta fall. Det var en okynnesöverklagan från Migrationsverket, det står helt klart när man läser Migrationsdomstolens beslut där Adil beviljas flyktingstatus. För där framgår tydligt för alla (utom för Migrationsverket!) att det är ett helt unikt fall där beslutet inte kan få återverkan på någon annan överhuvudtaget. Beslutet gäller enbart just denna enda individ med den osannolika bakgrunden som bara Adil har.

Kina rådde inte på det, Migrationsverket rådde inte på det – Migrationsdomstolens beslut står alltså fast. Nu börjar Adil Hakimjans nya liv och det börjar i Sverige.

sten-och-adilAdil har haft Sveriges främste advokat på asylområdet, Sten de Geer vid sin sida. Utan honom hade det aldrig gått som det gick, trots uppbackning från en mängd viktiga aktörer (läs tidigare inlägg där det framgår vilka dessa är). För det är biträdet – advokaten eller juristen – som driver fallet, och om han/hon inte har rejäl portion mod och integritet och dessutom en medmänsklig känsla så hjälper varken starka ord från EU-kommissionären för mänskliga rättigheter eller långa radioreportage eller mina bloggningar som varit både ingående och informativa.

Det är Sten De Geer som Adil har att tacka för att han nu åtnjuter flyktingstatus i Sverige och har rätt att leva här och slipper dumpas i Albanien en gång till.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson satt för några månader sedan i TV4 och påstod att han ”vänt på alla stenar” och att det är omöjligt för Sverige att ge Adil uppehållstillstånd i Sverige. I samma klipp i TV4 säger Dan Eliasson riksdagsledamoten Alf Svensson följande:

Jag lovar att om Migrationsöverdomstolen säger att vi har tolkat rätten fel så ska jag be Adil om ursäkt å Migrationsverkets vägnar.

Det är bara att be om ursäk nut! Migrationsverket tolkade rätten (jag skulle väl hellre säga lagen…) fel och ett avgivet löfte är ett löfte som ska hållas. Även om jag är helt övertygad om att generaldirektören förmodligen sa det han sa för att han aldrig i sin vildaste fantasi trodde att han skulle förlora…

%d bloggare gillar detta: